ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران

ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی

بنا به قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران شرکتهای خارجی در می توانند در کشور ایران با شرایطی که در زیر تشریح می شود نمایندگی یا شعبه داشته باشند:

 1. در قوانین کشور مبدا شرکت این مورد قید شده باشد.
 2. در شرح موضوع فعالیت شرکت به اعطای نمایندگی یا شعبه اشاره شده باشد.
 3. فعالیت شرکت در ایران جهت ارائه خدمات پس از فروش کالاها یا پشتیبانی باشد.
 4. در نتیجه این ثبت، انتقال دانش فنی و تکنولوژی به کشور انجام شود.
 5. سبب بالا رفتن صادرات غیر نفتی کشور شود.
 6. جهت همکاری های فنی مهندسی و تخصصی با شرکتهای ایرانی برای اجرای پروژه های داخلی و یا پروژه های خارج از کشور
 7. بررسی و ایجاد شرایط سرمایگذاری مفید در ایران
 8. شعبه یا نمایندگی تاسیس شده در ایران تماما تابع شرکت اصلی خواهد بود و از نظر نوع فعالیت کاملا مجری موضوع فعالیت شرکت اصلی می باشد.
ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران

ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران

مدارک موردنیاز جهت ثبت نمایندگی یا شعبه

 1. تمامی مدارک ثبتی شرکت شامل آگهی تاسیس، اساسنامه و روزنامه آخرین تغییرات شرکت ترجمه شده به فارسی
 2. گزارش آخرین وضعیت مالی شرکت
 3. معرفی نامه وزارتخانه ذیربط