ثبت شرکت در زنجان از مزایای قانونی ثبت شرکت برخوردار می شوید. کلیه مراحل ثبت شرکت در زنجان توسط مجتمع ثبت ایلیا قابل پیگیری و انجام است .

ثبت شرکت در زنجان

ثبت شرکت در زنجان   کلیات ثبت شرکت در زنجان راه اندازی شرکت موضوعی است که از زمان های گذشته به منظور انجام فعالیتهای اشتراکی و جمعی وجود داشته اما هیچگاه به اندازه اکنون دارای جایگاه ویژه اقتصادی در کشورها نبوده است. تفاوت شرکتهای امروزی با شرکت های ازمنه  قدیم این است که در گذشته شرکتها اغلب در ابعاد کوچک و خانوادگی بوده و اعضای شرکت در حوزه محدود خانوادگی و با اعتماد متقابل کار می کردند اما امروزه این حوزه گسترده تر شده و بحث انتساب  شخصیت حقوقی به شرکتها مطرح می گردد.    در حقوق اسلامی  انواع شرکت بصورت مختلف پیش بینی شده است که در ذیل توضیح داده می شود . شما متقاضی محترم می توانید جهت  مشاوره ، اخذ اطلاعات و ثبت هریک از انواع شرکتهای فوق در زنجان با مجتمع ثبتی ایلیا تماس حاصل نمایید.  ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زنجان شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر به منظور  انجام امور تجاری تشکیل شده سرمایه در این نوع شرکت به شکل سهم الشرکه می باشد وموسسین یا شرکای شرکت به میزان سرمایه‌ی خود در برابر  قروض و تعهدات شرکت مسئول هستند. در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› در همه اسناد و مدارک مربوط به شرکت منعکس شود. ثبت شرکت مسئولیت محدود در زنجان 15-20 روزکاری زمان می برد. ثبت شرکت سهامی خاص در زنجان شرکت سهامی خاص نیز از انواع  شرکت بازرگانی است  (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) اما همه سرمایه‌ی آن را خود صاحبان شرکت فراهم  می کنند . این  سرمایه‌ به سهام، تبدیل  شده و مسئولیت صاحبان سهام، فراتر از  مبلغ اسمی سهام آنها نمی باشد.  صاحبان سهام ( موسسین شرکت)حداقل سه نفربوده و عبارت  «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید همراه با نام شرکت، به طور روشن و خوانا نوشته شود. هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در زنجان  بسته به موضوع فعالیت ، تعداد اعضا، سرمایه اولیه و بسته روزنامه متفاوت خواهد بود.  ثبت شرکت سهامی عام‌ در زنجان شرکت سهامی‌عام شرکتی بازرگانی محسوب می شود  (حتی اگر موضوع فعالیت آن، امور بازرگانی نباشد)  .سرمایه‌‌ی این شرکت به  صورت سهام درمی آید و  بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود.  و سرمایه گذاران سهام دار تلقی می گردند. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران سه نفر یا بیشتر بوده  و مسئولیت سهام‌داران، محدود به ارزش سهام آنهاست. در این شرکت، عنوان  «شرکت سهامی عام» باید بلافاصله قبل یا پس  از نام شرکت  در همه  اوراق و اعلامیه ها و آگهی‌های شرکت به طور واضح و خوانا درج  شود. ثبت شرکت سهامی عام در زنجان می تواند نقش مهمی در عمران و آبادانی این شهر با اجرای پروژه های بزرگ فراهم آورد.   ثبت شرکت تضامنی در زنجان شرکت تضامنی  شرکتی است که با یک نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.بدین معنی که اگر  بنابرشرایطی دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض و دیون شرکت  کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود. هر روالی  که بین شرکا برخلاف این، مورد مقرر شده باشد  در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن و فاقد اعتبار  خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و نام یک نفر از شرکا  قید شود. ثبت شرکت مختلط غیرسهامی در زنجان شرکت مختلط غیرسهامی عنوان شرکتی است که با هدف انجام  فعالیت تجاری تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، تشکیل می‌شود.( ترکیبی از شرکت تضامنی و مسئولیت محدود) و  همانگونه که از عنوان این نوع شرکت  پیداست سرمایه  شرکت مختلط غیر سهامی به شکل سهام نمی باشد.  شریک ضامن، شریکی است که مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است بیش از  دارایی شرکت به وجود آید. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که تعهد او فقط به میزان آورده او در شرکت است. در اسم  این نوع شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» به همراه  اسم یکی از شرکای ضامن، عنوان شود. ثبت شرکت مختلط سهامی در زنجان شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت یک اسم خاص  بر اساس قراردادی بین  تعدادی سهلم دار  و تعدادی شریک ضامن تشکیل می‌شود.سرمایه سهام داران در شرکت به شکل اوراق سهام منتشر می گردد که این اوراق همه دارای ارزش اسمی یکسان هستند و سهامداران به اندازه میزان سهام خود در شرکت مسئولیت دارند. شریک  یا شرکای ضامن  نیز کسانی  هستند که سرمایه‌ی آنها  به سهام بدل نمی گردد لکن  مسئول کلیه‌ی قروض و دیون شرکت مازاد بر دارایی و سرمایه شرکت می باشند.در صورتی که تعداد شرکای ضامن بیش از یک نفر باشد، مسئولیت آنها در قبال بستانکاران  و روابط آنها با یکدیگر، مانند  مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و دست کم  اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. ثبت شرکت نسبی در زنجان شرکت نسبی نیز با هدف به انجام رساندن امور تجاری، تحت نام ویژه  به ثبت می رسد و موسسین آن ( حداقل دو نفر)  تنها به نسبت  سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند.  در اسم شرکت نسبی عنوان  «شرکت نسبی» به همراه لااقل اسم یکی از شرکا باید بیان  شود؛ در صورتی که اسم شرکت حاوی  اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده  آوردن واژه هایی مانند  «و شرکا» و «‌و برادران» اجباری  است.  ثبت شرکت تعاونی در زنجان شرکت تعاونی به  شرکتی گفته می شود که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا تامین شده و باقیمانده آن  از طریق تسهیلات دولتی شامل وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح تامین می گردد. به موجب قوانین موضوعه ایران  وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی موظفند از یکی از طرق فوق به تاسیس شرکتهای تعاونی کمک کنند ولو اینکه خود از اعضای آن نبوده و ذی نفع محسوب نشوند. مجتمع ثبت ایلیا با برخورداری از کارگروه تخصصی ثبت شرکت و با سالها تجربه در زمینه ثبت شرکت در زنجان و ثبت تغییرات شرکت در زنجان آماده ارائه خدمات به شما متقاضیان محترم می باشد.