لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت در کرج
ثبت انواع شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج ثبت شرکت دانش بنیان در کرج ثبت شرکت هلدینگ در کرج
ثبت شرکتهای تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت عمرانی درکرج ثبت شرکت تولیدی در کرج ثبت شرکت خدماتی در کرج
ثبت برند در کرج
ثبت نشان و علامت تجاری در کرج ثبت لوگو در کرج استعلام برند
خدمات ثبتی
خدمات ثبتی
ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت اختراع در کرج اخذ کارت بازرگانی در کرج اخذ کد اقتصادی در کرج
خدمات اداری
اخذ گرید در کرج اخذ ایران کد در کرج اخذ استاندارد در کرج اخذ نشان حلال در کرج تنظیم طرح توجیهی در کرج اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج
تماس

مراحل ثبت اختراع در کرج


مراحل ثبت اختراع

مراحل ثبت اختراع در کرج

در این مقاله به مراحل و شرایط و نحوه ثبت اختراع در کرج و استان البرز می پردازیم.

تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع در کرج

تقاضای ثبت اختراع، باید به وسیله اظهارنامه از اداره مالکیت صنعتی در تهران صورت گیرد. اظهارنامه ثبت اختراع باید در ۳ نسخه و در فرم مخصوص تنظیم شود. طبق ماده ۶ قانون ثبت اختراعات و غیره اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می شود، باید موضوعی را که حمایت از آن در خواست می شود، تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضا بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه های مربوطه را در بر داشته باشد. هزینه های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت می شود. در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود :

 • الف) نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
 • ب) در مواقعی که متقاضی، شخص مخترع نیست، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
 • ج) ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.

مواردی که باید در اظهارنامه ثبت اختراع قید شود

طبق ماده ۵ آیین نامه ثبت اختراعات و غیره اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:

1 اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر گونه شناسه دیگر آن الزامی است؛

2.اسم،شماره ملی،نشانی،کدپستی نماینده قانونی متقاضی در صورت وجود.

٣. اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛

۴. اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد؛

5 عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل «بهتر» و غیره نبوده و ترجیحا بین سه تا ۱۰ کلمه باشد؛

۶. تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهینامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛

۷. اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛

8. به تعداد صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصيف اختراع و نقشه ها؛

9. تعيين طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛

۱۰. تعيين ضمایم.

تبصره 1 - در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضای آنها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.
تبصره ۲ - اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور، علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

مدارکی که باید ضمیمه اظهارنامه ثبت اختراع بشود


طبق ماده ۶ آیین نامه قانون ثبت اختراعات و غیره، مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:

۱. توصيف اختراع

٢. ادعايا ادعاهای اختراع؛

٣. خلاصه ای از توصیف اختراع؛

۴. نقشه با نقشه ها، در صورت لزوم؛

۵. مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع (از قبیل شناسنامه، کارت ملی و غیره)؛

۶. درخواست کتبی مبنی بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛

۷. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه با حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود؛

۸ رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛

9. مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.


تبصره 1 - چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا، فاقد شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف ۳۰ روز ایناصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکورخواهد بود. اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.
تبصره ۲ - اگر در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده باشد مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را در ظرف 30 روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاریخ دریافت نقشه ها، تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد. در غیر این صورت، مرجع ثبت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.


هر صفحه از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع باید توسط متقاضی با نماینده قانونی او امضا گردد (ماده ۷ آیین نامه ثبت اختراعات و غیره
طبق ماده ۱۷ آیین نامه قانون ثبت اختراعات و غیره، سایر ضمایم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، باید روی کاغذ دارای قطع A4 درج و نکات ذیل در مورد آنها مراعات گردد

١. متن آنها به صورت تایپ شده ارائه گردد و فاصله بین سطور بیش از ۵/1 سانتی متر نباشد؛
۲. فرمول های شیمیایی و ریاضی ممکن است به صورت دستی نوشته شوند؛
3. صفحات باید دارای حاشیه ۳ سانتی متری در بالا و سمت راست و ۲ سانتی متری از پایین و سمت چپ باشند؛
۴. شماره گذاری صفحات، باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاری شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه، نمودار و جدول باشد ابتدای آنها باید با شماره های جدید از یک شماره گذاری شوند؛
۵. اوراق نباید تا خورده و پاره شده باشند و فقط یک روی کاغذ نوشته می شود.

