لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت در کرج
ثبت انواع شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج ثبت شرکت دانش بنیان در کرج ثبت شرکت هلدینگ در کرج
ثبت شرکتهای تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت عمرانی درکرج ثبت شرکت تولیدی در کرج ثبت شرکت خدماتی در کرج
ثبت برند در کرج
ثبت نشان و علامت تجاری در کرج ثبت لوگو در کرج استعلام برند
خدمات ثبتی
خدمات ثبتی
ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت اختراع در کرج اخذ کارت بازرگانی در کرج اخذ کد اقتصادی در کرج
خدمات اداری
اخذ گرید در کرج اخذ ایران کد در کرج اخذ استاندارد در کرج اخذ نشان حلال در کرج تنظیم طرح توجیهی در کرج اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج
تماس

انحلال شرکت


انحلال شرکت

ثبت انحلال شرکت،مراحل ثبت انحلال شرکت؛چگونگی ثبت انحلال شرکت در این مقاله مراحل انحلال شرکت توضیح داده شده است. لازم به ذکر است در صورت نیاز به اطلاعات حقوقی انحلال شرکت میتوانید با مطالعه این مقاله از موارد حقوقی انحلال شرکت مطلع گردید. درصورت نیاز به انحلال شرکت و کلیه امور حقوقی بابت تصفیه شرکت و موارد و وظایف مدیر تصفیه میتوانید با کارشناسان مجرب مجتمع حقوقی ثبت ایلیابا برند تجاری ثبت ایلیا مشاوره رایگان اخذ و از موارد حقوقی و اداری انحلال شرکت اطلاع یابید.. انحلال شرکت 437- طبق ماده 199 لایحه اصلاح قانون تجارت ، شرکت در موارد زیر منحل می شود :
 • وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است ، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد .
 • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد . مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شود .
 • در صورت ورشکستگی .
 • در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ، به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد .
 • در صورت صدور حکم دادگاه بر انحلال شرکت .
ذکر این نکته لازم است که ، انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد ، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است . شرح موارد انحلال شرکتها: 438- هرگاه شرکت موضوعی را که در اساسنامه آن قید شده است انجام داده و به اتمام برساند ، مانند اینکه موضوع آن احداث جاده معینی باشد و شرکت آن را به پایان برساند ، در این صورت چون موضوعی برای انجام ندارد و از طرفی قانوناً نمی تواند به فعالیتی خارج از موضوع خود بپردازد ، لذا باید انحلال شرکت اعلام شود . 439- ممکن است انجام موضوع شرکت به طور عادی یا در اثر حوادث غیرمترقبه ( فورس ماژور) غیرممکن شود . مانند اینکه موضوع شرکت ، تهیه چوب از درختان جنگلی معین با شد و دولت قطع درخت از آن جنگل را ممنوع اعلام کند . یا در اثر سوانح طبیعی استفاده از آن جنگل دیگر امکان پذیر نباشد ، که در هر دو صورت ، چون مانند مورد قبل ، شرکت موضوعی برای انجام ندارد ، لزوماً باید انحلال شرکت انجام گردد . 440- می توان گفت ، در مورد اول ، شرکت می تواند اموری را به موضوع در اساسنامه اضافه کند و بدین ترتیب با داشتن موضوع جدید از انحلال شرکت خود جلوگیری نماید . این امر ، همان طور که معلوم است ، تغییر در اساسنامه بوده و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت ، جهت ثبت ، امکان پذیر است . منتها عمل مزبور باید حتماً قبل از اتمام انجام موضوع اولیه شرکت باشد و بعد از آن فاقد اعتبار و بی اثر خواهد بود . توضیح اینکه قانون ، همان طور که ( شماره 437 ) ملاحظه شد ، انجام یافتن موضوع شرکت را ، شرط انحلال شرکت قرار داده است . به محض اینکه موضوع شرکت انجام شد ، انحلال شرکت نیز لازم می آید و از آن پس باید به انحلال شرکت اقدام کرد و نمی توان با تغییر موضوع شرکت ، موجب بقای آن شد. 441- در واقع از منطوق صریح عبارت صدر ماده 199 لایحه اصلاح قانون تجارت که می گوید : - « شرکت سهامی در مواردز یر منحل می شود » و در بند یک خود ، انجام یافتن موضوع شرکت را یکی از این موارد بیان می کند ، چنین بر می آید که انجام یافتن موضوع را ، باید « مقدمه » انحلال شرکت به شمار آورد ولی نه « مقدمه عادی» ، بلکه « مقدمه وجود » و همان طور که معلوم است ، « مقدمه وجود » مقدمه ای است که « ذی المقدمه » را واجب می کند ، واجبی که برای تحقق آن باید کاری را انجام داد. بنا به ماده 199 ، با انجام یافتن موضوع شرکت ، انحلال شرکت واجب می شود ، ولی تحقیق انحلال شرکت ، متوقف بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر انحلال می باشد . بر این اساس است که به تجویز قانون ، هرگاه در مورد مزبور مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال شرکت تشکیل نشود یا رأی به انحلال ندهد ، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند . 