اخبار و مقالات

جولای 18, 2021

تغییرات راجع به اساسنامه شرکت در کرج

تغییرات راجع به اساسنامه شرکت در کرج
جولای 18, 2021

مراحل نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت در کرج

مراحل نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت در کرج
جولای 18, 2021

مراحل تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

مراحل تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج
جولای 18, 2021

کاهش اجباری سرمایه شرکت

کاهش اجباری سرمایه شرکت
جولای 18, 2021

ثبت تغییرات سرمایه شرکتهای سهامی در کرج

ثبت تغییرات سرمایه شرکتهای سهامی در کرج
جولای 18, 2021

بازرس یا بازرسان شرکت

بازرس یا بازرسان شرکت
جولای 18, 2021

تشکیل جلسه هیئت مدیره برای انتخاب سمت اعضا شرکت

تشکیل جلسه هیئت مدیره برای انتخاب سمت اعضا شرکت
جولای 18, 2021

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه شرکت سهامی خاص
جولای 18, 2021

ثبت اختراع

ثبت اختراع
تماس با ما 02632137