نحوه توصیف اختراع جهت ثبت

طبق ماده ۱۰ آیین نامه فوق الذکر، توصيف اختراع، باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:

1عنوان اختراع به گونه ای که در اظهارنامه ذکر گردیده است؛

۲. زمینه فنی اختراع مربوط؛

٣. مشکل فنی و بیان اهداف اختراع؛

۴. شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد، به نحوی که برای درک و بررسی جدید بودن اختراع کفایت کند؛

۵. ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود، همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع؛

۶. توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها در صورت وجود، به نحوی که یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اجزای آن را دریابد. ارجاع به شماره هایی که برای بیان ویژگی های اختراع در نقشه امده است الزامی است.

7. بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین، به نحوی که ویژگی جدید بودن اختراع و تأثیر فنی آن را روشن سازد؛

۸ توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کار گیری اختراع؛

9. ذکر صريح کاربرد صنعتی اختراع در صورتی که ماهیت اختراع گویای این امر نباشد.

خلاصه توصیف اختراع برای ثبت

خلاصه توصيف اختراع، باید مستقیما زمینه فنی ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جست و جوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد. در خلاصه اختراع نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

۱. با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر ۷۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد؛

۲. مشکل فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجمالا روشن نماید؛

٣. در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آنها ویژگی های اختراع به بهترین شکل بیان شود؛

4.در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضیح خلاصه هر قسمت باید نشانه های ارجاع دهنده به هریک از نقشه ها در داخل پرانتز ذکر گردد؛

۵. عدم بیان ارزش و مزایای اختراع.

خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می رود و نمی تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد (مواد ۱۴ و ۱۳ آیین نامه قانون ثبت اختراعات و غیره

مواردی که باید در نحوه ترسیم نقشه ها، نمودارها و جداول ثبت اختراع در کرج رعایت شود

چنانچه نقشه ها، نمودارها، و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آنها باید نکات زیر رعایت شوند:|

 • 1. در یک روی صفحه کاغذ بادوام و در قطع A4، با خطوط پررنگ و یکدست مشکی و غیر رنگی کشیده شده و ترجیحا در رسم آنها از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا ۵/۲ سانتی متر از چپ 1/5 سانتی متر، از راست ۵ / ۲ سانتی متر و از پایین ۱ سانتی متر باشد؛
 • ٢. وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویربرداری آن میسر شود؛
 • 3. تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد؛
 • ۴. تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد؛
 • ۵. اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند؛
 • ۶. شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آنها ارجاع داد؛
 • 7. صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحا نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد؛
 • ۸ هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛
 • . 9در صورتی که هریک از نقشه ها، نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آنها، شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد.
 • در صورتی که در اظهارنامه، توصیف، خلاصه توصیف، ادعا یا ادعاها و نقشه ها، به واحدهای اندازه گیری وزن و حرارت، انرژی، نور، صدا، مغناطيس، و از این قبیل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف باید استفاده شود (مواد ۱۶ و ۱۵ آیین نامه قانون ثبت اختراعات و غیره).

نکاتی که باید در ادعای اختراع ذکر شود

ادعای اختراع، باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است، در چهار چوب مشخصه های فنی تعیین کند. هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید صریح و منجز بوده و دارای شرایط زیر باشند:|

1 معقول بودن تعداد آنها با توجه به ماهیت اختراع و شماره گذاری ترتیبی آنها در صورت تعدد؛
۲. از اطلاعات افشاشده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛
٣. ویژگی های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت، بیان نماید؛
۴. جز در موارد غیر قابل اجتناب، از ارجاع به نقشه ها با توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند همان طور که در توصیف آمد» یا همان طور که در نقشه ها نشان داده شده خودداری شود؛
۵. در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد؛
۶. مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.
ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فراورده، فرایند، فرایند دستیابی به یک فراورده و یا ترکیبی از فرایند و فراورده باشد، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد (مواد ۱۲ و ۱۱ آیین نامه قانون ثبت اختراعات و غیره.

