نشان تجاری خود را از ایلیا بخواهید.02632525232

نشان تجاری

نشان تجاری

نشان تجاری - آنچه امروزه شرکت های  بزرگ را توسط یک کالا و محصول معتبر و معروف نموده است در واقع نشان تجاری آن شرکت است .اکثر شرکت های بزرگ در ابتدا زمان و نیروی انسانی را برای خلق یک علامت میگمارند و پس از گذشت زمان با نشان تجاری خود به هدف نهایی میرسند.آنچه شما از یک نشان تجاری میخواهید بسته به موقعیت و کالا ی شما متفاوت است اما هدف نهایی هر نشانی ،محبوبیت و اعتماد در بین خانوار است بطوری که دیده شده شرکت هایی که در طول زمان بلند مدت فورمولاسیون کالا را تغییر داده اند و این امر،خود باعث بهتر یا بدتر شدن کیفیت کالا شده است اما تعداد طرفداران خود و محبوبیت خود را در بین خانواده ها داشته و از سبد کالای خانوا رحذف نشده است و این نشاندهنده مسیر درست یک نشان تجاری ست که خود از برنامه ریزی درست و در کنار آن قدرت ریسک پذیری در تکامل آن نشان است. علامت تجاری یا به عبارتی دیگر نشان تجاری ، نشانی است که محصول ما را از محصولات دیگر متمایز میکند . علامت را هم به صورت حقیقی و هم به صورت حقوقی می توان ثبت کرد یعنی هم می توان به نام شخص باشد مالکیتش و هم به نام شرکت . علامت هر نشانی که قابل روئیت با شد اعم از اسم، کلمه ، عدد ، نماد و... درثبت علامت تجاری نمیتوانیم از نامهای عام استفاده کنیم مثل شیرین ، تلخ و.... از علائم گمراه کنند مثل بیروت ، برترین و ....نمیتوان استفاده کرد. از علائم و نشانه های دولتی ، سلطنتی ، پرچم ها و سازمانهای بین المللی نمیتوان استفاده کرد

مدارک لازم جهت ثبت نشان تجاری

برای ثبت علامت تجاری تسلیم اظهارنامه علامت تجاری از طریق سایت مالکیت صنعتی و مدارک شناسایی مالک و یک نمونه 10*10 از نشان و پرداخت هزینه اظهارنامه

کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت نشان تجاری

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت نشان تجاری همین حالا با مجتمع ایلیا در ارتباط باشید.02632525232