بی شک اولین گام که در به ثبت رساندن یک شرکت دانش بنیان مفید است کسب آگاهی و تجربه در این زمینه است . مجتمع ثبت شرکت ایلیا با بهرهگیری از مشاوران آگاه و باتجربه در زمینه ثبت شرکت دانش بنیان آماده ارائه خدمات تخصصی به شما متقاضیان گرامی می باشد.

ثبت شرکت دانش بنیان در کرج

شرکت داتش بنیان بعنوان شرکتی است که که از 1% تا 100% سهام آن متعلق به یک دانشگاه و یا واحد تحقیقاتی می باشد د و یا 51% تا 100% از سهام آن توسط شخصی که عضوء هیئت علمی دانشگاه و یا واحد تحقیقاتی است تامین شده است. موضوع فعالیت شرکتها دانش بنیان میتواند شامل این موارد گردد: طرح ها و نقشه های کاربری و توسعه ای ، ارائه خدمات مشاوره ای و ایجاد کار آفرینی . شرکتهای دانش بنیان میتوانند به صورت مستقل و در قالب شرکت جدا از دانشگاه یا واحد پژوهشی تاسیس گردند و دانشگاه تنها می تواند به میزان سهام خود در شرکت دخل و تصرف. نماید. شرکتهای خصوصی که با تامین نقدینگی با این نوع شرکتها همکاری و مشارکت دارند به عنوان سرمایه گذار شناخته می شوند.

جهت ثبت شرکت دانش بنیان از کجا شروع کنم

بی شک اولین گام که در به ثبت رساندن یک شرکت دانش بنیان مفید است کسب آگاهی و تجربه در این زمینه است . مجتمع ثبت شرکت ایلیا با بهرهگیری از مشاوران آگاه و باتجربه در زمینه ثبت شرکت دانش بنیان آماده ارائه خدمات تخصصی به شما متقاضیان گرامی می باشد.

مراحل ثبت شرکت دانش بنیان   

1-اثبات ايده محوري و مالکیت فکری . 2- مراجعه به پارك فناوری يا مركز رشد .3- تكميل کلیه اسناد و مدارک درخواستی .4- تکمیل و ارائه اسناد و كاربرگهاي تكميل شده. 5- پيگيري نتيجه بررسيهاي اوليه.6 -مراجعه وشركت در جلسه شوراي پژوهشي. 7 -پيگيري اخذ نتيجه آرا پس از داوري نهايي .8 – تاسیس شرکت در محل یا در پارك يا مركز رشد

مدارک ثبت شرکت دانش بنیان

کپی اسناد شرکت شامل اساسنامه ،کپی آگهی و روزنامه رسمی ،کپی اظهارنامه و یا شرکتنامه شرکت دانش بنیان ،کپی اظهارنامه دارایی (سال قبل) ،خلاصه ای از تاریخچه فعالیت های شرکت ،کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره ش ،کپی مدرک تحصیلی اعضا و موسسین شرکت به همراه اصل مدارک شرکت.

زمان ثبت شرکت دانش بنیان

انش بنیان مستلزم دریافت مجوزهایی ست که بعد از اخذ آنها پروسه زمانی مانند ثبت انواع دیگر شرکت ها میباشد.از نظر کارشناسان مجتمع ثبتی ایلیا این زمان برابر با 25 تا 30 روز کاری خواهد بود.

هزینه ثبت شرکت دانش بنیان

هزینه ی ثبت شرکت دانش بنیان بستگی به تعداد و نوع مجوزهای لازم پیش از اقدام برای ثبت دارد و بر اساس آنها دستخوش تغییر است. .جهت کسب اطلاع از هزینه ها با کارشناسان و کارگروه تخصصی مجتمع ثبتی ایلیا در تماس باشید.

