لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی ثبت شرکت در کرج
ثبت انواع شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج ثبت شرکت دانش بنیان در کرج ثبت شرکت هلدینگ در کرج
ثبت شرکتهای تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت عمرانی درکرج ثبت شرکت تولیدی در کرج ثبت شرکت خدماتی در کرج
ثبت برند در کرج
ثبت نشان و علامت تجاری در کرج ثبت لوگو در کرج استعلام برند
خدمات ثبتی
خدمات ثبتی
ثبت طرح صنعتی در کرج ثبت اختراع در کرج اخذ کارت بازرگانی در کرج اخذ کد اقتصادی در کرج
خدمات اداری
اخذ گرید در کرج اخذ ایران کد در کرج اخذ استاندارد در کرج اخذ نشان حلال در کرج تنظیم طرح توجیهی در کرج اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج
تماس

شرایط ثبت شرکت


شرایط ثبت شرکت شامل چه مواردی است؟

در این مقاله قصد داریم نکاتی را به عنوان شرایط و ضوابط لازم برای قانونی نمودن هر کسب و کار بیان نماییم. برای رسمی نمودن فعالیت تجاری یا غیر تجاری هر موسسه یا شرکتی ( ائم از سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، نسبی، تعاونی، تضامنی و .... ) لازم است تا مدارک تعیین شده تهیه گردد و سپس با توجه به ضوابط معین شده مراحل لازم سپری گردند.

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

 • تعیین سرمایه در قالب های مشخص
 • فروش مبلغ سهام از طریق پذیره نویسی به عموم مردم
 • وجود حداقل سه نفر به عنوان سهامدار
 • تعهد سهامداران به میزان مبلغ اسمی سهام اعضا می باشد.
 • قرار گیری عنوان " شرکت سهامی عام " قبل یا بعد از نام شرکت به صورت واضح و خوانا و بدون فاصله
 • تهیه تمامی مدارک شناسایی و ثبتی در خواستی

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

 • تامین سرمایه توسط موسسین و تبدیل آن به مبالغ سهام
 • تعیین تعهدات سهامداران بر اساس میزان و مبلغ اسمی سهام
 • حداقل تعداد شرکا 3 نفر
 • ذکر عنوان «‌سهامی خاص» به صورت خوانا قبل یا بعد از نام شرکت
 • تهیه مدارک لازم ( شناسنامه اعضا، اساسنامه و اظهار نامه و .... )
شرایط ثبت شرکت شرایط ثبت شرکت

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • زمینه ی فعالیت می تواند تجاری، بازرگانی و .... باشد
 • حداقل تعداد شرکا 2 نفر می باشد
 • عدم نیاز به تبدیل سرمایه ی اولیه به سهام
 • متعهد نمودن اعضا بر اساس میزان سرمایه
 • قید نمودن عبارت " با مسئولیت محدود " در نام شرکت ضروری می باشد

شرکت با مسئولیت محدود، جهت انواع فعالیت تجاری بازرگانی و ... میان حداقل 2 نفر تشکیل میشود ، سرمایه اولیه اعلامی لزومی ندارد که تبدیل به سهام شود و هر کدام از اعضا فقط به میزان سرمایه‌ی خود متعهد قروض و مسئولیت های شرکت هستند در نام شرکت بودن عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌ضروری است ..

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود: 1 .دوبرگ تقاضانامه‌ی مربوط به ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود 2 .دوبرگ شرکت نامه 3 .دو نسخه از اساسنامه 4 .دو نسخه از صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره 5 .کپی کارت ملی و شناسنامه‌ی همه اعضا 6 .ارائه‌ی مجوز از اتحادیه مورد نظر (در صورت لزوم)

4 . تعریف شرکت تضامنی شرکت تضامنی،شرکتی است که دارای نام مخصوص تجاری است و جهت امور تجاری میان حداقل 2 نفر که مسئولیت تضامنی دارند شکل میگیرد.در مواقع لزوم اگر سرمایه شرکت نتواند پاسخگوی تمام بدهی ها باشد ؛ تک تک اعضا مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت هستند.قرار میان اعضا هرچه غیر از این باشد هم در مقابل اشخاص ثالث، این مسئولیت را دارند. در نام این شرکت باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و همچنین نام حداقل یک نفر از شرکا آورده شود ..

