لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت در کرج
ثبت انواع شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج ثبت شرکت دانش بنیان در کرج ثبت شرکت هلدینگ در کرج
ثبت شرکتهای تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت عمرانی درکرج ثبت شرکت تولیدی در کرج ثبت شرکت خدماتی در کرج
ثبت برند در کرج
ثبت نشان و علامت تجاری در کرج ثبت لوگو در کرج استعلام برند
خدمات ثبتی
خدمات ثبتی
ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت اختراع در کرج اخذ کارت بازرگانی در کرج اخذ کد اقتصادی در کرج
خدمات اداری
اخذ گرید در کرج اخذ ایران کد در کرج اخذ استاندارد در کرج اخذ نشان حلال در کرج تنظیم طرح توجیهی در کرج اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج
تماس

نقش نظارتی مرجع ثبت شرکتها ی کرج


نقش نظارتی مرجع ثبت شرکتها ی کرج

هر چند عده ای از حقوقدانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت ها در کرج ، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی آورد، اما باید توجه داشت که در مواردی در قوانین اعمال نوعی نظارت بر شرکت ها توسط مرجع ثبت شرکت های کرج پیش بینی شده است؛ برای مثال، دفاتر شرکت های تجاری برای این که شکل قانونی به خود بگیرد و به نفع خود تاجر صاحب دفتر نیز قابل استناد باشد، بایستی بعد از اطمینان از داشتن شرایط معینی توسط نماینده مرجع ثبت امضا گردد. در نتیجه، دفاتری که توسط شرکت ها باید مورد استفاده قرار گیرند به این ترتیب تحت کنترل مرجع ثبت کرج قرار می گیرند. نداشتن چنین دفاتری، عدم رعایت شرایط قانونی آنها، گم کردن آنها و نظایر آن به استناد مقررات مختلفی که وجود دارند ممکن است در دادگاه به ضرر شرکت مورد استناد قرار گیرد یا این که شرکت از امتیاز انحصاری استناد به دفاتر خود محروم شود.
در رابطه با نقش ثبت در نظارت بر تشکیل و فعالیت شرکت ها، گفته شده است که ضمانت اجرای قابل اعتمادی برای شرکت هایی که پس از تشکیل به ثبت نرسیده اند مقرر نشده است. اما این گفته بطور مطلق صحیح نیست، زیرا برای نمونه، اقدام به پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام نیازمند مجوز مرجع ثبت است. همچنین تاسیس شرکت ها با ثبت شدن آن ها در نزد مرجع ثبت کرج رسمیت می یابد و این تکلیفی است که عدم انجام آن شرکت های سهامی را با خطر انحلال روبه رو می کند. وانگهی، اساسنامه، صورت جلسات انتخاب مدیران و بازرسان، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل، سرمایه و کاهش یا افزایش سرمایه، تبدیل سهام، ترازنامه ها و حساب های سود و زیان، ادغام، تبدیل، انحلال، ورشکستگی، اعاده اعتبار، تصفیه و مدیران تصفیه در مرجع ثبت شرکتها به ثبت می رسد.

