لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت در کرج
ثبت انواع شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج ثبت شرکت دانش بنیان در کرج ثبت شرکت هلدینگ در کرج
ثبت شرکتهای تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت عمرانی درکرج ثبت شرکت تولیدی در کرج ثبت شرکت خدماتی در کرج
ثبت برند در کرج
ثبت نشان و علامت تجاری در کرج ثبت لوگو در کرج استعلام برند
خدمات ثبتی
خدمات ثبتی
ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت اختراع در کرج اخذ کارت بازرگانی در کرج اخذ کد اقتصادی در کرج
خدمات اداری
اخذ گرید در کرج اخذ ایران کد در کرج اخذ استاندارد در کرج اخذ نشان حلال در کرج تنظیم طرح توجیهی در کرج اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج
تماس

شرکت سهامی خاص چیست


شرکت سهامی خاص چیست؟

 قالب ثبتی سهام خاص شركتی است بازرگانی كه همه ی سرمایه آن توسط مؤسسین تامین میشود و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران از سه نفر نباید كمتر باشد. عنوان شركت سهامی خاص باید قبل یا بعد از نام شركت بدون فاصله بانام شركت بطور خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

  1. کامل نمودن دو رونوشت از اظهارنامه شرکت سهامی خاص که به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
  2. کامل نموذن دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
  3. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
  4. ارائه شناسنامه برابر اصل شده همه اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین.
  5. ارائه رونوشت کارت ملی  برابر اصل شده  همه اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین.
  6. چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ارائه رونوشت آخرین روزنامه رسمی،شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی الزامی است.
  7. در صورت داشتن سهامدار خارجی جهت اشخاص حقیقی ارائه رونوشت برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و هم چنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی اعم از حقیقی و حقوقی الزامی است.
  8. گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای کلیه اعضا ی هیات مدیره و بازرسان شرکت ارائه گردد.
  9.  اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه ی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نمی باشند و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد ارائه گردد.
  10. اصل وکالتنامه یا رونوشت برابر اصل وکالتنامه ارائه گردد.
  11. اصل قیم نامه یا رونوشت برابر اصل قیم نامه ارائه گردد.
  12. فیش 40.000 ریال بعنوان هزینه پرداخت شود.
  13. گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت ارائه گردد.

مشخصات شرکت های سهامی خاص

  1. در شرکت سهامی خاص،حداقل سرمایه ،یک میلیون ریال می باشد.
  2. در شرکت سهامی خاص،تعداد سهامداران حداقل سه نفر می باشد.
  3. در شرکت سهامی خاص،حداقل تعداد مدیران ( هیئت مدیره ) سه نفر می باشد.
  4. در شرکت سهامی خاص،مبلغ اسمی هر سهم محدود نیست.
  5. در شرکت سهامی خاص،سهام آن قابل عرضه در بورس نیست.
  6. در شرکت های سهامی خاص، اوراق قرضه چاپ و انتشار نمی گردد.
  7. در شرکت سهامی خاص، انتقال سهام منوط به موافقت شرکای دیگر می باشد.

شرکت های سهامی دارای ارکان ذیل می باشند :

  1.  اساسنامه.
  2.  مجمع عمومی.
  3.  هیئت مدیره.
  4.  مدیر عامل. 
  5. بازرس یا بازرسان.
  6. سهام.

از مهم ترین ارکان شرکت سهامی اعم از شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام اساسنامه می باشد،مطابق ماده ی 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد:

  1. نام شرکت.
  2. موضوع شرکت بطور واضح و روشن.
  3. مدت زمان شرکت.
  4. مقر اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
  5. مبلغ سرمایه ی شرکت و مشخص نمودن وجود نقدی و غیر نقدی آن.
  6. تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
  7. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و شیوه ی مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
  8. شیوه انتقال سهام با نام.
  9. شیوه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
  10. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها.
  11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه.
  12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع.
  13. مقررات درباره حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها.
  14. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
  15. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
  16. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
  17. ذکر اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و شیوه ی انتخاب و مدت ماموریت آن ها.
  18. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

در جهت کسب اطلاعات درباره مراحل ثبت شرکت سهامی خاص می توانید با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما بهره مند شوید.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت شرکت بازرگانی در کرج

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت بازرگانی با دپارتمان تخصصی ثبت شرکت بازرگانی ایلیا تماس گرفته و از مشاوره تخصصی بهره مند شوید.

مراحل تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

مراحل تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج - طبق ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ثبت شرکت تضامنی

به منظور ثبت شرکت تضامنی می توانید با کارشناسان ایلیا مشاوره نمایید و یا با خواندن مطلب حاضر اطلاعات مفیدی در این خصوص به شما بدهد.

ثبت شرکت هلدینگ در کرج

شرکت هلدینگ یا مادر شرکتی است که برخلاف سایر شرکت ها محصول یا خدمتی ارائه نمی کند ، بلکه زیرمجموعه های خود را که شرکت ها ی کوچکتری هستند اداره می کند. ثبت شرکت ایلای ددر این مقاه درد خصوص انتخاب اسم شرکت هلدینگ ، مجوز ثبت شرکت هلدینگ در کرج و شرایط تاسیس آن و انواع هولدینگ اطلاعات خوبی را می دهد.

شرایط ثبت انواع شرکتهای پیمانکاری در کرج

در این مقاله به مطالبی درباره شرایط ثبت انواع شرکتهای پیمانکاری در کرج پرداخته شده است مقاله را بخوانید.

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه

اساسنامه، سند هویتی شرکت به شمار می رود اما شرکتنامه برای همه شرکتها صادق نمی باشد. در این مقاله به توضیحات و نکاتی در مورد تفاوت بین اساسنامه و شرکتنامه می پردازیم

ثبت شرکت استارت آپ در کرج

ثبت شرکت ایلیا جهت ثبت شرکت استارت آپ در کرج پذیرای ایده های شما و راهنمایی شما عزیزان است و کلیه مراحل کار حتی طراحی اپلیکیشن کسبو کار شما را نیز انجام می .

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص در مجتمع حقوقی ثبت ایلیا بصورت کاملا تخصصی برای شما عزیزان انجام می پذیرد فقط کافیست با ما تماس بگیرید و یا این مقاله را مطالعه کنید تا اطلاعات خوبی دریافت نمایید .

نقش ثبت شرکت های تجاری در اقتصاد

نقش ثبت شرکت های تجاری در اقتصاد - امروزه شرکت های تجاری نقش بسزایی در اقتصاد کشورها دارند؛ به نحوی که بخش زیادی از ثروت دنیا توسط این شرکت ها تولید می شود و سهام شرکتهای تجاری قسمت عمده ثروت افراد را تشکیل می دهد. در کنار اهمیت کیفی شرکتهای تجاری، رشد کمی آنها و پیوندشان با منافع عمومی، قانونگذار

اقامتگاه ثبت شرکت در کرج

اقامتگاه ثبت شرکت در کرج -در ماده ۵۹۰ قانون تجارت مقرر شده است که: « اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی کرج در آنجاست». ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی هم اقامتگاه اشخاص حقوقی را «مرکز عملیات» آنها دانسته است.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