442- هرگاه قبل از به اتمام رسیدن انجام موضوع یا غیرممکن شدن آن ، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، اموری به موضوع اولیه شرکت اضافه شود و این امر در اساسنامه قید گردیده و به مرجع ثبت شرکت ، جهت ثبت و آگهی ، اعلام شود در صورتی که موضوع اولیه شر کت انجام شده یا انجام آن غیر ممکن گردد ، چون اموری وجود دارد که شرکت می تواند به انجام آن بپردازد ، لذا ملزم به انحلال شرکت نخواهد بود . زیرا به موقع با تغییر اساسنامه ، اموری را به موضوع اولیه شرکت اضافه کرده است . و این امر هرگاه بعد از به اتمام رسیدن موضوع یا غیرممکن شدن آن که موجب انحلال شرکت شده است ، صورت گیرد نمی تواند سبب بقای شرکت شده و از انحلال شرکت جلوگیری نماید . 443- مدت شرکت در اساسنامه قید می شود . تمدید مدت با تغییر اساسنامه ممکن است و این امر ، همان طور که می دانیم ، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . شرکت می تواند با تمدید مدت و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت جهت ثبت ، از انحلال شرکت درصورت انقضای مدت قبلی جلوگیری کند . ولی این امر ، همان طور که بند دو ماده 199 بیان می کند ، باید قبل از انقضای مدت صورت گیرد . مفهوم مخالف بیان بند دو م اده مزبور ، این است که بعد از انقضای مدت ، تمدید آن نمی تواند مانع انحلال شرکت گردد . بدین ترتیب باید گفت که انقضای مدت مانند انجام یافتن موضوع شرکت ، « مقدمه وجود » انحلال شرکت است و ب ا تحقق آن ، بنا به شرح اخیرالذکر شماره 441 ، انحلال قانوناً لازم می شود ولی عملی ساختن آن به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نیاز دارد. به تجویز قانون ، هرگاه مجمع عمومی مزبور جهت انحلال شرکت تشکیل نشود یا رأی به انحلا ندهد ، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دیدگاه تقاضا نماید . 444- ورشکستگی شرکت سهامی مانند ورشکستگی سایر شرکتهای تجارتی در نتیجه توقف از پرداخت وجوهی که برعهده اوست ، حاصل می شود . ورشکستگی به موجب حکم دادگاه اعلام می دارد . انحلال شرکت در صورت ورشکستگی ، تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است . – ( درباره ورشکستگی بعداً ، ش 1 و بعد ، ج 4 گفتگو خواهد شد ) . 445- انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و در هر موقع می تواند در مورد آن اخذ تصمیم نماید . این تصمیم وقتی مناط اعتبار است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آراء حاضر در آن اتخاذ گردد . {درصورت نیاز به انحلال شرکت و کلیه امور حقوقی بابت تصفیه شرکت و موارد و وظایف مدیر تصفیه میتوانید با مطالعه متن ذیل یا تماس با کارشناسان مجرب موسسه ایلیا با برند تجاری ثبت ایلیا مشاوره رایگان دریافت نمایید. در موسسه ایلیا کلیه فرایند ثبت شر��ت و ثبت برند و دیگر خدمات حقوقی اداری در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران صورت میپذیرد.}انحلال شرکت،انحلال شرکت با مسئولیت محدود،انحلال شرکت سهامی خاص،نحوه انحلال شرکت در کرج موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه : 446- الف – مواردی که به موجب ماده 201 ، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند : - موارد مزبور به شرح زیر است :
 • در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت ، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد .
 • در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال ، متوقف شده باشد .
 • در صورتی که مجمع عمومی عادی سالانه ، برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای ما لی ، تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است ، تشکیل نشده باشد.
 • در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیرعامل شرکت ، طی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد .
447-در موارد چهارگانه فوق ، دادگاه بلافاصله ، برحسب مورد ، به مراجعی که طبق اساسنامه و قانون ، صلاحیت اقدام دارند ، مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نخواهد کرد ، می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند . در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، موجبات انحلال رفع نشود ، دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد . در علت این امر می توان گفت ، از آنجا که شرکت سهامی ، یک نهاد اقتصادی است و تأسیس و راه اندازی آن ، امری است که در اثر کوشش و صرف وقت و هزینه تحقق یافته است . قانون ، همان طور که معلوم است ، بدین وسیله می خواهد که فرصتی برای ادامه فعالیت و بقای آن فراهم آورد . 448- در خصوص مراجعی که طبق اساسنامه و قانون در موارد چهارگانه مذکور ، صلاحیت اقدام دارند لازم است ذکر شود که در مورد اول و دوم ، هیأت مدیره و مدیرعامل صلاحیت اقدام دارند و می توانند شرکت را فعال کرده و به انجام موضوع شرکت بپردازند . در مورد سوم رئیس هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان مراجع ذی صلاح به شمار می روند و می توانند به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند . در مورد چهارم در انتخاب مدیرعامل مرجع صلاحیتدار هیأت مدیره است زیرا انتخاب مدیرعامل بر عهده اوست . در خالی ماندن سمت بعضی از اعضای هیأت مدیره اعضای باقی مانده هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان ، مراجع صلاحیتدار به شمار می روند و می توانند مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت کنند و بالاخره در صورتی که سمت تمام اعضای هیأت مدیره بلامتصدی باشد ، مرجع صلاحیتدار برای دعوت مجمع عمومی عادی جهت انتخاب هیأت مدیره بازرس یا بازرسان خواهند بود و اگر بازرس یا بازرسان به این امر اقدام نکنند ، به درخواست هر ذی نفع ، مرجع ثبت شرکتها به دعوت مجمع عمومی عادی ، برای انتخاب هیأت مدیره اقدام خواهد کرد . - می توان گفت که به خصوص در موردی که سمت بعضی از اعضای هیأت مدیره بلامتصدی بماند ، سهامدارانی که ، اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ، می توانند با رعایت مقررات ماده 95 لایحه اصلاح قانون تجارت ، به دعوت مجمع عمومی عادی مبادرت کنند . 