طرح صنعتی

طرح صنعتی

طرح صنعتی - اگر بخواهیم طرح صنعتی رو به صورت ساده و شیوا بیان کنیم هر نوع تغییر در شکل و ظاهر و حتی کار آیی یا کمتر کردن هزینه اولیه آن است در بازار کار طرح صنعتی یعنی تغییر در زیبایی و عملکرد آن محصول است حالا با توجه به محصولی که در بازار باب شده و رایج می باشد حالا این تغییر میتواند از لحاظ ابعاد آن محصول باشد نحوه حمل و نقل انبارداری و یا نگهداری و تعمیر آن محصول است طرح صنعتی یکی از مقوله های مالکیت صنعتی میباشد که فقط به ماهیت زیبایی محصول اشاره دارد یعنی به طر تمام شده آن توجه میکند.طرح صنعتی میتواند در تمامی زمینه ها از پوشاک لوازم خانگی تا خوراک شامل میشوند حتی نحوه بسته بندی کالای ما یک نوع طرح صنه=عتی میباشد که به نام شخصی ثبت شده و کارخانجات از طرح آن افراد استفاده میکنند برای بازدهی بهتر.هرگونه طرح و خطوط شکل و زوایای جدید یا حتی ترکیب چند محصول صنعتی و تبدیل به یک نوع محصول جدید با بازدهی بهتر و بیشتر شامل این بخش میشود. زمانی که کالایی برای اولین بار به بازار معرفی میشود ممکن است مورد سو استفاده هایی د ررابطه با تولید انبوه توسط سود جویان قرار بگیرد .برای جلوگیری از این امر قبل از معرفی کالای مذبور باید اقدام به ثبت آن کالا در اداره مالکیت صنعتی کرد که به این نوع کالا ،طرح صنعتی گفته میشود .در واقع هدف از ثبت طرح صنعتی ،جلوگیری از تولید غیرمجاز آن توسط افراد دیگر و سود بردن طراح  از تولید آن به صورت انحصاری میباشد.یکی دیگر از اهداف طرح های صنعتی ،ثبت و تولید آن در کشورمان ایران ،و کاهش واردات بی رویه کالا به کشور و ملی سازی کالایی است که با هزینه های گزاف به ایران وارد میشود.گاها دیده میشود که طرح های صنعتی مورد نظر مشابهاتی د رخارج از ایران نیز ندارد و یک طراح ایرانی با کمترین وسیله و هزینه کالا را طراحی و ثبت و تولید میکند و بدینصورت به چرخه اقتصادی کشور کمک شایانی مینماید.اینگونه طرح ها حتی میتواند طرح هایی که قبلا به ثبت رسیده اند و استفاده از آن مشکل بوده است را از چرخه خارج و با سهولیت در استفاده،درمیان خانوار محبوب باشد.