جهت کسب اطلاعات تکمیلی خود در خصوص مراحل ثبت اختراع با کارشناسان متخصص مجتمع ثبت شرکت ایلای در تماس بوده و ار تجربیات آنها به صورت رایگان بهره مند شوید

مراحل ثبت اختراع

 

ثبت اختراع پروسه ای که با ابعاد علمی و حقوقی می باشد  ثبت شرکت ایلیا با دارا بودن دپارتمان های تخصصی مراحل ثبت اختراع و ثبت مالکیت فکری و معنوی و برخورداری از تجربه و دانش و با توجه به  آخرین قوانین اداره ثبت اختراعات کشور اقدام می نماید. تنظیم پرونده مراحل ثبت اختراع باید به گونه ای باشد که تمام خصوصیات فنی و مبتکرانه اختراع را در برگرفته باشد و بتواند از طرح حمایت های لازم را انجام دهد اقدامات لازم جهت ثبت اختراع به شرح ذیل می باشد:

  • مشاوره کار آمد در زمینه ترسیم گرافیکی نقشه های فنی محصولات و شبیه سازی سه بعدی
  • تنظیم و تدوین مسائل فنی و حقوقی شامل توصیف، ادعانامه و خلاصه اختراع
  • رفع نقص پرونده های ثبت اختراع
  • دفاع از عملکرد دستگاه و رفع اخطار احتمالی
  • مشاوره جهت اخذ تاییدیه علمی از مراجع ذیصلاح اختراع
  • مراحل ثبت اختراع

شرایط ثبت اختراع چیست؟

ثبت اختراع در واقع نتیجه آفرینش ذهنی اشخاص می باشد که سبب ایجاد یک راه حل جدید برای محصولات و مشکلات فنی آنها می باشد و یا در قالب یک محصول صنعتی متبلور می شود. اختراعاتی قابل ثبت می باشد که ناشی از ابتکار ذهنی مخترع به شرط وجود نوآوری و کاربرد صنعتی است باید بدانید ابتکار جدید به این معنا می باشد که در صنعت قبلی وجود نداشته باشد و یا فردی با مهارت معمول آن را به ثبت نرسانده باشد.از نظر صنعتی  نیز اختراعی  کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. تصدیق ثبت اختراع در واقع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از مخترع و صاحبان آن صادر می کند که در این صورت دارنده آن میتواند از کلیه حقوق ثبت انحصاری بهره مند گردد.

در موارد ذیل حمایت از اختراع انجام نمی گردد :

  • کلیه اکتشافاتی که مرتبط با تئوری های علمی ،روش های ریاضی و آثار هنری می باشد.
  • طرح ها و قواعد و یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی
  • روشهای تشخیص و درمان بیماریهای انسان ها و حیوانات
  • منابع ژنتیک و اجزاء تشکیل دهنده آنها و همچنین فرایندهای بیولوژیک و تولید آنها

مدارک مورد نیاز ثبت اختراع چیست ؟

1) تنظیم و تدوین اظهارنامه مراحل ثبت اختراع که باید در سه نسخه به اداره مالکیت صنعتی ارائه گردد. 2) بسط اختراع که در سه نسخه A4 و مجزا باشد 3) نقشه های اختراع در برگه های A4 و در سه نسخه مجزا 4) ادعانامه  اختراع در برگه های A4 و در سه نسخه مجزا 5)ارائه کپی برابر اصل مدارک شناسایی مخترع یا  مخترعین 6) قبض رسید بانکی حق الثبت اختراع

مدت اعتبار ثبت اختراع

ثبت اختراع با توجه به در خواست مخترع برای مدت 5 ، 10، 15 و 20 سال معتبر می باشد.

 مراحل  ثبت  اختراع به شرح ذیل می باشد : 

به ثبت رساندن یک اختراع نیازمند ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت آن می باشد بنابر قانون هرشخصی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم نماید حق ثبت اختراع با آن می باشد در حقیقت تاریخ و زمان اظهارنامه معیار اولویت و تقدم نسب به سایرین می باشد و بنابر اصل "اولین تسلیم کننده اظهارنامه" اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شود و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید. به این نکته توجه نمایید که ازائه سریع اظهارنامه ممکن است مشکلاتی را از جمله : اشتباه در توصیف و ادعاهای ناقص و یا توصیفاتی ناپخته می باشد پس میتوانید با گرفتن مشاوره های کارآمد از کارشناسان متخصص و مجرب در این زمینه بهترین اظهارنامه را رائه دهید.