شرکت هایی که  ثبت برند و ثبت برند در کرج  قدرتمند دارند، مدیرانی  استخدام کرده اند که به جای  توجه  به سهام محصولات ، مسئول توجه  به نیازهای بخش های ویژه بازارند

مدیریت برند

به نظر می رسد مدیریت برند عبارت  مشخصی باشد  که در یک یا دو دهه گذشته  بسیار استفاده شده است .  اما در دنیای تجاری امروز  ، مدیریت  برند  علاوه بر اینکه  از نظر ارزش سهام شرکت، سود آوری و ارزش سرمایه حائز اهمیت است ،امکان دارد  بسیار پیچیده باشد که یکی از دلایل آن ماهیت پویای بازار  جهانی امروز است . وظیفه مدیر  برند  یا علامت  تجاری  مانند مدیر یا مربی  تیمی پر قدرت است بدین شرح :
  1. پیشرفت آینده تیم را رهبری می کند .
  2. از پیش برای گسترش ،  رشد و بازگشت سرمایه سهامداران  و در عین حال ضمانت  نتایج  برجسته کوتاه مدت ، برنامه ریزی می کند.
  3. به افراد مرتبط با عملکرد تیم انگیزه می دهد .
  4. در رقابت از دیگران سبقت می گیرد .
  5. تضمین اینکه  توجه به مشتریان همیشه با بهترین تجربه ممکن همراه است.
نقش و اهمیت مدیریت برند در سالهای اخیر تغییر کرده است . بعضی از تغییرات مهمی که صورت گرفته شامل موارد زیر می باشد . مدیریت برند مدیریت برند
  • به جای محصول بر مشتری تاکید می شود.
مدیران برند  سابقا مرافب محصولات تولید شده براساس خواسته مصرف کننده و نه بر اساس نیاز بازار بودند . در نتیجه  با این مدیران  همانند افراد مورد احترام فروش ، اما با مسئولیتی اضافی برای آگهی و توسعه فروش  ، رفتار می شد . امروزه  شکی وجود ندارد که مشتریان در تعیین موفقیت یا شکست برند  نقش دارند . این مسئله در تحقیقات  بسیاری  در تمام سطوح مدیریت برند  ،  از جمله گسترش  محصولات جدید ، جهت تعیین  ذهنیات مشتری ، انجام شده است . باوجود این ، تعدادی از شرکت های آسیایی هنوز از روش قدیمی استفاده کرده و نقش بازاریابی و فروش را به ندرت از یکدیگر متمایز می کنند.اما این تغییر در تاکید رسما" بیان می کند ، شرکت هایی که  ثبت برند و ثبت برند در کرج  قدرتمند دارند، مدیرانی  استخدام کرده اند که به جای  توجه  به سهام محصولات ، مسئول توجه  به نیازهای بخش های ویژه بازارند ، چراکه تقسیم بازار مهم تر است.
  • به جای محصول بر بازار تاکید می شود.
  تاکید اخیر بر مصرف کننده موجب شده است  کهمدیریت علامت تجاری  روش مبتنی بر بازار  را انتخاب کند ، زیرا اغلب  شرکت ها  دیگر وابسته به یک صنعت نیستند .  دیگر با ثبت برند و ثبت برند در کرج  نه به عنوان محصولات ، بلکه به عنوان بازارها ، رفتار می شود . بنابراین مدیریت  علامت تجاری می تواند  روش صنعت متقاطع را اتخاذ کند. این امر به وضوح در حرکت  از مدیریت محصول به گروه نیز مشاهده می شود، چنان که بعضی شرکت ها  بر کنترل گروه هایی از بازار که طیفی از محصولات را دارا می باشند ، متمرکز هستند. در این حالت مدیر برند  مسئول سود آوری برند است.