استعلام ثبت شرکت

استعلام ثبت شرکت

شرکت به انجمنی تجاری یا یک شخص حقوقی یا حقیقی یا ترکیب این دو گفته می شود. در قانون تجارت ایران به طور کلی هفت نوع شرکت وجود دارد:

  1. شرکت سهامی (سهامی عام و سهامی خاص)
  2. شرکت با مسئولیت محدود
  3. شرکت تعاونی تولید و مصرف
  4. شرکت مختلط سهامی
  5. شرکت مختلط غیر سهامی
  6. شرکت نسبی
  7. شرکت تضامنی

شرکت سهامی عام، شرکتی سهامی است که بخشی از سرمایه آن از راه فروش سهام به غیر موسسان شرکت به دست می آید که سهام این نوع شرکت در سازمان بورس خرید و فروش می شود. معمولا در شرکت سهامی عام تعداد شرکا بیش تر از سایر شرکت های سهامی می باشد. شرکت سهامی خاص، شرکتی سهامی است که سهام آن قابل خرید و فروش در سازمان بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم قابل معامله می باشد. هنگام تشکیل شرکت سهامی خاص می بایست تمام سرمایه آن موقع تاسیس توسط موسسان شرکت تامین شود و بخشی از آن در بانک سپرده گذاری شده باشد. شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت نام خاصی جهت امور تجاری میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و چنانچه میزان دارایی شرکت جهت پرداخت تمام قروض شرکت مکفی نباشد، هرکدام از شرکا مسئول پرداختن تمام قروض شرکت می باشند. شرکت تعاونی، مشارکتی است که در آن تعدادی از افراد که هم صنف یا تناسبات مشترک دارند، برای نیل به منافع مشترک گردهم می آیند و به یکدیگر برای خرید مسکن، کسب مایحتاج یا کسب اعتبار کمک می کنند. آن ها سرمایه مشخصی را درمیان می گذارند و همگی باهم مشکل را حل می کنند. در این نوع شرکت احتمال دارد سرمایه همه اعضا یکسان نباشد اما هر عضو با توجه به سهمش یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. شرکت تعاونی وابسته به اعضاست نه سرمایه. شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بر خلاف شرکت تضامنی مسئولیت هرکدام از سهام داران در خصوص قروض شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در صورتی که کفایت کند، ملزم نیستند اموال شخصی خود را در این راه صرف کنند. بدین صورت که چنانچه شرکت ورشکسته شود و نتواند پاسخگوی طلبکاران باشد، تنها سرمایه سرمایه گذاران شرکت از بین می رود و طلبکاران نمی توانند مابقی مطالبات خود را از اموال شرکا مطالبه کنند. این نوع شرکت در ایران با حداقل دو شریک قابل تاسیس است و هر نوع نقل و انتقال سهام این شرکت تنها توسط دفتر اسناد رسمی امکان پذیر می باشد.

ثبت شرکت

تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی جهت ارتزاق و کسب سود و منفعت و البته خدمت رساندن به جامعه توسط تخصص یکدیگر تحت چارچوب خاصی با عقد قرارداد فی مابین اقدام به ثبت شرکت می کنند.

استعلام ثبت شرکت

هرگونه تحقیق و پیگیری مبنی بر استعلام ثبت شرکت در زمان ثبت شرکت توسط سایت ثبت شرکت ها را استعلام ثبت شرکت می گویند.

مواردی وجود دارد که هنگام ثبت شرکت بایستی آن ها را رعایت نمود:

سمت هایی که در ثبت شرکت به کار می روند شامل: مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، بازرس علی البدل، بازرس اصلی می باشند. جهت ثبت شرکت می بایست به سامانه Irsherkat.ssaa.ir مربوط به سازمان ثبت اسناد کشور مراجعه کنید. به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت بروید. فرمی در این قسمت موجود می باشد که آن را تبایستی تکمیل نمایید.

در قسمت بعدی نام شرکت را به توجه به چارچوب خاصی که دارد و قبلا بر اساس آن، نام را انتخاب کرده اید، در فرم نام و نوع شخص حقوقی وارد نمایید. در ابتدا پنج نام برای شرکت انتخاب می کنید تا از میان آن ها یک اسم را تایید کنند.توجه داشته باشد که اسم تکراری نباشد و مخفف هیچ یک از نهاد های دولتی نباشد ، چنانچه می خواهید این کار را انجام دهید می بایست پیش از این از آن نهاد کسب اجازه نمایید. در این قسمت به شما کد رهگیری داده می شود.

در فرم بعدی مشخصات شرکا را چنانچه شریکی دارید، وارد می نمایید. مشخصات آن ها و میزان سهمشان نیز باید مشخص شود. سپس اگر شرکت شعبه ای دارد لازم است در فرم ذکر شود. پس از تایید اطلاعات، اساسنامه و شرکتنامه را در سامانه بارگذاری کنید. در انتها پس از تاییدیه کلیه مدارک، شماره ثبت شرکت به شما تعلق می گیرد؛ که پس از آن باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی چاپ کنید که طی یک بازه بیست روزه به پایان می رسد.