لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت در کرج
ثبت انواع شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج ثبت شرکت دانش بنیان در کرج ثبت شرکت هلدینگ در کرج
ثبت شرکتهای تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت عمرانی درکرج ثبت شرکت تولیدی در کرج ثبت شرکت خدماتی در کرج
ثبت برند در کرج
ثبت نشان و علامت تجاری در کرج ثبت لوگو در کرج استعلام برند
خدمات ثبتی
خدمات ثبتی
ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت اختراع در کرج اخذ کارت بازرگانی در کرج اخذ کد اقتصادی در کرج
خدمات اداری
اخذ گرید در کرج اخذ ایران کد در کرج اخذ استاندارد در کرج اخذ نشان حلال در کرج تنظیم طرح توجیهی در کرج اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج
تماس

مراحل تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام در کرج


تشکیل شرکت سهامی عام

مراحل تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام در کرج

در شرکت سهامی عام، مؤسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم، یعنی از طریق مشارکت غیر مؤسسین تأمین می کنند.

الف - اقدامات مقدماتی

برای تشکیل یک شرکت سهامی عام، اقدامات زیر ضروری است:

 1. وجود تعدادی از افراد علاقمند: این افراد به علت تخصص، و یا داشتن سرمایه کافی و یا علاقمندی به امور تجاری، با همکاری چند نفر درصدد تشکیل یک شرکت بر می آیند، از نظر قانون این افراد «مؤسسین» شرکت محسوب می شوند.
 2. تعهد و تأمین حداقلی از سرمایه شرکت به وسیله مؤسسين: مؤسسین باید حداقل ۲۰ درصد از سرمایه شرکت را تعهد نموده و حداقل ۳۵ درصد مبلغ تعهد شده را نقدا پرداخت کنند. به علت طولانی بودن عملیات اجرایی و عدم نیاز به تمام سرمایه در زمان تشکیل، قانون لزومی به پرداخت تمام سرمایه شرکت توسط شرکاء نمی بیند.

طبق تبصره ۶ لایحه اصلاحی «هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد (مثلا زمین، کارخانه، خودرو) باشد باید عین آن و یا مدارک مالکیت آنها در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع نمایند» ۳- مراجعه به اداره ثبت شرکتها: برای انجام امور مقدماتی تشکیل شرکت: پیش نویس اساسنامه، اعلامیه پذیره نویسی، رسید تعهد و پرداخت سرمایه به وسیله مؤسسین همراه با اظهارنامه باید به مسئول ثبت شرکت ها تقدیم شود. 4- انتشار اعلامیه پذیره نویسی: پذیره نویسی یعنی «تعهد خرید و پرداخت مبلغ یک یا چند سهم از طرف افراد غیر مؤسس و پرداخت مبلغی از آن به صورت نقد».| در شرکت سهامی عام مقداری از سرمایه توسط غیر مؤسسین تأمین می گردد. تأمین این مقدار از سرمایه با انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام می شود:

مطابق ماده ۹ (لایحه اصلاحی در اعلامیه پذیره نویسی باید موارد زیر درج گردد:

 1. نام شرکت.
 2. موضوع شرکت.
 3. مرکز اصلی شرکت و شعب آن (در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد).
 4. مدت شرکت.
 5. هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین (ذكر تخصص یا اطلاعات آنان در امور شرکت)
 6. میزان سرمایه شرکت و تعیین میزان نقد و غیرنقد آن و تعداد و نوع سهام و مشخصات سهام غیر نقد.
 7. در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند و تعیین چگونگی آن مزایا۔
 8.  تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.
 9. ذكر هزینه هایی که مؤسسین در آن زمان جهت مقدمات تشکیل شرکت پرداخته اند و برآورد سایر هزینه ها تا شروع فعالیت شرکت.
 10. ذکر مشخصات اجازه با موافقت اصولی آن توسط مراجع ذی صلاح (در صورت لزوم).
 11. ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس ها تعهد شود و تعیین مبلغ که باید زمان پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.
 12.  ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب واریز شود.
 13. ذکر اینکه اظهارنامه مؤسسین همراه با طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مسئول ثبت شرکت ها تسلیم شده است.
 14.  ذکر روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه اطلاعیه شرکت در آن منتشر خواهد شد.
 15. چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان. اعلامیه پذیره نویسی بعد از تأیید مسئول ثبت شرکت ها، توسط مؤسسین از طریق روزنامه ها (بند ۱۴) به اطلاع عموم خواهد رسید.