449- علاوه بر آن هرگاه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است ، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد و نیز هرگاه شرکت برای مدت معین تشکیل گرددیه و آن مدت منقضی شده باشد و مجمع عمومی فوق العاده که باید به انحلال شرکت تصمیم بگیرد ، تشکیل نشود یا رأی بر انحلال آن ندهد ، هر ذی نفعی ، همان طور که ( شماره 441 و 443 ) گفته شد ، می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید . 450- ب – موارد دیگری که هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست نماید : - این موارد عبارتند از :
 • موردی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مقرر ( پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص ) ، کمتر شود و ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مزبور ، اقدام به عمل نیاید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نکند . در این مورد ، هرگاه قبل از صدور رأی قطعی دادگاه ، موجب درخواست انحلال شرکت منتفی گردد ، دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد کرد .
 • موردی که بر اثر زیانهای وارده ، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود و مجمع عمومی فوق العاده که باید موضوع انحلال شرکت یا بقای شرکت را مورد شود و رأی قرار دهد ، تشکیل نشود یا رأی به انحلال شرکت ندهد یا سرمایه آن را ، اگر با در نظر گفتن حداقل مذکور در فوق کافی باشد ، به مبلغ سرمایه موجود کاهش ندهد . – ( راجع به دو مورد مزبور ، قبلاً ، از جمله در شماره 70 و 72 ، گفتگو شده است ) .
{درصورت نیاز به انحلال شرکت و کلیه امور حقوقی بابت تصفیه شرکت و موارد و وظایف مدیر تصفیه میتوانید با مطالعه متن ذیل یا تماس با کارشناسان مجرب موسسه ایلیا با برند تجاری ثبت ایلیا مشاوره رایگان دریافت نمایید. در موسسه ایلیا کلیه فرایند ثبت شرکت و ثبت برند و دیگر خدمات حقوقی اداری در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران صورت میپذیرد.}انحلال شرکت،انحلال شرکت با مسئولیت محدود،انحلال شرکت سهامی خاص،نحوه انحلال شرکت در کرج بطلان و انحلال شرکت سهامی : 451- هر گاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص ، مقررات قانونی مراعات نشود ، بنا به درخواست هر ذی نفع ، دادگاه پس از رسیدگی ، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد . بدین ترتیب ، رعایت نکردن هر یک از مقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص گفته شد ، موجب بطلان آن خواهد شد . بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث تأثیر بگذارد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت ، نمی توانند در مقابل اشخاص مذکور ، به این بطلان استناد نمایند . خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی ، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسؤول بطلان هستند . اشخاصی را که مسؤول بطلان هستند ، دادگاه تعیین می ک ند . مسؤولیت تضامنی مسؤولان بطلان به هر یک از صاحبان سهام و اشخاص ثالثی که از بطلان شرکت متحمل خسارت شده اند ، حق می دهد که خسارت وارده به خود را از هر یک از آنها منفرداً یا از دو یا چند یا از همه آنها مجتمعاً مطالبه و علیه آنها برای وصول خسارات مزبور ، در دادگاه اقامه دعوی نمایند . 452- در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان از طرف دادگاه ، موجبات بطلان مرتفع شده باشد ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد . دادگاه مربوط می تواند ، بنا به درخواست شرکت ، مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند . در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده ، موجبات بطلان برطرف نشده باشد . دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد . 453- دادگاهی که حکم بطلان را صادر می نماید ، باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان « مدیر تصفیه » تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به انحلال شرکت ، به تصفیه شرکت مورد بطلان اقدام کنند . هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه مزبور حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند ، دادگاه امر تصفیه را به « اداره تفیه امور ورشکستگی » حوزه خود ارجاع می نماید . تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد به عهده دادگاه است . ثبت انحلال شرکت،مراحل ثبت انحلال شرکت؛چگونگی ثبت انحلال شرکت تصفیه امور شرکت سهامی و انحلال شرکت 454- پس از انحلال شرکت سهامی ، امور آن باید تصفیه شود . تصفیه امور شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت ، ( مواد 204 تا 231 ) ، انجام می گیرد . مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد .- ( مقررات مربوط به تصفیه پس از ورشکستگی ، بعداً ، ش 78 و بعد ، ج 4 بیان خواهد شد ) . تصفیه چیست : انحلال شرکت 455- تصفیه عبارت است از :
 • خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت .
 • اجرای تعهدات شرکت .
 • وصول مطالبات شرکت .
 • انجام معاملات جدید ، هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد .
 • پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم دارائی آن – ( برای عمل به این دو مورد ، همان طور که ( شماره 468 ) گفته خواهد شد ، لازم است که دارائی شرکت نقد گردد ) .
شخصیت حقوقی انحلال شرکت در حال تصفیه : 456- شرکت سهامی به محض انحلال ، در حال تصفیه محسوب می شود . تا خاتمه امر تصفیه ، شخصیت حقوقی شرکت ، جهت انجام امور مربوط به تصفیه ، باقی خواهد بود . باید در دنبال نام شرکت ، همه جا عبارت « در حال تصفیه » ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت ، قید گردد . مدیران تصفیه انحلال شرکت: 457- امر تصفیه با مدیران شرکت است . مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رأی به انحلال شرکت می دهد ، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد . در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد ، مدیر یا مدیران تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت ، تعیین خواهد کرد ، در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند ، هر ذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه درخواست کند . بدین ترتیب می توان گفت که مدیران تصفیه شرکت سهامی ، عبارت خواهند بود از :
 • هیأت مدیره شرکت
 • یا شخص یا اشخاصی که اساسنامه تعیین کرده است .
 • یا شخص یا اشخاصی که مجمع عمومی فوق العاده تعیین می کند .
 • یا شخص یا اشخاصی که دادگاه تعیین می نماید .
458- در هر مورد که بر اثر انحلال ، مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود ، هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگها تعیین شده اند ، حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند ، دادگاه امر تصفیه را به « اداره تصفیه امور ورشکستگی » حوزه خود ، ارجاع می نماید . {درصورت نیاز به انحلال شرکت و کلیه امور حقوقی بابت تصفیه شرکت و موارد و وظایف مدیر تصفیه میتوانید با مطالعه متن ذیل یا تماس با کارشناسان مجرب موسسه ایلیا با برند تجاری ثبت ایلیا مشاوره رایگان دریافت نمایید. در موسسه ایلیا کلیه فرایند ثبت شرکت و ثبت برند و دیگر خدمات حقوقی اداری در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران صورت میپذیرد.}انحلال شرکت،انحلال شرکت با مسئولیت محدود،انحلال شرکت سهامی خاص،نحوه انحلال شرکت در کرج اعلام به مرجع ثبت شرکت جهت انحلال شرکت: 459- مدیران تصفیه مکلفند ظرف پنج روز ، تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها را ، به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند ، تا پس از ثبت ، برای اطلاع عمومی در « روزنام رسمی » و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، آگهی شود . لازم است اضافه شود که ، « انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است ، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است » . چند نکته قابل ذکر در خصوص انحلال شرکت:
 • نشانی مدیر یا مدیران تصفیه ، همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود . مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه ، نشانی دیگری تعیین شده باشد .
 • در مدت تصفیه ، اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در حال تصفیه ، در همان روزنامه کثیرالانتشاری انتشار می یابد که توسط آخرین ممع عمومی عادی قبل از انحلال ، تعیین شده است .
 • مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً ، ظرف یک ماه پس از انتخاب ، تصمیم راجع به انحلال شرکت و نامو نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت اعلام نکنند ، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد .
اختیارات و وظایف مدیران تصفیه در خصوص انحلال شرکت: 461- از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه ، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته ، تصفیه شروع می شود . مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته ، بلافاصله امر تصفیه را عهده دار شوند . مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه دارا می باشند. از جمله می توانند درباره امور شرکت به اقامه دعوی و ارجاع به داوری اقدام کنند و نیز در این مورد دارای حق سازش می باشند . می توانند برای دفاع و اقامه دعاوی از وکیل دادگستری استفاده نمایند . محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است . مدیر یا مدیران تصفیه باید به تنظیم صورت دارائی و تقویم اموال شرکت اقدام کنند . دعوت مجمع عمومی عادی جهت انحلال شرکت: 462- مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را تشکیل داده ، وضعیت اموال و مطالبات و دیون شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می دانند ، به اطلاع مجمع برسانند . مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است ، مدیران تصفیه باید همه ساله ، مجمع عمومی عادی شرکت را ، با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است ، دعوت کرده و صورت دارائی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند ، به مجمع عمومی مذکور ، تسلیم کنند.