آشنایی با ثبت شرکت دانش بنیان

آشنایی با شرکتها و موسسات دانش بنیان و ثبت شرکت دانش بنیان «شركت¬ ها و موسسات دانش بنيان»، عنوان شركت يا موسسه¬ ی خصوصي و يا تعاوني است كه به منظور هم‌ افزايي علم و ثروت، تحقق اقتصاد دانش‌ محور، پیشبرد اهداف علمي و اقتصادی (شامل توسعه و كاربرد اختراع و ابتکارات ) و تجاري¬ سازي نتايج پژوهش و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در زمینه تکنولوژی های برتر و با ارزش افزوده¬ی فراوان به ويژه در حوزه توليد نرم‌افزارهای مربوط شکل می گیرد. تبصره 1: شركت هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شركت ها و موسساتي كه بيش از 50 درصد از مالكيت آن ها متعلق به شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، مشمول حمايت هاي قانون مربوط به شرکتهای دانش بنیان نمی شوند. مرجع ثبت شرکت دانش بنیان شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري می باشد که مسووليت سياستگذاري، برنامه ريزي و پيگيري اجرای قانون ثبت شرکت های دانش بنیان را نیز بر عهده دارد. دبيرخانه ی این شورانیز ، مسوول پيگيري و اجراي مصوبات شورا از طريق دستگاه هاي ذيربط می باشد. 1- ثبت انواع شرکت ¬های دانش بنیان 1. شرکت¬ هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند. در صورتي كه سهام دانشگاه كمتر از 50 درصد باشد،‌ شركت دانش بنيان، شركتي خصوصي به حساب می آید كه بايد تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شركت¬ ها ثبت شود. 2-1شرکتهایی که دانشگاه¬ ها نیز در آن مالکیت دارند. 3-1درصورتي¬ كه سهام دانشگاه 50 درصد يا بيشتر باشد، شركت دانش بنیان، شركتي دولتي محسوب می شود. 2- شاخص¬ های عمومی و اختصاصی تشخیص شرکت¬ ها و موسسات دانش بنیان و دانش بنیان نوپا 2-1 شرکت¬ های دانش بنیان شاخص¬ های تشخیص شرکت¬ های دانش بنیان به دو دسته شاخص¬ های عمومی و اختصاصی تقسیم می¬ شوند. شرکت¬ های متقاضی باید علاوه بر شاخص¬ های عمومی، شرایط مشخص‌شده در یکی از سه گروه مشخصه های اختصاصی را نیز احراز نمایند. 1-1-2- شاخص¬ های عمومی • دست کم دو سوم از اعضای هیات مدیره¬ ی شرکت، حداقل دو مورد از شرایط ذیل رادارا باشند : o حداقل دارای مدرک لیسانس باشند. o لااقل سه سال سابقه¬ ی فعالیت کاری یا علمی در حوزه¬ ی فعالیت شرکت و یا سابقه¬ ی مدیریتی داشته باشند. o دست کم یک اختراع ثبت¬¬ شده¬ ی ارزیابی‌شده‌ی داخلی یا یک اختراع بین¬ المللی مرتبط با حوزه¬ ی کاری شرکت داشته باشند. • نیمی از درآمدحاصل از فروش محصولات و خدمات دانش بنیان ناشی از قرارداد فروش باشد. (به استثناي شرکت¬ هایی که در مرحله¬ ی تجاري¬ سازي اولین کالاي دانش بنیان تولید شده هستند، مشروط بر آن¬که داراي تولید آزمایشی موفق براساس استاندارد وداراي بازارمطمئن یا اعلام نیاز معتبرهمراه با قرارداد تولید کالا باشند.) • حداقل 6 ماه سابقه کار بیمه ای برای 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت • عدم سوء سابقه و تخلفات مکرر در انجام تعهدات قبلی با وجود امکان انجام تعهدات. 