طبق ماده ۱۵، امضاء ورقه سهم، خود به خود مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی مطابق مقررات قانون تجارت است. ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم می گردد، یک نسخه نزد بانک می ماند و نسخه دوم در اختیار پذیره نویس قرار می گیرد که پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم، از پذیره نویس اخذ و برگه سهم به او داده می شود.

مبلغ پرداختی، از ۳۵ درصد کل مبلغ اسمی هر سهم نباید کمتر باشد.

ب) تشکیل مجمع عمومی مؤسس

این مجمع از اجتماع مؤسسین تشکیل می شود و به بررسی موارد زیر می پردازد:

1.چگونگی تشکیل مجمع

مجمع عمومی مؤسس فقط یک بار تشکیل می شود و بعد از انجام وظایف خود نیز منحل می گردد و دیگر تشکیل نمی شود. در این مجمع كلية مؤسسین و پذیره نویسان حضور یافته و هر یک دارای یک رأی می باشند. پس از اطلاع از اینکه تمام سرمایه شرکت تعهد و حداقل ۳۵ درصد آن پرداخت شده است، مؤسسين مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند کرد.

2.وظایف مجمع عمومی مؤسس

بر طبق ماده ۷۴ لایحه اصلاحی، وظایف این مجمع به شرح زیر می باشد

 1. رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن.
 2. تصویب طرح اساسنامه و اصلاح آن - انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت.
 3. تعیین روزنامه کثيرالانتشار.
 4.  قبول آورده های غیر نقدی.

اساسنامه شرکت سهامی

اساسنامه در حقیقت قانون اساسی شرکت بوده و کلیه اصول و ضوابط حاکم بر روابط شرکاء و اداره و انحلال شرکت در آن آمده است، اساسنامه در شرکتهای سهامی عام و خاص و با مسئولیت محدود لازم و ضروری بوده و در دیگر شرکت ها معمولا "شرکت نامه" جایگزین اساسنامه می گردد.

طبق ماده 8 لایحه اصلاحی، اساسنامه مشتمل بر موارد زیر می باشد:

 1.  نام شرکت.
 2. موضوع شرکت به طور صریح و منجز.
 3. مدت شرکت.
 4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
 5. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک .
 6.  تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام.
 7. تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
 8. نحوه انتقال سهام با نام.
 9. طريقة تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
 10. در صورت پیش بینی، امکان صدور اوراق قرضه، ذكر شرایط و ترتیب آن.
 11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
 12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
 13. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن.
 14. ۱۴- طريقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.
 15.  تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
 16. تعیین وظایف و حدود و اختیارات مدیران
 17. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
 18. قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.
 19.  تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
 20. نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتيب تصفیه امور آن.
 21. شیوه تغییر اساسنامه.

الف - نام شرکت

انتخاب نام برای هر شخصی اعم از حقوقی یا حقوقی در حدود مقررات آزاد می باشد. مسائل زیر در مورد نام تجاری شرکت باید رعایت شود:

1. الزام در انتخاب نام: شرکت سهامی باید دارای نام مخصوص به خود باشد، در غیر این صورت چنین شرکتی نه می تواند دارای شخصیت گردد و نه قابل ثبت است.

2. آزادی در انتخاب نوع نام: اصولا انتخاب نام شرکت آزاد است ولی طبق تبصره ماده ۴ لایحه اصلاحی، اولا ذكر كلمة سهامی و ثانية ذكر كلمة «عام» یا «خاص» ضروری بوده و باید در کلیه اوراق و آگهی های شرکت قید شود، ثالثا در نام شرکت سهامی نام هیچ یک از شرکاء نباید درج شود، و الا شرکت تضامنی» محسوب خواهد شد.

