جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت بازرگانی با دپارتمان تخصصی ثبت شرکت بازرگانی ایلیا تماس گرفته و از مشاوره تخصصی بهره مند شوید.

ثبت شرکت بازرگانی در کرج

شرکت بازرگانی یا شرکت تجاری این نوع شرکت ها با قابلیت امور خرید و فروش تحت عنوان شرکت بازرگانی ثبت می شود . موضوع فعالیت این شرکت ها امور بازرگانی می باشد. امور بازرگانی می تواند شامل هریک از موارد ذیل باشد. خرید ، فروش ، توزیع ، واردات ، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی ، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی . شیوه ثبت شرکت بازرگانی بدین شکل است که ابتدا باید نوع قالب شرکت انتخاب شود ، انجام امور بازرگانی و تجاری می تواند در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص انجام شود. شرکت مسئولیت محدود با حضور 2 نفر به عنوان موسس تشکیل می شود و شرکت سهامی خاص با حضور 5 نفر عضو امکان ثبت دارد .مدیرعامل شرکت بازرگانی در صورت نیاز به اخذ کارت بازرگانی باید حداقل 25 سال سن داشته باشد. پس از تعیین نوع شرکت یعنی ثبت شرکت مسئولیت محدود یا ثبت شرکت سهامی خاص ، باید برای تکمیل مدارک بدین شرح اقدام گردد : کپی شناسنامه و کارت ملی موسسین ، اصل گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای کلیه اعضا پس از تهیه این مدارک نسبت به تنظیم و تدوین اوراق شرکت من جمله : اساسنامه ، شرکتنامه (برای شرکتها ی مسئولیت محدود ) ،اظهارنامه (ثبت شرکت سهامی خاص)و صورتجلسات مجمع عمومی سپس همه این مدارک باید بر روی سامانه الکترونیک اداره ثبت شرکتها بارگذاری گردد.

شرایط ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص در کرج

در مطلب ذیل فرایند کامل ثبت شرکت های بازرگانی در قالب نوع شرکت ثبتی سهامی خاص و با مسئولیت محدود توضیح داده می شود. شرایط ثبت شرکت بازرگانی به شکل سهامی خاص عبارت است از :

 • حداق 3 نفر سهامداربه همراه 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند و یا با آنها نسبت فامیلی داشته باشند )
 • حد اقل میزان سرمایه 1.000.000 ریال
 • مدت زمان لازم برای ثبت : 15 روز کاری
 • حداقل 35 درصد از سرمایه اولیه پیش از ثبت شرکت باید واریز گردد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص به قرار زیر است 

 • کپی مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • امضای اقرار نامه
 • مجوز در صورت لزوم ( برخی از موضوعات شرکتها نیاز به مجوز دارند)
 • تنظیم وکالتنامه در صورتی که کار ثبت شرکت بازرگانی را به وکلای ثبت شرکت بین الملل ایلیا بسپارید
 • مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق ایمیل یا فضای مجازی ارسال فرمایید

مراحل ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص در کرج 

 • تکمیل مدارک توسط موکل و ارائه آنها به کارشناس
 • کپی مدارک مثبت هویت شامل کارت ملی - شناسنامه
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • امضای اقرار نامه
 • تسلیم مجوز در صورت نیاز به ارائه مجوز
 • امضا وکالتنامه جهت دریافت مجوز
 • تحویل مدارک به وکیل خود در ثبت شرکت بین الملل ایلیا
 • ارجاع اینترنتی مدارک به اداره ثبت شرکتها توسط وکلا
 • تعیین نام اولیه
 • تایید نهایی نام بعد از 4 روز
 • در صورت عدم تایید نام در مرحله تایید نهایی نواقص از طریق پیامک به وکیل اعلام شده و پس از هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
 • دریافت مدارک تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده به همراه سند تایید نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت
 • تحویل رسید بانکی مبنی بر افتتاح حساب جاری و گواهی پلمپ شده بانک مبنی بر افتتاح حساب شرکت در شرف تاسیس توسط موکل به دفتر ارسال مدارک افتتاح حساب دریافت شده از موکل به اداره ثبت شرکتها
 • در صورت لزوم مجوز نیز به همراه مدارک بانکی باید ارسال شود.
 • تاییدیه موضوع فعالیت توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها
 • انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع فرآیند ثبت
 • دریافت شماره ثبتی و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی
 • دریافت روزنامه رسمی 20-15 روز پس از آگهی تاسیس توسط اداره پست

شرایط ثبت شرکت بازرگانی در قالب مسئولیت محدود به شرح ذیل میباشد 

 1. حضور حد اقل 2 نفر به عنوان موسسین
 2. سرمایه معادل 000/000/ 1 ریال
 3. تعهد کل سرمایه و اقرار به دریافت آن از سوی مدیر عامل
 4. مدت انجام فرآیند ثبت : 30 روز کاری

مدارک لازم جهت ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود را فراهم کنید 

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا
 2. گواهی عدم سوء پیشینه
 3. ارائه اقرارنامه امضا شده
 4. مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 5. مدارک را به وکیل ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود در ثبت شرکت بین الملل ایلیا تحویل دهید
 6. مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید و یا از طریق ایمیل یا فضای مجازی به دست ایشان برسانید.

مراحل  ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود :

 1. تکمیل مدارک اولیه و تحویل آنها به کارشناس ثبت شرکت بین الملل ایلیا
 2. کپی مدارک شناسایی تمامی موسسین
 3. تحویل گواهی عدم سوء پیشینه
 4. اقرارنامه مشعر به امضا مدیرعامل
 5. مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 6. تعیین نام موضوع میزان سرمایه
 7. اعضای هیئت مدیره , نوع تصدی و میزان سهم الشرکه
 8. ثبت اولیه درخواست ثبت توسط وکیل شما
 9. پیگیری مراحل ثبت و تکمیل پرونده دراداره ثبت شرکتها
 10. واریز وجه حق الثبت و حق تعیین نام
 11. ارجاع به کارشناس
 12. اعلام تاییدیه پرونده یا اخطاررفع نواقص توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها
 13. در صورت دریافت اخطار,رفع نقص و ایرادات اعلام شده با هماهنگی موکل انجام می گیرد و مجددآ" برای کارشناس اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد. ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه ( اوراق ثبتی شرکت) برای متقاضی جهت امضا
 14. واریز مبلغ حق الدرج آگهی روزنامه رسمی در وهله آخر