مجتمع ایلیا پیشرو در ارائه ی خدمات ثبت شرکت با مسئولیت محدود  و نیز ثبت موسسات غیرتجاری و سایر شرکت های می باشد. با ایلیا جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود تماس بگیرید.

ثبت شرکت با مسولیت محدود

 

شرکت با مسولیت محدود حداقل 2 نفر عضو(شریک)  نیاز داردبرای تشکیل شخصیت حقوقی و برای ثبت شرکت سرمایه اولیه ای نیاز می باشدکه نیاز به واریزی بانک ندارد و اقرار مدیران به دریافت مبلغ اولیه سرمایه کفایت می کند.در شرکت با مسولیت محدود هریک از شرکا به مقدار سهم الشرکه خود در شرکت مسول قروض و بدهی ها و تعهدات شرکت می باشد.طبق قانون تجارت سال 1311 میزان حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسولیت محدود 000/000/1 ریال می باشد.برای ثبت شرکت با مسولیت محدود کپی مدارک شناسایی به همراه نامه های عدم سوپیشینه نیاز است برای اشخاص که سهامداران نیازی به نامه های عدم سوپیشینه نیست. ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مجتمع حقوقی ثبت ایلیا بصورت کاملا تخصصی ،در کمترین زمان و با حداقل هزینه صورت می پذیرد.شرکت هایی را با مسئولیت محدود می نامند که حداقل با دو نفر به ثبت می رسند و حداقل سرمایه ای که قانون تجارت برای آنها در نظر گرفته است معادل یک میلیون ریال می باشد.از نگاه قانون شرکتهای با مسئولیت محدود هیچ الزامی به جهت انتخاب بازرس و روزنامه رسمی ندارند.شرکتهای با مسئولیت محدود اکثرا شرکتهای خانوادگی خوانده میشوند.جهت کسب اطلاعات تکمیلی شما متقاضیان محترم می توانید همین حالا با کارگروه تخصصی ثبت شرکت ارتباط برقرار نمایید.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  • مدارک شناسایی اعم از کارت ملی و شناسنامه
  • کپی مدارک شناسایی
  • یک قطعه عکس 3*4

اطلاعات تکمیلی ثبت شرکت

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت با مسئولیت محدود همین حالا با دپارتمان تخصصی ثبت شرکت ایلیا در ارتباط باشید.32525232-026