مدارک جهت ثبت شرکت تضامنی: 1 .دو برگ تقاضانامه ای که موسسه ثبت تنظیم نموده است 2 .دو برگ شرکت‌نامه که موسسه ثبت تنظیم نموده و دارای امضای تمام اعضا می باشد 3 .دو نسخه از اساسنامه که دارای امضای تمام اعضای هیات مدیره می باشد 4 .فتوکپی مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه‌ ) همه اعضا در صورت لزوم داشتن مجوز از اتحادیه مربوطه 5 .

5 . تعریف شرکت مختلط غیرسهامی شرکت مختلط غیرسهامی، جهت انجام امور تجاری تشکیل می شود .این شرکت نامی مخصوص دارد و میان 1 شریک ضامن و 1 یا چند شریک با مسئولیت محدود شکل میگیرد .در این شرکت تبدیل سرمایه به سهام لزومی ندارد .مسئولیت کلیه قروضی که بیش از دارایی و سرمایه شرکت است به عهده شریک ضامن است از این رو ضامن نامیده می شود. شریک با مسئولیت محدود هم فقط به میزانی که سرمایه دارد مسئول بدهی های شرکت است . در نام این شرکت وجود عبارت «شرکت مختلط» ‌و وجود نام حداقل یکی از شرکای ضامن، ضروری است ..

مدارک جهت ثبت شرکت مختلط غیرسهامی : 1 . یک نسخه‌ی کپی برابر اصل از شرکت نامه که دارای امضای همه اعضا می باشد 2 . اگر اساسنامه داشته باشند 1 نسخه‌ کپی برابر اصل اساسنامه 3 . اسامی شریک یا شرکای ضامنی که سمت مدیریت دارند

6- تعریف شرکت مختلط سهامی شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که دارای نام مخصوص است که میان چند عضو سهامدار و یک یا چند نفر شریک ضامن شکل میگیرد .سهام شرکای سهامی به صورت قطعات متساوی درآمده و مسئولیت آنها محدود به میزان سرمایه‌اشان درشرکت است. اما سرمایه ی شریک ضامن به صورت سهام درنیامده و مسئولیت تمام قروضی است که علاوه بر دارایی شرکت باشد به عهده اوست .در صورتی که چند شریک ضامن وجود داشته باشد مسئولیت آنها طبق مقررات شرکت تضامنی است. وجود عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌همچنین نام حداقل یکی از شرکای ضامن کنار نام شرکت ضروری است . مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت 1 . یک نسخه‌ی کپی برابر اصل شرکت نامه تنظیمی 2 . یک نسخه‌ی کپی برابر اصل از اساسنامه دارای امضای تمامی اعضا 3 . اسامی تمامی اعضا و مدیران 4 . نوشته‌ ای به وسیله مدیر شرکت که در آن تعهد اسمی پرداخت تمام سرمایه و همچنین پرداخت واقعی حداقل یک سوم از سرمایه را بیان و امضا نموده است . 5 . کپی برابر اصل از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44 6 . نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت،که در آن تعهد نموده تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن را پرداخت می کند و تمام سرمایه‌ی غیرنقدی همراه قیمت هاشان را تحویل می دهد .

7 . تعریف شرکت نسبی شرکت نسبی جهت امور تجاری تشکیل می شود، دارای نام مخصوص است و میان حداقل 2 نفر شکل میگیرد و مسئولیت هریک از شرکا به میزان سرمایه‌اشان در شرکت است. در نام این شرکت ذکر عبارت «شرکت نسبی» همراه نام حداقل یک نفر از اعضا ضروری است ؛ اما اگر نام شرکت شامل نام تمامی اعضا نباشد بعد از نام شرکت ذکر عبارت «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است ..

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی : 1 .یک نسخه‌ کپی برابر اصل از شرکت نامه دارای امضای تمام اعضا 2 . و اگر شرکت اساسنامه داشت نسخه‌ کپی برابر اصل از اساسنامه

8 . تعریف شرکت تعاونی به موجب ماده‌ی17 (ق.ت.ا.ا) در شرکت تعاونی، باید تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ که به وسیله‌ی اعضا تامین شده در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و ارگان های دولتی و غیردولتی از قبیل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند برای اجرای بند 2 اصل 43 از طریق وام بدون بهره یا هر راه قانونی دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون اینکه عضو تعاونی باشند.

