گرچه با اینترنتی شدن ثبت شرکت درکرج این فرایند بسیار آسان تر شده است ، لیکن کسانی که وقت پر کردن فرم ها و سایر پیگیری ها را ندارند بهتر است به موسسه ثبتی مر

ثبت شرکت در کرج سخت است ؟

امروزه به دلیل اینترنتی شدن بسیاری از کارها و در حقیقت  ایجاد دولت الکترونیک امور ثبتی دیگر مانند قبل زمان بر و سخت نمی باشد. با این حال به دلیل اینکه ثبت شرکت نیازمند به کمی دانش حقوقی است بهتر است که آن را دست کم نگیریم و ثبت شرکت ها را به دست متخصصش  یعنی موسسات ثبتی مانند ثبت شرکت ایلیا بسپاریم. به علاوه درست است که با اینترنتی شدن فرآیند ثبت شرکت این امر آسانتر و راحت تر شده است اما بسیارند کسانی که زمان کافی برای پر کردن فرم های پی در پی سامانه ثبت شرکت در اینترنت را ندارند و یا به دلیل مشغله  زیاد نمی‌توانند پیگیری‌های بعدی را انجام دهند و به موقع برای ارسال و یا دریافت مدارک اقدام نمایند و سختی اصلی ثبت شرکت در کرج  نیز به همین دلیل  است. از این رو  ثبت ایلیا این کار را برای شما آسان نموده است و کلیه مراحل ثبت شرکت که در ذیل به آن می پردازیم را برای شما به انجام می‌رسانند و تنها به امضای شما بر روی قرارداد و ذیل اوراق نیازمند است و مابقی مراحل ثبت شرکت در کرج را که در ذیل به آنها می پردازیم را خود به انجام می رساند. ثبت شرکت در کرج ثبت شرکت در کرج

گام به گام ثبت شرکت در کرج

مرحله نخست : تهیه و جمع آوری اطلاعات 1- مشخص ساختن قالب ثبتی بر اساس موضوع فعالیت و طراحی موضوع فعالیت و طراحی اسامی شرکت 2- مشخص ساختن شرکا و جمع آوری مدارک ( مدارک شناسایی آنها و گواهی عدم سوپیشینه ) 3- مشخص کردن سمت ها – حق امضا- محل شرکت و کد پستی آن4- تنظیم اوراق ثبت شرکت ( اساسنامه و...) مرحله دوم : ثبت نام جهت تعیین اسم شرکت  1- مراجعه به سایت اداره ثبت شرکت ها 2- انتخاب گزینه ثبت تاسیس و تکمیل کلیه فرم ها و کلیک بر روی گام بعدی جهت رفتن به صفحه بعدی فرم 3- وارد کردن اسامی و موضوع فعالیت طراحی شده در فرم های آن لاین سامانه ثبت شرکت در کرج 4- یادداشت کردن شماره پیگیری جهت تعیین نام شرکت و اخذ پذیرش نهایی مرحله سوم : تایید نام شرکت 1- چک نمودن سایت پس از 72 ساعت از طریق شماره پیگیری جهت دریافت ابلاغ تایید یا رد نام 2- در صورت تایید نام پرینت مدارک تنظیم شده حاوی اسم تایید شده  و امضا آنها توسط شرکا 3- ارسال مدارک امضا شده به همراه ابلاغ تایید نام به اداره ثبت شرکت ها مرحله چهارم : اتمام فرایند ثبت شرکت در کرج 1- چک نمودن سامانه ثبت شرکت پس از 4-5 روزکاری جهت دریافت ابلاغ تایید یا مرد مدارک 2- در صورت تایید مراجعه به اداره ثبت شرکت های کرج جهت دریافت مدارک ثبت شرکت تذکر 1: شخصی که به اداره ثبت شرکت کرج  به نمایندگی از شرکت مراجعه می کند باید در مراحل ثبت نام به عنوان نماینده  معرفی شود. تذکر 2: در هریک از مراحل سوم و چهارم چنانچه به  جای ابلاغ تایید با ابلاغ رد مواجه شدید باید برای رفع موارد ذکر شده در ابلاغ رد نام یا رد مدارک اقدام کنید  که البته ثبت شرکت ایلیا تمام این موارد را برای شما انجام می دهد و اجازه نمی دهد با ابلاغیه رد مواجه شوید. تذکر 3 : کلیه موارد ذکر شده در مرحله نخست یعنی طراحی موضوع شرکت و انتخاب قالب ثبتی مناسب برای ثبت شرکت در کرج و طراحی اسم های شرکت و سایر موارد نیز پس از عقد قرارداد توسط مشاورین ثبت شرکت ایلیا برای شما موکلین عزیز انجام می شود.