تقاضای حق تقدم ثبت اختراع در کرج

طبق ماده ۹ قانون ثبت اختراعات و غیره، متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است. در صورت درخواست حق تقدم:

 • الف) اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین، رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است، گواهی شده باشد.
 • ب) با پذیرش درخواست حق تقدم حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی می شود.
طبق ماده 18 آیین نامه قانون ثبت اختراعات و غیره، در صورتی که متقاضی طبق ماده فوق، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت اختراع باید درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

 1. ۱. تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
 2. ۲. طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
 3. ٣. کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد، ذکر مأخذ آن.

در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آنها محاسبه می گردد (ماده ۱۹ آیین نامه).
مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، ۱۲ ماه از تاریخ تسليم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل، محاسبه خواهد شد (ماده ۲۰ آیین نامه)

انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه اختراع

طبق مواد ۲۱ الی ۲۵ آیین نامه قانون ثبت اختراعات و غیره، انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه با اعطای هر گونه اجازه بهره برداری از آن باید حسب مورد به درخواست کتبی منتقل اليه يا مالك اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مربوط خواهد بود.چنانچه متقاضی بخواهد اصلاحاتی را در مورد توصیف، خلاصه توصیف اختراع یا نقشه ها انجام دهد باید صفحاتی از ضمایم که این اصلاحات مربوط به آنها است را دوباره تایپ کند، به نحوی که کل آنها یک سند یکپارچه را تشکیل دهد.اضافه کردن بین خطوط، چسباندن، حاشیه نویسی، یا اصلاح به صورت زیرنویس و اقداماتی از این قبیل ممنوع است.
متقاضی می تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. در خواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.
اظهارنامه اختراع ممکن است با درخواست کتبی متقاضی مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضیان، این درخواست باید به امضای همه آنها رسیده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاریخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.


تبصره - در صورتی که اظهارنامه مسترد شده مبنای اظهارنامه های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد، اظهارنامه های بعدی هم مسترد شده تلقی می گردد.

توسعه با بهبود یک اختراع می تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی نیز قرار گیرد، مشروط بر اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است. در این صورت:

 • ١. شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تکمیلی ذکر می گردد؛
 • ۲. تکمیلی بودن اختراع در قسمت توصيف بعد از عنوان درج می شود؛
 • ٣. اعطای گواهینامه اختراع به اظهارنامه تکمیلی مشروط به اعطای گواهینامه اختراع به اظهارنامه اصلی است
 • ۴. در صورت ثبت اختراع اصلی، آگهی ثبت اختراع تکمیلی متضمن شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی است.
تبصره 1 - در صورت رد اظهارنامه تکمیلی در مهلتی که برای اعتراض به رد وجود دارد، متقاضی می تواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد، مشروط بر آنکه مفهوم اختراعی آن با اظهارنامه اصلی یکسان نباشد در این صورت، شماره ای جدید به اظهارنامه مستقل داده می شود و از همان تاریخ اظهارنامه تکمیلی حق تقدم خواهد داشت.
تبصره ۲ - صدور گواهینامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهینامه اصلی تعیین شده است ولی مدت اعتبار گواهینامه تکمیلی نمی تواند از مدت اعتبار گواهینامه اصلی تجاوز نماید.

بررسی و اعلام وصول اظهارنامه اختراع

طبق ماده ۲۷ آیین نامه ثبت اختراعات و غیره، مرجع ثبت (اداره مالکیت صنعتی) پس از دریافت اظهارنامه و ضمایم مربوط و احراز شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون ثبت اختراعات که قبلا به آن اشاره شد، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هریک از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را همراه با ضمایم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.در خصوص اظهارنامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند، در صورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آنها همراه با ضمایم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه های واصله به صورت الکترونیکی خواهد بود.
طبق ماده ۲۸ آیین نامه، مرجع ثبت، پس از دریافت اظهارنامه و ضمایم مربوط، آن را ظرف ۶ ماه از حيث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون و آیین نامه بررسی می نماید.

اخطار رفع نواقص اظهارنامه

چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمایم آن، انجام اصلاحات یا تکمیل اظهارنامه و ضمایم آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند کتبا از متقاضی می خواهد تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات یا تکمیل مدارک اقدام نماید. در غیر این صورت اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. مهلت تعیین شده، برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد (ماده ۲۹ آیین نامه).

