ثبت شرکت در شهرکرد یعنی رسیدن به افق تجاری بهترو گسترده برای این منظور مجتمع ثبت ایلیا با داشتن کادر مجرب ثبت شرکت در شهرکرد در خدمت شما عزیزان است.

ثبت شرکت در شهرکرد

ثبت شرکت در شهرکرد

کلیات ثبت شرکت در شهرکرد راه اندازی و تاسیس شرکت امری است که از زمان های گذشته به منظور انجام فعالیتهای مشترک وجود داشته اما هیچگاه به اندازه اکنون دارای اهمیت ویژه در عرصه اقتصادی کشورها نبوده است. تفاوت شرکتهای امروزی با شرکت های زمانهای  قدیم این است که در گذشته شرکتها اغلب کوچک و خانوادگی بوده و اعضای شرکت در حوزه محدود خانوادگی و با اعتماد متقابل کار می کردند اما امروزه این حوزه گسترده تر شده و بحث انتساب  شخصیت حقوقی به شرکتها مطرح می گردد.    در حقوق اسلامی  انواع شرکت بصورت مختلف پیش بینی شده است که عبارتند از : شرکت با مسئولیت محدود، ، شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی عام شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی) . شما متقاضی محترم می توانید جهت  مشاوره ، و ثبت هریک از انواع شرکتهای فوق  در شهرکرد با مجتمع ثبتی ایلیا تماس حاصل نمایید .    ثبت شرکت با مسئوليت محدود در شهرکرد شرکت با مسئوليت محدود، شرکتي است که بين دو يا چند نفر به منظور  انجام امور تجاري تشکيل شده سرمايه در اين نوع شرکت به شکل سهم الشرکه مي باشد وموسسين يا شرکا يشرکت به ميزان سرمايه‌ي خود در برابر  قروض و تعهدات شرکت مسئول هستند. در نام شرکت بايد عبارت ‹‹‌با مسئوليت محدود›› در همه اسناد و مدارک مربوط به شرکت منعکس شود. ثبت شرکت مسئوليت محدود در شهرکرد 15-20 روزکاري زمان مي برد. ثبت شرکت سهامي خاص در شهرکرد شرکت سهامي خاص نيز از انواع  شرکت بازرگاني است  (ولو اينکه موضوع عمليات آن،‌ امور بازرگاني نباشد) اما همه سرمايه‌ي آن را خود صاحبان شرکت فراهم  مي کنند . اين  سرمايه‌ به سهام، تبديل  شده و مسئوليت صاحبان سهام، فراتر از  مبلغ اسمي سهام آنها نمي باشد.  صاحبان سهام ( موسسين شرکت)حداقل 3 نفربوده و عبارت  «‌شرکت سهامي خاص»‌ بايد همراه با نام شرکت، به طور روشن و خوانا نوشته شود. ثبت شرکت سهامي عام‌ در شهرکرد شرکت سهامي‌عام شرکتي بازرگاني محسوب مي شود  (حتي اگر موضوع فعاليت آن، امور بازرگاني نباشد)  .سرمايه‌‌ي اين شرکت به  صورت سهام درمي آيد و  بخشي از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين‌ مي‌شود.  و سرمايه گذاران سهام دار تلقي مي گردند. در شرکت سهامي‌عام، تعداد سهام‌داران سه نفر يا بيشتر بوده  و مسئوليت سهام‌داران، محدود به ارزش سهام آنهاست. در اين شرکت، عنوان  «شرکت سهامي عام» بايد بلافاصله  قبل با پس  از نام شرکت با نام شرکت در همه  اوراق و اعلاميه ها و آگهي‌هاي شرکت به طور واضح و خوانا درج  شود. ثبت شرکت تضامني در شهرکرد شرکت تضامني  شرکتي است که با يک نام مخصوص براي امور تجاري بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشکيل مي‌شود.بدين معني که اگر  بنابرشرايطي دارايي شرکت براي پرداخت تمام قروض و ديون شرکت  کافي نباشد؛ هر يک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود. هر روالي  که بين شرکا برخلاف اين، مورد مقرر شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم يکن و فاقد اعتبار  خواهد بود. در نام شرکت تضامني بايد عبارت «شرکت تضامني» ‌و نام يک نفر از شرکا  قيد شود. ثبت شرکت مختلط غيرسهامي در شهرکرد شرکت مختلط غيرسهامي عنوان شرکتي است که با هدف انجام  فعاليت تجاري تحت نام مخصوص بين يک يا چند نفر شريک ضامن و يک يا چند نفر شريک با مسئوليت محدود، تشکيل مي‌شود.( ترکيبي از شرکت تضامني و مسئوليت محدود) و  همانگونه که از عنوان اين نوع شرکت  پيداست سرمايه  شرکت مختلط غير سهامي به شکل سهام نمي باشد.  شريک ضامن، شريکي است که مسئول کليه‌ي قروضي است که ممکن است بيش از  دارايي شرکت به وجود آيد. شريک با مسئوليت محدود، کسي است که تعهد او فقط به ميزان آورده او در شرکت است. ثبت شرکت مختلط سهامي در شهرکرد شرکت مختلط سهامي، شرکتي است که تحت يک اسم خاص  بر اساس قراردادي بين  تعدادي سهام دار  و تعدادي شريک ضامن تشکيل مي‌شود.سهامداران به اندازه ميزان سهام خود در شرکت مسئوليت دارند. شريک  يا شرکاي ضامن  نيز کساني  هستند که سرمايه‌ي آنها  به سهام بدل نمي گردد لکن  مسئول کليه‌ي قروض و ديون شرکت مازاد بر دارايي و سرمايه شرکت مي باشند.در صورتي که تعداد شرکاي ضامن بيش از يک نفر باشد، مسئوليت آنها در قبال بستانکاران  و روابط آنها با يکديگر، مانند  مقررات شرکت تضامني خواهد بود. در نام شرکت بايد عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و دست کم  اسم يکي از شرکاي ضامن قيد شود.   ثبت شرکت نسبي در شهرکرد شرکت نسبي نيز با هدف به انجام رساندن امور تجاري، تحت نام ويژه  به ثبت مي رسد و موسسين آن ( حداقل دو نفر)  تنها به نسبت  سرمايه خود در شرکت مسئوليت دارند.  در اسم شرکت نسبي عنوان  «شرکت نسبي» به همراه لااقل اسم يکي از شرکا بايد بيان  شود؛ در صورتي که اسم شرکت حاوي  اسامي تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شريک يا شرکايي که ذکر شده  آوردن واژه هايي مانند  «و شرکا» و «‌و برادران» اجباري  است. ثبت شرکت تعاوني در شهرکرد شرکت تعاوني به  شرکتي گفته مي شود که تمام يا حداقل 51% سرمايه‌ي آن به وسيله‌ي اعضا تامين شده و باقيمانده آن  از طريق تسهيلات دولتي شامل وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليک، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح تامين مي گردد. به موجب قوانين موضوعه ايران  وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداري‌ها، شوراهاي اسلامي کشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي موظفند از يکي از طرق فوق به تاسيس شرکتهاي تعاوني کمک کنند ولو اينکه خود از اعضاي آن نبوده و ذي نفع محسوب نشوند. مجتمع ثبت ايليا با برخورداري از کارگروه تخصصي ثبت شرکت و با سالها تجربه در زمينه ثبت شرکت در شهرکرد و ثبت برند آماده ارائه خدمات به شما متقاضيان محترم مي باشد.