انحلال شرکت. 463- در مدت تصفیه ، مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت م جامع عمومی مانند زمان قبل از انحلال ، باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند ، باید در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد ، منتشر شود . 464- مدیر یا مدیران تصفیه ، در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه ، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند و وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می دانند ، به اطلاع مجمع عمومی نرسانند یا قبل از خاتمه امر تصفیه ، همه ساله صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارش مذکور ، به مجمع عمومی مزبور تسلیم نکنند ، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد .- ( برای اطلاع از مدتی که امر تصفیه باید در طی آن خاتمه یابد ، رجوع شود به شماره 480 ) 465- دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد ، به عهده مدیران تصفیه است . هرگاه مدیران تصفیه به تکلیف مزبور عمل نکنند ، « ناظر » مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود . توضیح این که ، به طوری که ( شماره 467 ) ذکر خواهد شد ، اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی ، می تواند برای دوره تصفیه یک یا چند نفر ناظر تعیین نماید . درصورتی که ناظر یا ناظران نیز به تکلیف خود عمل نکرده و به دعوت مجمع عمومی اقدام ننمایند ، یا ناظر در اساسنامه پیش بینی نشده یا مجمع عمومی به تعیین ناظر اقدام مکرده باشد ، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع ، حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد . 466- در مواردی که مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می باشند ، هرگاه مجمع عمومی مورد نظر ، دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر ، دعوت شده و تشکیل نگردد ، یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم بگیرد ، مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورت دارائی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را ، در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد ، برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند. ناظر یا ناظران در مورد انحلال شرکت: 467- اساسنامه یا مجمع عمومی صاحبان سهام ، می تواند برای دوره تصفیه ، ناظر یا ناظرانی تعیین کند . ناظر یا ناظران مکلفند به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده ، گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کنند . به نظر می رسد که مجمع عمومی عادی می تواند به عزل ناظر یا ناظران و تعیین جانشین برای آنها اقدام کند . نقد کردن دارائی شرکت در مورد انحلال شرکت: 468- مدیر یا مدیران تصفیه ، باید اموال شرکت انحلال یافته را اعم از منقول و غیرمنقول به فروش رسانیده و تبدیل به پول نقد کنند . زیرا علاوه بر پرداخت دیون شرکت که باید نقدی باشد ، تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام آن نیز ، باید نقدی انجام گیرد . مدیر یا مدیران تصفیه ، در فروش اموال ، باید صلاح و صرفه شرکت را مراعات کنند . هرچند قانون بیانی در این خصوص ندارد، ولی صواب آن است که فروش اموال از طریق مزایده و با کسب نظر کارشناس رسمی ، به عمل آید . {درصورت نیاز به انحلال شرکت و کلیه امور حقوقی بابت تصفیه شرکت و موارد و وظایف مدیر تصفیه میتوانید با مطالعه متن ذیل یا تماس با کارشناسان مجرب موسسه ایلیا با برند تجاری ثبت ایلیا مشاوره رایگان دریافت نمایید. در موسسه ایلیا کلیه فرایند ثبت شرکت و ثبت برند و دیگر خدمات حقوقی اداری در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران صورت میپذیرد.}انحلال شرکت،انحلال شرکت با مسئولیت محدود،انحلال شرکت سهامی خاص،نحوه انحلال شرکت در کرج ممنوعیت مدیران تصفیه در زمان ثبت انحلال شرکت: 469- به موجب ماده 213 لایحه اصلاح قانون تجارت ، انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه ، کلاً یا بعضاً به اشخاص زیر ممنوع است :
 • مدیر یا مدیران تصفیه .
 • اقارب مدیر یا مدیران تصفیه از طبق اول و دوم تا درجه چهارم .
به تصریح ماده مزبور ، هر نقل و انتقالی که برخلاف مقررات فوق انجام گیرد ، باطل خواهد بود . علاوه بر آن ، مدیر یا مدیران تصفیه ای که برخلاف ماده 213 به انتقال دارائی شرکت در حال تصفیه مبادرت کنند ، به مجازات حبس محکوم خواهند شد .مجتمع حقوقی ثبت ایلیا همواره در کنار شما 02632525232
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت شرکت