تبصره: اگر دستگاه‌های دولتی شریک تأسیس تعاونی شوند؛آن دستگاه دولتی در مدتی که طبق قراردادی میانشان مشخص میکنند؛ سهم سرمایه‌گذاری خود را به تدریج پرداخت و کل سرمایه را به تعاونی واگذار میکند. مطابق ماده‌ی 26 همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌های امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها است» و به موجب ماده‌ی 27: «‌تعاونی‌های توزیع، شامل تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها است». تبصره‌ی ماده‌ی 28: ‌«‌تعاونی‌های فوق می توانند بارعایت قوانین و مقررات وارد امور صادرات و واردات در موضوع خود شوند».

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (همه موارد در 4 نسخه) 1 . صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت 2 . اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی 3 . درخواست کتبی ثبت 4 . طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز از وزارت تعاون 5 . رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه 6 . مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده‌ی 32 7 . موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی 51 8 . مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند 28 ماده‌ی 66 و بند 4 ماده‌ی 51 - اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، وظیفه دارد پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مشخص شده شرکت تعاونی را ثبت کند ..

- پیرو قانون وزارت تعاون ، سرمایه‌ ی اولیه جهت تشکیل شرکت تعاونی باید حداقل 51 درصد از سرمایه کل باشد و همچنین هر تعاونی زمانی به ثبت می رسد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی اولیه آن اگر که نقدی است واریز شده باشد. اعضای تعاونی نیز وظیفه دارند تا زمان تعیین شده مبلغ باقی مانده را پرداخت کنند . ماده‌ی 21

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اخذ گواهی استاندارد در کرج

به منظور اخذ استاندارد اخذ جواز و ثبت برند محصول الزامی است .جهت تکمیل اطلاعات خود در زمینه اخذ گواهی استاندارد با کارشناسان و مشاورین مجتمع ثبت شرکت ایلیا در تماس بوده و از تجربیات آنها به صورت رایگان برخوردار شوید همچنین با خواندن این مقاله اطلاعات خوبی کسب می کنید .

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکتهای سهامی

جهت کسب اطلاعات تکمیلی همین حالا با ما در ارتباط باشید.

اداره ثبت شرکت سازمان ثبت شرکتها

در این مطلب از سایت تخصصی موسسه حقوقی ایلیا اطلاعات لازم در خصوص آدرس اداره ثبت شرکت ها در تهران و کرج برای مراجعات حضوی و ارسال مدارک درج شده است

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص تنها شامل مراحل ثبتی کار نیست بلکه نیازمند مقدمات و اخذ اطلاعاتی است که به موفقیت کسب و کار کمک شایان می کند ما در این مقاله آن مقدمه را در اختیارتان قرار داده ایم .

انتخاب نام برند

ثبت ایلیا بهترین ثبت برند را با انتخاب و طراحی برند و لوگوی مناسب برایتان انجام می دهد. تا برند شما مثل نایک مرزهای جهانی را طی کند .ایلیا با برخورداری از متخصص ترین کارشناسان ثبتی انتخاب نام برند در کرج و سراسر ایران را در اسرع وقت برای شما به انجام می رساند .

ثبت نشان و علامت تجاری در کرج

ثبت نشان و علامت تجاری در کرج یا همان برند در کرج برای رونق بخشیدن به کسب و کار شما اهمیت بسیار دارد . ثبت شرکت ایلیا بهترین خدمات ثبت برند و علامت تجاری در کرج را به شما ارائه می نماید.

جستجوی بهترین نام برای شرکت

جستجوی بهترین نام برای شرکت جهت ثبت شرکت یکی از مراحل انتخاب نام یا اسم شرکت می باشد. شما می توانید از گزینه جستجوی بهترین نام برای شرکت در وب سایت مجتمع حق

اخذ نشان حلال در کرج

نشان حلال نشانی است که برروی مواد غذایی و نوشیدنی ها درج می شود و نشان دهنده این است که محتویات این مواد مطابق شرع اسلام و حلال می باشد .برای آن دسته از تجاری که صادرات محصولات خود به کشورهای اسلامی را انجام می دهند ، اخذ نشان حلال اهمیت خاصی دارد ثبت ایلیا با این مقاله اطلاعات خوبی را به شما می دهد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