ثبت شرکت در اراک راهی برای دستیابی به اهداف تجاری بلندمدت شما می باشد. جهت ثبت شرکت در اراک با مجتمع ثبت ایلیا تماس حاصل نمایید.

ثبت شرکت در اراک

ثبت شرکت در اراک   کليات ثبت شرکت در اراک   يکي از راه هاي دستيابي به اهداف تجاري و انجام کليه فعاليت هاي بازرگاني يا خدماتي به صورت مستمر ثبت يک شرکت يا موسسه مي باشد. يکي از مزيت هاي ثبت شرکت برخورداري از حمايت هاي قانوني است که براي شرکت هاي ثبت شده در نظر گرفته شده است. از ديگر مزيت هاي ثبت شرکت انجام کسب و کار در ابعاد وسيع با راندمان مالي بالا و طولاني مدت و دستيابي به شهرت بيشتر ميباشد. همچنين ثبت شرکت در اراک سبب رسمي و قانوني شدن کليه امور و فعاليت هاي تجاري و غير تجاري ميشود و سبب بالا بردن اعتبار اين گونه فعاليت ها ميشود . از مقدمات اوليه ثبت شرکت در اراک آشنايي با امور ثبت شرکت ها و مسائل حقوقي مربوطه مي باشد .جهت نيل به اين هدف پيشنهاد ميشود قبل از اقدام به ثبت شرکت در اراک ابتدا با مشاوران و متخصصان مربوطه من جمله مشاوران ثبت شرکت ايليا مشورت شود.   مدارک لازم جهت ثبت شرکت در اراک   1: کپي از کارت ملي و شناسنامه برابر اصل شده موسسين شرکت 2: اصل گواهي عدم سوء پيشينه کيفري همه اعضا 3: مدارک مربوط به ثبت شرکت  مشتمل بر شرکتنامه، تقاضانامه،اساسنامه و. . . همچنين ارائه مجوز در صورتي که موضوع فعاليت شرکت نيازمند مجوز باشد الزامي ميباشد.   مراحل ثبت شرکت در اراک    جهت ثبت شرکت ابتدا ميبايست مواردي همچون نوع شرکت،نام آن، سرمايه، اعضا و آورده آنها و نيز سمت آنها در شرکت مشخصشود و سپس ثبت نام اينترنتي صورت پذيرد و مدارک فوق الذکر ارسال شود.پس از تاييد مدارک مي توان روند پرونده را پيگيريکرد . در غير اين صورت بايد جهت رفع نقص اعلام شده اقدام شود. شما مي توانيد با سپردن امور خود به مشاوران مجتمع ايليا به صورت تخصصي رفع نقص انجام داده که اين امر سبب تسريع در روند پيگيري مراحل ثبتي خواهد شد.گام بعدي جهت ثبت شرکت صدور پيش اگهي و آگهي روزنامه رسمي ميباشد که شايان ذکر است تمامي اين مراحل توسط مجتمع ثبت ايليا انجام مي شود.جهت ثبت شرکت در اراک ميتوانيد شرکت خود را در يکي از قالب هاي هشتگانه شرکت هاي تجاري به ثبت برسانيد که عبارتند از: مسئوليت محدود، سهامي خاص،سهامي عام، تضامني، نسبي، مختلط سهامي، مختلط غيرسهامي و شرکت تعاوني. شايان ذکر است در اين ميان شرکت مسئوليت محدود و سهامي خاص از ميزان ثبت بيشتري برخوردار هستند ، به همين سبب به شرح مختصري از اين دو شرکت ميپردازيم:   ثبت شرکت با مسئوليت محدود در اراک  در بين اشخاصي که قصد انجام امور بازرگاني را دارند شرکت با مسئوليت محدود بيشترين تقاضا را دارد . به دليل اين که سرمايه اوليه در شرکت با مسئوليت محدود پرداخت نمي شود و همچنين از تشريفات اداري ساده اي برخوردار مي باشد. سرمايه لازم جهت تشکيل شرکت با مسئوليت محدود يک مليون ريال يا بيشتر مي باشد و مسوليت شرکا در شرکت با مسئوليت محدود به ميزان سهم الشرکه آن ها ميباشد. در شرکت با مسئوليت محدود سرمايه تنها در اسناد ذکر شده و اعلامي ميباشد.   ثبت شرکت سهامي خاص در اراک    دومين قالب رايج جهت ثبت شرکت در اراک ،ثبت شرکت سهامي خاص ميباشد. شرکت سهامي خاص جهت فعاليت هاي بازرگاني بزرگتر نظير شرکت در مناقصات و نمايشگاهها ونيز اخذ وام مناسب تر ميباشد. اعضا در شرکت سهامي خاص سهامدار ناميده ميشوند و مسئوليت آنها با توجه به ارزش اسمي سهام آنها مشخص مي گردد. حداقل تعداد اعضا در شرکت سهامي خاص 5 نفر ميباشد و بخشي از سرمايه بايد به حساب شرکت واريز گردد. مدت زمان تصدي سهمداران در شرکت سهامي خاص 2 سال مي باشد. مجتمع ثبت شرکت و برند ايليا با دارا بودن دپارتمانهاي تخصصي در زمينه ثبت شرکت در اراک ميتواند بهترين ياري رسان شما در اين زمينه باشند.