اخبار و مقالات

جولای 18, 2021
صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت

صورتجلسه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت ها

افزایش سرمایه شرکت ها
جولای 18, 2021
صورتجلسه تغییر محل شرکت

ثبت صورتجلسه تغییر محل شرکت

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس
جولای 18, 2021
صورتجلسه تغییر هیئت مدیره و تغییر سمت اعضا شرکت

صورتجلسه تغییر هیئت مدیره و تغییر سمت اعضا شرکت

تشکیل جلسه هیئت مدیره برای انتخاب سمت اعضا شرکت
می 18, 2022
صورتجلسه تغییرات شرکت مسئولیت محدود

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت مسئولیت محدود

شرکت های با مسئولیت محدود جزو پرتقاضاترین شرکت های ثبتی بوده که تغییرات خاصی را با توجه به قانون اداره ثبت اسناد و املاک اجرا می […]
جولای 18, 2021

شرایط تنظیم طرح توجیهی در کرج

شرایط تنظیم طرح توجیهی در کرج
جولای 18, 2021

مزایای تنظیم طرح توجیهی در کرج

مزایای تنظیم طرح توجیهی در کرج
جولای 18, 2021

مراحل ثبت انواع شرکتهای پیمانکاری در کرج

مراحل ثبت انواع شرکتهای پیمانکاری در کرج
جولای 18, 2021

شرایط ثبت انواع شرکتهای پیمانکاری در کرج

شرایط ثبت انواع شرکتهای پیمانکاری در کرج
جولای 18, 2021

هزینه و قیمت ثبت انواع شرکتهای پیمانکاری در کرج

هزینه و قیمت ثبت انواع شرکتهای پیمانکاری در کرج
تماس با ما 02632137