2-1-2- شاخص¬ های اختصاصی شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص¬ های عمومی، واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته بندی¬ های زیر نیز باشد: 1-2-1-2- شرکت¬ هاي تولیدي محصولات دانش بنیان • تولیدکننده ¬ی کالاي دانش بنیان (براساس فهرست تصویب شده). • نهادینه¬ سازي و بومی¬ سازي دانش فنی به روش پژوهش و توسعه. • داشتن گواهی¬نامه¬ ی انطباق استاندارد یا تاییدیه¬ ی معتبر. • نسبت نیروي انسانی تمام وقت در بخش¬ های غیرپشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاتر مشغول در بخش¬ های مرتبط با تولید کالاهاي دانش بنیان شرکت به کل کارکنان تمام وقت، حداقل 30 درصد باشد. • هزینه¬ ی تحقیق و توسعه حداقل 7 درصد فروش سالیانه¬ ی شرکت باشد. • عرضه¬ ی کالاي دانش بنیان یا ارتقاي آن هر دو سال یک¬بار صورت بگیرد. 2-2-1-2- شرکت¬ هاي ارایه¬ دهنده¬ ی خدمات دانش بنیان o شرکت¬ هاي تحقیق و توسعه و خدمات طراحی مهندسی · فعالیت تحقیق و توسعه و خدمات طراحی مهندسی مرتبط با یکی از کالاهاي دانش بنیان باشد. · نسبت نیروي انسانی تمام وقت در بخش¬ های غیرپشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاتر فعال در بخش¬ های مرتبط با خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل 50 درصد باشد. · حداقل یک کالا یا خدمت جدید یا بهبود یافته در یک سال گذشته عرضه شده باشد و یا بهبود فرایند در یک سال گذشته انجام شده باشد. · تولید شرکت حداکثر در حد تولید نمونه آزمایشی یا پایلوت باشد. o شرکت¬هاي خدمات تخصصی دانش¬ بنیان · تطابق نوع خدمت با فهرست به تصویب رسیده. · میزان نسبت نیروي انسانی تمام وقت در بخش¬های غیرپشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاترشاغل در قسمت های مرتبط با ارایه خدمات تخصصی دانش بنیان شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل 50 درصد باشد. · هزینه تحقیق و توسعه مرتبط با خدمات تخصصی دانش بنیان حداقل 7 درصد فروش سالیانه شرکت باشد. · حداقل درآمد سالیانه¬ ی شرکت برابر یک میلیارد ریال به نرخ ثابت سال 91 باشد. 2-2- شرکت¬ های دانش بنیان نوپا شرکت¬ های دانش¬ بنیان نوپا باید همه¬ ی شاخص¬ های زیر را احراز نمایند: · تولیدکننده و یا داراي برنامه طراحی و تولید کالاي دانش بنیان مصدق مرکز رشد یا پارك علم و فناوري مربوط یا ستاد فناوري راهبردي مربوطه باشد. · نهادینه¬ سازي و بومی¬ سازي دانش فنی از طریق پژوهش و توسعه صورت پذیرد. · داراي عملکرد تحقیق و توسعه باشد. · شرکت داراي 2 نفر نیروي انسانی تمام وقت باشد. · حداقل یک سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد. · عدم سوء سابقه و تخلفات مکرر در انجام تعهدات قبلی لازم است. · دوسوم اعضاي هیات مدیره دست کم دو مورد از شرایط زیر را احراز کرده باشند: o حداقل مدرك لیسانس o حداقل 3 سال سابقه کاري یا علمی مرتبط یا سابقه مدیریتی o حداقل یک اختراع تایید شده اهداف شرکت های دانش بنیان • جذب و تبدیل ایده‌ها به محصول و مشاغل پایدار. • هم‌افزایی علم و ثروت (تجاری‌سازی دانش). • تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و تحقیقاتی. ا توانمندسازی دانش‌آموختگان به منظور ورود به فضای کسب‌وکار. ت حمایت، هدایت و سمت‌دهی در جهت نوآوری‌ها و تولید فناوری‌های برتر. • ایجاد