جهت کسب اطلاعات تکمیلی همین حالا با ما درارتباط باشید.02632525232

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که تعداد اعضا از حداقل 3نفر  و حداقل سرمایه از 5 میلیون تومان تشکیل شده است .سرمایه در شرکت های سهامی عام  به قطعات کوچکی به اسم سهم تقسیم میشودکه مجموع این سهم ها را سهام می نامند و تامین بخشی از از این سهام از طریق پذیره نویسی توسط مردم تامین و سهامداران ملزم به پرداخت بخشی دیگر از سهام می باشند. نکنته ی دیگر در خصوص شرکت سهامی عام اینکه مسولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام است. مراح ثبت شرکت سهامی عام1_امضای اظهارنامه و اساسنامه توسط موسسین 2_ افتتاح کردن حساب بانکی به اسم شرکت در یکی از شعب بانک ها که 35% از سرمایه ی شرکت به صورت نقدی در بانک واریز می شود. 3_تحویل طرح پذیره نویسی به همراه اظهارنامه و اساسنامه به اداره ثبت شرکت ها 4_مطالعه ی طرح پذیره نویسی اظهارنامه و اساسنامه  و صادر کردن اجازه ی انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی توسط اداره یی ثبت شرکت ها نکته: اعلامیه ی پذیره نویسی باید در حداقل دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود و یا در بانکی که شرکت حساب باز کرده در معرض دیده علاقه مندان قرار گیرد. 5_خریداری سهام توسط علاقه مندان در مهلتی که در اعلامیه ی پذیره  نویسی  تعیین شده با مراجعه به بانک 6_ودر انتها کلیه مدارک دریافت شده به مرجعیت ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارجاء داده می شود و فرآیند ثبتی آغاز میگردد.