پرداخت هزینه های ثبت اختراع در کرج

تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهینامه اختراع کتبا به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی موضوع ماده ۳۲ آیین نامه ثبت اختراعات وغيره اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد (ماده ۳۰ آیین نامه) پس از پرداخت هزینه ها توسط متقاضی طبق ماده ۳۱ آیین نامه ثبت اختراعات وغيره اختراع با قید مراتب زیر در دفتر ثبت اختراع ثبت می شود:

 • 1. شماره و تاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛
 • ۲. شماره و تاریخ ثبت اختراع؛
 • ٣. اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع؛
 • ۴. اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینکه مخترع كتبا تقاضا نموده باشد که نامش در گواهینامه اختراع ذکر نشود؛
 • ۵. اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد؛
 • ۶. عنوان اختراع؛
 • ۷. طبقه بندی بین المللی اختراع با ذکر زمینه علمی ای که اختراع در آن طبقه قرار می گیرد؛
 • 8در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛
 • 9. مدت حمایت.

انتشار آگهی و تسلیم گواهینامه ثبت اختراع

طبق ماده ۳۲ آیین نامه، پس از ثبت اختراع، آگهی مربوط به ثبت، ظرف ۳۰ روز با قید مراتب مذکور در فوق، در روزنامه رسمی منتشر می گردد. آگهی مزبور به امضای رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می شود.
پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت، گواهینامه اختراع صادر و به متقاضی با نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد. گواهینامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف به ادعا - خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضای رئیس اداره ثبت اختراعات برسد (ماده ۳۳ آیین نامه).

در انتها خاطر نشان می شویم که متقاضیان محترم می توانند در صورت مواجه شدن با هر سوال یا مسئله ای با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشند.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

سامانه ثبت شرکتها در کرج

در این مقاله از سایت موسسه و مجتمع حقوقی ایلیا اطلاعاتی در خصوص سایت و سامانه ثبت شرکتها بیان شده است که لازم است متقاضیان در این سامانه ثبت نام نمایند

ثبت لوگو در کرج

ثبت لوگو در کرج رکن اصلی تبلیغات برای کسب و کار شخصی یا شرکتی شما است لوگو در حقیقت یکی از انواع ثبت برند است . کارشناسان ثبت ایلیا به جهت ثبت لوگو در کرج و البرز خدماتکاملی شامل مشاوره حضوری و تلفنی و نیز طراحی و ثبت لوگو در کرج را ارائه می دهند.

مراحل ثبت شرکت های تخصصی

مجتمع حقوقی ایلیا با دارا بودن تبحر و تخصص کافی در زمینه ی ثبت و تاسیس شرکت های مختلف آماده ی خدمات رسانی به متقاضیان محترم در شهر های کرج و تهران و سراسر ایران می باشد تا انواع شرکت های تخصصی اعم از شرکت بازرگانی ، پیمانکاری ، خدماتی و... برای شما به ثبت برسد .

استعلام شماره ثبت شرکت

فرایند استعلام شماره ثبت شرکت ، استعلام نام شرکت و مراحل استعلام ثبت شرکت ها کاملا تخصصی در این مقالع عنوان شده. در صورت نیاز به مشاوره استعلام شرکتها.

انواع شرکتهای بازرگانی

نوع شرکت بازرگانی بر اساس نوع قالب ثبتی آن یعنی با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص و یا یکی از 8 قالب ثبتی انتخاب می شود جهت راهنمایی بیشتر مقاله انواع شرکتهای بازرگانی را مطالعه نمایید

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت های سهامی

مجتمع حقوقی ثبت ایلیا پیشرو در ارائه ی خدمات ثبتی شرکتها و موسسات غیرتجاری.

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکتهای سهامی

جهت کسب اطلاعات تکمیلی همین حالا با ما در ارتباط باشید.

ثبت اختراع در کرمان

ثبت اختراع در کرمان همانند ثبت اختراع در سایر نقاط ایران توسط اداره مالکیت و به صورت سراسری انجام می شود و شرایطی دارد که ثبت ایلیا در این مقاله این شرایط ..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام

مجتمع ایلیا پیشرو در ارائه ی خدمات ثبتی شرکت ها و موسسات غیرتجاری.02632525232

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