ب - مركز اصلی شرکت

مرکز اصلی شرکت از جهات زیر دارای اهمیت است: جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره، تصفیه امور ورشکستگی شرکت و مسائل مربوط به اصول محاکمات مانند اخطار، ابلاغ، احضار و ... در مرکز اصلی شرکت انجام می شود. اگر شرکت دارای شعبی هم باشد باید محل آنها مشخص گردد. تغییر مرکز اصلی شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ج- موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از هدف و چیزی که شرکت به خاطر انجام آن تشکیل شده است. موضوع شرکت باید نوعا چیزهایی باشد که به هم مربوط هستند، صریح و بدون ابهام، منجز: یعنی مشکوک بین مسائل مختلف نباشد، مشروع و متضمن منفعت عقلایی باشد و از نظر قوانین بلامانع باشد. تغییر موضوع در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

د- مدت شرکت

مدت شرکت ممکن است «محدود» و یا «نامحدود» باشد. اگر در اساسنامه مدت معینی مثلا ۵ سال و یا ۱۰ سال تعیین شده باشد، مدت شرکت محدود و در غیر این صورت نامحدود می باشد. محدود و یا نامحدود بودن مدت شرکت از نظر «انحلال» آن مهم می باشد، در صورتی که مدت شرکت محدود باشد، بعد از انقضاء مدت، شرکت منحل می شود، مگر اینکه مدت تمدید شود.

ه- سرمایه شرکت

در شرکت های تجاری یکی از لوازم ضروری، سرمایه می باشد و به هر میزان که سرمایه شرکت بیشتر باشد، اعتبار شرکت بیشتر خواهد بود. مسائل مختلف مربوط به سرمایه در شرکتهای سهامی عبارت است از:

1.میزان سرمایه: در شرکت های سهامی برای حداکثر سرمایه محدودیتی وجود ندارد ولی برای حداقل آن محدودیت وجود دارد، در صورت کاهش سرمایه، هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

2.تقسیم سرمایه: در شرکت های سهامی، سرمایه باید به سهامی مساوی تقسیم گردد، یعنی سهام متساوی القيمه هستند.

3.نحوه پرداخت سرمایه: در شرکت های سهامی، قانون برای پرداخت سرمایه مقررات زیر را تعیین نموده است:

 • تعهد سرمایه: تمامی سرمایه شرکت در زمان تأسیس تعهد می گردد و مبلغی از آن نقدا پرداخت می شود.
 • پرداخت نقدی: فقط قسمتی از سرمایه یعنی ۳۵ درصد آن نقد پرداخت می شود و میزان و مدت پرداخت قسمت پرداخت نشده در اساسنامه باید تعیین شود.

4-درج سرمایه در سربرگها: شرکت های سهامی مکلفند در تمامی اسناد، نشریات، صورتحساب ها و ... میزان سرمایه خود و قسمت پرداخت شده آن را ذکر نمایند تا افراد ثالث بیشتر از سرمایه شرکت با آنها معامله نکنند.

5- سرمایه غیر نقدی: سرمایه علاوه بر وجه نقد می تواند زمین، ساختمان و... باشد. سرمایه های غیر نقدی باید توسط کارشناس دادگستری ارزیابی شود.

6- سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی: هيئت مديره هر شرکت مکلف است هر ساله ۵ درصد سود خالص شرکت را در حسابی به همین نام ذخیره کند تا معادل ۱۰ درصد کل سرمایه شرکت شود و از آن پس اختیاری خواهد بود تا ضررهای کوچک را جبران نماید. «انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است».

۷- تغییرات سرمایه: معمولا شرکت های تجاری در هنگام تشکیل با توجه به عوامل و شرایط موجود زمانی، بر آوردی از سرمایه و هزینه ها و نیاز خود به عمل می آورند که ممکن است این برآورد بعدها مورد تغییر قرار گیرد. این تغییرات به صورت کاهش و یا افزایش سرمایه می باشد:

الف - افزایش سرمایه

افزایش قیمت خدمات و یا کالاها و مواد اولیه و با توسعه موضوع قرارداد (بیش از حد پیش بینی شده) از علل افزایش سرمایه، در صورتی که یک شرکت سهامی تصمیم به افزایش سرمایه خود داشته باشد، نکات زیر باید مورد نظر قرار گیرد:

اول - افزایش سرمایه زمانی ممکن است که تمام سرمایه تعهد شده پرداخت شده باشد.
دوم – افزایش سرمایه یا به صورت:

الف - افزایش قیمت اسمی هر سهم

ب - افزایش تعداد سهام موجود انجام می شود.

سوم – افزایش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد.