مطابق ماده 243 ل.ا.ق.ت برای اشخاصی که مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها ی کرج تسلیم کنند، یا از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها ی کرج اعلام کنند بعضا یا کلا خودداری نمایند و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارند مجازات حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو را در نظر گرفته است . در موردی مشابه در شرکت های با مسئولیت محدود مطابق ماده ۱۱۵ قانون تجارت مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت در کرج بدهند اظهار کرده باشند کلاهبردار محسوب می شوند.
علاوه بر این که مرجع ثبت شرکت های کرج به عنوان مرجع ثبت و تأمین دلیل محسوب می گردد، در مواردی مستقیم جهت حل پارای مشکلات وارد عمل می شود؛ برای مثال، مطابق 136 ل.ا.ق.ت، هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید . مطابق ۲۳۱ همان قانون اگر امر تصفیه منحصر به عهده یک نفر باشد، در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه ، چنانچه مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت های کرج بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدير تصفیه مذکور دعوت نماید.
علاوه بر مرجع ثبت شرکت ها، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آنها نیز در مواردی حق نظارت بر امور شرکت ها را دارند. وانگهی، ذینفع از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی بر فعالیت شرکت های عمومی نیز نظارت می کند. با اداره مالیات در ارتباط با درآمد شرکت ها و وصول مالیات بر عملکرد آنها نظارت می کند. با اینهمه، اداره ثبت شرکت ها در این میان جایگاه ویژه ای دارد. سازمان ها و دستگاههای دیگر را که در ارتباط با شرکت ها قرار می گیرند، نمی توان مراجع نظارتی محسوب داشت؛ برای مثال، وظیفه اداره مالیات وصول مطالبات دولت از اشخاص است و در این زمینه تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی و تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و فقط بر حسب طبیعت و نوع فعالیت اشخاص میزان تعهدات آنان بابت مالیات متفاوت است. اداره ثبت شرکت های کرج نه تنها متصدی امر ثبت شرکت ها به عنوان مرحله نهایی تأسیس آنها است، کارکردی فراتر از عنوان خود دارد و ثبت برخی تصمیمات شرکاء و شرکت را نیز بر عهده دارد.
بهتر است نقش پسینی و نظارتی مرجع ثبت شرکت ها افزایش یابد، به نحوی که به نحوی که بتواند بر مسائلی مانند فعال بودن یا نبودن شرکت، انقضای مدت شرکت، تغییر اقامتگاه شرکت از مرکز اصلی ثبت شده به مکانی دیگر، فعالیت بدون مجوز شرکت ها، اجرای پاره ای از مقررات در اداره شرکت مانند موارد ممنوعیت تصدی مديران و بازرسان شرکت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، ممنوعیت همزمان عضویت در دو هیات مدیره شرکت دولتی، و ... نظارت کنند و دست کم در صورت اطلاع از این امور مراتب را به مراجع ذیصلاح جهت انجام اقدامات اجرایی اعلام نماید. در ماده 698 لایحه تجارت ۹۱ به صورت مبهم به یکی از مصداق های نقش نظارتی و پسینی مرجع ثبت شرکت ها اشاره شده است: « هرگاه شرکت یا مؤسسه غیر تجارتی بدون داشتن مجوز یا پس از لغو مجوز یا از دست دادن شرایط اخذ مجوز به فعالیتی که به موجب قانون داشتن مجوز برای آن الزامی است اقدام کند، دستگاه مربوط باید ضمن اعمال مقررات انضباطی مطابق مقررات مربوط و ابطال مجوز، توقف فعالیت شرکت را در آن موضوع از دادگاه در خواست نماید و در هر حال مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند . در این صورت مرجع ثبت شرکتها از شرکت مربوط می خواهد که به تغییر موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه اقدام کند». در این ماده مشخص نشده است که چنانچه، شرکت موضوع فعالیت خود را تغيير ندهد تکلیف چیست. پیشنهادی که می توان ارایه داد این است که در این گونه موارد، یا اداره ثبت شرکت ها پس از اخطار و دادن مهلتی مثلا 6 ماهه بتواند رأس نسبت به حذف نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده اقدام کند و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید و یا این که دادستان یا مرجعی که به شرکت مجوز فعالیت اعطاء نموده از طریق دادگاه تقاضای ابطال یا انحلال شرکت را بنمایند.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی) ثبت شرکت ایلیا( در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت موسسه و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی - ثبت اختراع .

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت موسسه حقوقی در کرج

متقاضیان محترم ثبت موسسه حقوقی در کرج، می توانند با حداقل مدرک کارشناسی حقوق نسبت به ثبت موسسه حقوقی در کرج اقدام نمایند. ثبت موسسه حقوقی در کرج وابسته به ارائه پروانه تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود و تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می باشد.

مزایای ثبت انواع شرکتهای پیمانکاری در کرج

در این مقاله به مطالبی درباره مزایای ثبت انواع شرکتهای یپمانکاری در کرج پرداخته شده است مقاله را بخوانید.

مراحل ثبت شرکت عمرانی در کرج

در این مقاله به مطالبی درباره ی مراحل ثبت شرکت عمرانی در کرج پرداخته شده است مقاله را بخوانید.

شرایط ثبت انواع شرکتهای پیمانکاری در کرج

در این مقاله به مطالبی درباره شرایط ثبت انواع شرکتهای پیمانکاری در کرج پرداخته شده است مقاله را بخوانید.

اقامتگاه ثبت شرکت در کرج

اقامتگاه ثبت شرکت در کرج -در ماده ۵۹۰ قانون تجارت مقرر شده است که: « اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی کرج در آنجاست». ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی هم اقامتگاه اشخاص حقوقی را «مرکز عملیات» آنها دانسته است.

ثبت شرکت استارت آپ در کرج

ثبت شرکت ایلیا جهت ثبت شرکت استارت آپ در کرج پذیرای ایده های شما و راهنمایی شما عزیزان است و کلیه مراحل کار حتی طراحی اپلیکیشن کسبو کار شما را نیز انجام می .

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه

اساسنامه، سند هویتی شرکت به شمار می رود اما شرکتنامه برای همه شرکتها صادق نمی باشد. در این مقاله به توضیحات و نکاتی در مورد تفاوت بین اساسنامه و شرکتنامه می پردازیم

ثبت شرکت تولیدی در کرج

ثبت شرکت تولیدی در کرج توسط ثبت شرکت ایلیا انجام می شود . تنظیم اساسنامه شرکت تولیدی ، مشاوره تلفنی و حضوری رایگان و سایر خدمات ثبت شرکت تولیدی را از ما بخواهید . همچنین با خواندن مقاه حاضر اطلاعات خوبی در این زمینه کسب می کنید .

موضوع فعالیت شرکت در کرج

مسئله و مبحثی که شرکت به منظور آن تشکیل و راه اندازی شده است موضوع شرکت نام دارد. جهت ثبت شرکت در کرج ابتدا موضوع فعالیت شرکت را مشخص نموده و سپس مجوزهای لازم را اخذ نمایید در این مقاله توضیحات داده شده است لطفا مطالعه نمایید .

ثبت شرکت مهندسین مشاور در کرج

شرکت مهندسین مشاور شرکتی است که نوع فعالیت آن وهمچنین نام شرکتش با دیگر شرکت ها متمایز می باشد . ثبت شرکت ایلیا ثبت شرکت مهندسین مشاور در کرج را انجام می دهد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