ثبت اختراع در حقیقت به منزله اعطای حق انحصاری مخترع برای استفاده از محصول جدید خود با فرآیند صنعتی می باشد. از مهم ترین ویژگی این فرآیند جدید و مبتکرانه بودن آن است. به طور کلی می توان گفت اختراع به معنای ایجاد راه حلی جدید و ابتکاری برای حل یک مشکل فنی محسوب می شود.

ثبت اختراع در کرج

اختراع یا invention   آفرینش یک محصول قابل لمس حاصل از خلاقیت  و تفکر فرد مخترع است . اختراع در صورتی ثبت می شود که در صنعت دارای کاربرد باشد و بتوان بلافاصله از آن بهره برداری اقتصادی کرد زیرا در غیر این صورت چنانچه اختراع ارائه راه حلی باشد که بعدها و در آینده منتج به محصولی قابل استفاده شود این اختراع قابلیت ثبت ندارد زیرا فورا" ارزش آفرین نیست . به منظور ثبت اختراع در کرج ثبت شرکت ایلیا مشاوره رایگان ارائه می دهد. 

حقوق حاصل از ثبت اختراع در کرج 

الف – حمایت ایجابی که به معنای بهره وری مادی و معنوی مخترع از اختراع خود است .
ب-  حمایت سلبی که همانطور که ازنام آن پیداست ، حق استفاده از اختراع و زحمت و تلاش شخص دیگر را از سایرین سلب می کند یعنی با ثبت اختراع و صدور گواهی ثبت اختراع یا patent  قانونا " مانعی برای سواستفاده از اختراع دیگران ایجاد می شود. 
گواهی ثبت اختراع از زمان صدور به مدت 20 سال دارای اعتبار است .
 
ثبت اختراع در کرج

ثبت اختراع خارجی

چنانچه مخترعی در خارج از ایران اختراع خود را ثبت کرده باشد می تواند مجددا" آن اختراع را در ایران به ثبت برساند . اما اگر شخصی در داخل کشور پیش از وی این کار را کرده باشد نمی تواند ماع او شود . در خصوص خود افرادی که خارجی هستند و مایل به ثبت اختراعشان در داخل ایران نیز هستند درصورتی می توانند این کار را انجام دهند که کشور آنها نیز به مخترعین ایران حق ثبت اختراع را متقابلا" داده باشد .
مدارک لازم جهت ثبت اختراع در کرج 
الف-  توصیف  نامه اختراع که شرح مختصری از ماهیت اختراع ، ویژگی های آن  و مشخصات فنی اختراع به همراه عکس ، نقشه ، فرمول یا نمونه محصول است.
ب- ادعانامه اختراع که به معنای توصیف فرایندی است که منجر به ثبت  اختراع می شود و ایده پشت آن
ج- مدارک شناسایی مخترع ( کپی برابر اصل )

مراحل ثبت اختراع در کرج

ثبت اظهارنامه اختراع در سایت اداره مالکیت صنعتی
تشکیل پرونده و ارسال فیزیک  مدارک در صورت تایید اظهارنامه
دفاع حضوری از اختراع در صورت تایید مدارک 
در صورت قبولی در دفاع از اختراع اقدام جهت آگهی روزنامه رسمی
در صورت عدم شکایت یا ادعایی نسبت بهآگهی روزنامه پس از مهلت قانونی تقاضای صدور گوهی اختراع
تحویل حضوری گواهی اختراع از مرجع ثبت اختراع