چهارم - پس از اخذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه، مراتب باید در روزنامه منتخب شرکت آگهی شود.

پنجم- طبق ماده ۱۶۰ لایحه اصلاحی، اگر افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید انجام شود، اضافه ارزش حاصله باید به صورت زیر مصرف شود.

- به اندوخته قانونی منتقل گردد و با نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم شود و یا به ازای آن سهام جدید صادر و به صاحبان سهام سابق داده شود.

ب- کاهش سرمایه

1- کاهش اجباری سرمایه: در صورتی که بر اثر زیان های وارده، سرمایه شرکت از نصف کمتر شود، در این صورت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و شرکت را منحل و یا اقدام به کاهش سرمایه می نماید که از طریق کاهش تعداد سهام و یا کاهش مبلغ اسمی سهام انجام می شود.
٢- کاهش اختیاری سرمایه: به پیشنهاد هیئت مدیره، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند در مورد کاهش سرمایه تصمیم گیری کند، مشروط بر اینکه دو شرط «اساسی» و «صوری» رعایت شود

الف - شرایط اساسی: طبق ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی، کاهش اختیاری سرمایه در صورتی امکان دارد که

1- به تساوی حقوق صاحبان سرمایه لطمه نخورد، یعنی هر تصمیم باید به همه سهامداران به طور مساوی اعمال گردد.

۲- سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ لایحه اصلاحی کمتر نشود.

۳- این کاهش فقط از طریق کاهش بهای اسمی سهام انجام شود.

ب- شرایط صوری (یا تشریفاتی):

این شرایط برای حفظ حقوق اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت می باشند و رعایت شرایط زیر الزامی است:

1- پیشنهاد کاهش سرمایه به همراه گزارش توجیهی علل کاهش سرمایه از طریق هیئت مدیره در اختیار بازرسان قرار گیرد.

۲- بازرسان پس از بررسی دقیق، نظر خود را (مثبت یا منفی) به مجمع عمومی فوق العاده اعلام نمایند.

3مجمع عمومی فوق العاده پس از بررسی نظرات افراد فوق، در مورد کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند و سپس در روزنامه رسمی منتخب شرکت، درج می گردد.

۴- پس از انتشار آگهی هر ذی نفع می تواند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار، اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه تقدیم دادگاه کند.

۵- در صورتی که دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، شرکت باید طلب طلبکار را به صورت «حال» در آورده و نقدا پرداخت کند و یا در موعد مقرر وثیقه بدهد. ماده ۱۹۸ لایحه اصلاحی مقرر داشته است: خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع می باشد».

1.تعريف سهم

لایحه اصلاحی در ماده ۲۴، سهم را اینگونه تعریف نموده است: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ... و یا سهم عبارت است از: «آن قسمت از سرمایه شرکت که معرف میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت و معرف میزان مالکیت وی در دارایی شرکت بعد از انحلال می باشد».

2.مشخصات سهم

از مشخصات سهم در شرکتهای سهامی تشریفاتی» بودن آن می باشد؛ یعنی اینکه سهم باید به صورت ورقه چاپی متحدالشکل که دارای مندر جات خاصی مانند شماره

ترتیب و امضاء لااقل دو نفر و ثبت مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن، نام شرکت، شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها، تعیین نوع سهم، مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و عدد و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است، می باشد.

3.چگونگی تحویل اوراق سهام

قانون برای تحویل سهم به دارنده آن مقررات زیر را پیش بینی نموده است. به شرح زیر:

الف- در هنگام پذیره نویسی: در این مرحله، پذیره نویس به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء نموده و پس از پرداخت نقدی مبلغ مشخص، رسید دریافت می کند. در اینجا به جای سهم، یک نسخه از ورقه تعهد سهم را که در واقع در حکم و جانشین سهم می باشد را دریافت می کنند.

ب- بعد از پذیره نویسی و قبل از صدور ورقه سهام: طبق ماده ۲۷ لایحه اصلاحی، تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت گواهینامه موقت سهم» به دارندگان می دهد، که معرف تعداد، نوع و مبلغ پرداخت شده آن و در ثانی در حکم سهام می باشد.

ج- بعد از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم: پس از تشکیل و ثبت شرکت و پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم، اوراق سهام مطابق ماده ۲۵ و ۲۶ لایحه اصلاحی به صاحبان سهام تحویل می گردد.