ثبت شرکت ایلیا کلیه مراحل ثبت شرکت را برای  شما به صورت تخصصی و در اسرع وقت انجام می دهد و در خصوص آنها به رایگان مشاوره ارائه می دهد .

اسامی چهار سیلابی - نمونه اسامی چهارسیلابی

از آنجا که امروزه اسم شرکت ها از تعدد بالایی برخوردار است اسامی شرکت به صورت سه سیلابی انتخاب میشوند

انواع شرکتهای بازرگانی

نوع شرکت بازرگانی بر اساس نوع قالب ثبتی آن یعنی با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص و یا یکی از 8 قالب ثبتی انتخاب می شود جهت راهنمایی بیشتر مقاله انواع شرکتهای بازرگانی را مطالعه نمایید

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام

مجتمع ایلیا پیشرو در ارائه ی خدمات ثبتی شرکت ها و موسسات غیرتجاری.02632525232

مراحل ثبت اختراع

جهت کسب اطلاعات تکمیلی خود در خصوص مراحل ثبت اختراع با کارشناسان متخصص مجتمع ثبت شرکت ایلای در تماس بوده و ار تجربیات آنها به صورت رایگان بهره مند شوید

جستجوی بهترین نام برای شرکت

جستجوی بهترین نام برای شرکت جهت ثبت شرکت یکی از مراحل انتخاب نام یا اسم شرکت می باشد. شما می توانید از گزینه جستجوی بهترین نام برای شرکت در وب سایت مجتمع حق

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