۴- پرداخت قیمت اسمی سهم

با توجه به ماده ۷ و ۸ و ۹ لایحه اصلاحی در شرکتهای سهامی قسمتی از مبلغ سهام نقد و بقیه تعهد می گردد

الف - مبلغ تعهد شده: مبلغ نقدی سهام هیچ گاه از ۳۵ درصد کل قیمت سهم نباید کمتر شود، حتی شرکت می تواند مبلغ سهم را نقدا مطالبه کند.

ب- مهلت پرداخت مبلغ تعهد شده: طبق بند ۷ و ۸ لایحه اصلاحی مبلغ تعهد شده حداکثر ظرف مهلت ۵ سال باید مطالبه گردد.

ج- نحوه مطالبه: طبق ماده ۳۵ لایحه اصلاحی، بعد از آگهی شرکت در روزنامه کثیر الانتشار و «مدت معقول و مناسب»، می توان بقیه مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند. در صورتی که صاحب سهم پس از انقضاء، مبلغ تأدیه نشده را نپردازد، مشمول موارد زیر می شود

اولا - مشمول خسارت تأخیر تأدیه به نرخ رسمی: ۱۲ ٪ در سال و به همراه ۴٪ خسارت.

ثانيا- شرکت می تواند این گونه سهام را از طریق بورس اوراق بهادار به فروش برساند و پس از کسر هزینه ها، به صاحب سهم مابقی را پرداخت کند. ثالثا- طبق ماده ۳۷ لایحه اصلاحی، دارندگان سهامی که مبلغ مورد تعهد را نپردازند.

حق حضور و رأی در مجامع عمومی را نداشته و نیز، حق دریافت سود سهام و حق رجحان در خرید سهام جدید را نخواهد داشت.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام در کرج

مرحله اول : (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

 1. ارائه دو  رونوشت از طرح اعلاميه پذيره نويسی که بايد به امضاء کليه موسسين رسيده باشد.
 2. ارائه دو رونوشت از اظهارنامه کامل شده.
 3. ارائه دو رونوشت از طرح اساسنامه کامل شده.
 4. ارائه رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين.
 5. ارائه اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده)
 6. ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.
 7. ارائه اصل مجوز اوليه از سازمان بورس و اوراق بهادار.
 8. کامل نمودن فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي.

مرحله دوم : (مرحله ایجاد و ثبت شرکت سهامی عام)

 1. ارائه دو نرونوشت از اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
 2. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین.
 3. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره.
 4. ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت.
 5. ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار.

ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی) ثبت شرکت ایلیا( در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت دانش بنیان ، ثبت موسسه و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی - ثبت اختراع ، هزینه و تعرفه ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع ) و تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی .

ثبت شرکت در کرج
ثبت برند در کرج
ثبت علامت تجاری در کرج

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مراحل تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام در کرج

مراحل تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام در کرج -در شرکت سهامی عام، مؤسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم، یعنی از طریق مشارکت غیر مؤسسین تأمین می کنند.طبق تبصره ۶ لایحه اصلاحی «هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد (مثلا زمین، کارخانه، خودرو) باشد باید عین آن و یا مدارک مالکیت

انواع مختلف ثبت شرکتهای تجاری در کرج

انواع مختلف ثبت شرکتهای تجاری در کرج ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت های تجاری را به هفت نوع تقسیم کرده است: 1- شرکت سهامی (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) ۲- شرکت با مسئولیت محدود ۳- شرکت تضامنی ۴- شرکت نسبی ۵- شرکت مختلط ۶- شرکت تعاونی

شرکت های تجاری در کرج

شرکت های تجاری در کرج - شرکت عبارت است از اجتماع مالكين متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این تعریف شامل مفاهيم متعدد مانند اشاعه، شرکت مدنی و شرکت تجاری می گردد، در حالیکه این مفاهیم با یکدیگر تفاوتهای اساسی دارند.

نقش ثبت شرکتهای کرج در ایجاد شخصیت حقوقی

نقش ثبت شرکتهای کرج در ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری - با عنایت به این که در خصوص نقش ثبت بر شرکتهای دولتی و شرکت های خصوصی و تعاونی قوانین متفاوتی حاکم است، لازم است این دو نوع شرکت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