فضای مناسب برای به‌کارگیری هرچه بیشتر توانمندی‌های دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی در کشور • تشویق متخصصین، نوآوران، مخترعان، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت‌های بیشتر در جهت رفع نیازهای جامعه به منظور ترویج فرهنگ تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی. • ترغیب بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به بهره جویی از یافته‌های پژوهشی و فناوری‌های شکل‌یافته در مراکز پژوهشی. • ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی. زمينه¬ هاي فعاليت شرکت¬ های دانش¬ بنیان • انجام پرژوه¬ هاي كاربردي و توسعه¬ اي. • ارایه خدمات تخصصي و مشاوره¬ اي (خدمات علمي،‌ تحقيقاتي و فني). • توليد محصولات با فنّاوري نوين (توسعه تکنولوژی). • انجام خدمات نظارت بر پروژه¬ هاي تحقیقاتی ، ‌اجرایي و مشاوره¬ اي. • ارایه¬ ی خدمات گسترش کارآفرینی. • ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه¬ ی کسب و کار. • ارایه¬ ی خدمات توسعه¬ ی محصول جدید. • تشخیص فرصت ¬های کارآفرینی. • انجام خدمات توسعه¬ ی فناوری. • انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آن¬ ها. • برنامه¬ ریزی و اجرای طرح¬ های توسعه¬ ی کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه¬ ای و محلی. 2-مراحل ثبت شرکت های دانش بنیان 1- ايده محور بودن شرکت و مالکیت فکری يا همان فناوري مورد نظر كـه ترجيحـاً در اداره كـل مالكيـت صـنعتي به ثبت رسمی رسیده باشد. 2- مراجعه متقاضی به پارك فناوری يا مركز رشد و انجام هماهنگيها و مراحل اداری لازم جهث ثبت شرکت دانش بنیان. 3- تكميل کلیه اسناد و مدارک و كاربرگهاي ارايه شده از سوي پارك يا مركز رشد جهت ثبت شرکت دانش بنیان. 4- تکمیل و تحویل اسناد و كاربرگهاي تكميل شده و مدارك لازم به پارك يا مركز رشد جهت ثبت شرکت دانش بنیان. 5- پيگيري اخذ نتيجه بررسي هاي اوليه جهت ثبت شرکت دانش بنیان. 6- مراجعه وشركت در جلسه شوراي پژوهشي پارك يا مركز رشد بسته به نوع ارائه طرح. 7- پيگيري اخذ نتيجه داوري نهايي جهت تایید ثبت شرکت دانش بنیان. 8- استقرارشرکت در محل یا در پارك يا مركز رشد و شروع به فعالیت مرتبط با موضوع شرکت دانش بنیان و ارائه كارهای انجام شده. مدارک لازم جهت ثبت شرکت دانش بنیان جهت ثبت شرکت دانش بنیان درخواست شرکت باید مدارک زیر به پارک علم و فناوری تحویل گردد : • فتوکپی اساسنامه شرکت دانش بنیان • فتوکپی آگهی روزنامه رسمی شرکت دانش بنیان • فتوکپی اظهار نامه ثبت شرکت دانش بنیان • فتوکپی اظهار نامه دارایی ( سال گذشته ) شرکت دانش بنیان • خلاصه ای از سوابق فعالیتهای شرکت دانش بنیان • بروشور، کاتالوگ و ... از شرکت دانش بنیان • فتوکپی مدارک شناسایی اعضا هیأت مدیره شرکت دانش بنیان • فتو کپی مدارک تحصیلی اعضا هیأت مدیره شرکت دانش بنیان سئوالات متداول جهت ثبت شرکت های دانش بنیان 1-1. براي تاسيس و ثبت شرکت دانش بنيان، چه کار بايد انجام داد؟ پاسخ: شرکتها بصورت معمول در اداره کل ثبت شرکتها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد ثبت شوند و در هنگام ثبت، هيچ تفاوتي بين شرکتها وجود ندارد. شرکتهاي متقاضي پس از توليد کالاها و خدمات دانش بنيان يا ارايه برنامه توليد (براي شرکتهاي نوپا)، بر مبناي آيين نامه مصوب کارگروه، ارزيابي شده و براي يک مدت محدود مي توانند از تسهيلات و مزاياي قانونی استفاده کنند و براي تمديد زمان استفاده از مزاياي قانونی، بايد دوباره ارزيابي شوند. لذا درباره امکان استفاده از مزاياي قانونی، در زمان ثبت شرکت دانش بنيان نمي‌توان اظهار نظر کرد و ارزيابي بر مبناي عملکرد شرکتها پس از ثبت و فعاليت شرکت انجام مي شود. 2-1. شركت دانش بنيان به چه شركتي گفته مي‌شود؟ پاسخ: وفق «آئين‌نامه مصوب تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان»، شركت‌هاي درخواست کننده بايد علاوه بر كسب شرايط ذكر شده در شاخص‌هاي عمومي (شامل كسب حداقل درآمد ذكر شده ناشي از فروش فناوري، كالا /خدمات دانش‌بنيان، نیروی انسانی و سابقه بيمه كاركنان)، كليه شرايط مشخص‌ شده در شاخص‌هاي اختصاصي اين آيين‌نامه را نيز احراز نمايند.( لطفا" به ابتدای مقاله مراجعه شود ) 3-1.آیا می توان از ابتدا شرکت را به عنوان شرکت و یا موسسه دانش بنیان ثبت نمود؟ پاسخ: فرآیند ارزیابی و تشخیص مربوط به شرکتها و موسسات ثبت شده می باشد که دارای شاخصهای موجود در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشند. بنابراین ثبت شرکتها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکتها و موسسات خواهد بود. 4-1.آيا شركتهاي دولتي يا متعلق به بخش عمومي هم حق استفاده از مزایای قانون حمايته از شرکت دانش بنيان را دارند؟ پاسخ: این قانون شامل حال شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ب، نمی گردد. 5-1.چه مداركي به صورت اسكن شده جهت تكميل اطلاعات لازم است؟ پاسخ: مدارك لازم براي ارسال از طريق سامانه در جدول زير آورده شده است: اسناد مورد نياز نوع (اختياري يا اجباري) توضيحات اسکن مجوزهاي شركت (مجوز تأسيس، پروانه بهره‌برداي و...) اختیاری اسکن آگهی تاسیس به همراه روزنامه رسمی آخرین تغییرات شركت اجباري آخرين ليست بيمه شركت به همراه خلاصه وضعيت دستمزد/حقوق و مزايا اجباري برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد اسکن آخرین اظهارنامه مالیاتی - ارسالی به سازمان امور مالیاتی اجباري برای شرکتهای نوپا اختیاری است رزومه يا كاتالوگ شركت اختياري چارت سازماني شركت اختياري 6-1. آيا انجام فرايند ارزيابي و تأييد صلاحيت شركتها، مستلزم پرداخت هزينه است؟ پاسخ: با توجه به اينكه فرايندها و ارزيابي‌هاي كارشناسي كه براي ارزيابي و تأييد صلاحيت شركتها انجام مي‌شود، دربردارنده برخي هزينه‌ها است، در آينده بخشي از اين هزينه‌ها از شركتهاي متقاضي دريافت خواهد شد. 7-1. اگر عبارت دانش‌بنيان در نام ثبتي يا اساسنامه شركت وجود داشت، آيا شركت دانش‌بنيان محسوب مي‌شود و مي‌تواند از حمايت‌هاي مندرج در قانون استفاده كند؟ پاسخ: خير. همه شركتهاي متقاضي حمايتها، باید اطلاعات خود را در سامانه مربوطه وارد كرده و بر اساس اين فرايندها ارزيابي شده و شرایط لازم را احراز نمایند. 8-1. چرا با وجود ثبت نام در سایت، با نام کاربري و رمز عبوري که انتخاب شده، امکان ورود به سامانه وجود ندارد؟ پاسخ: در هنگام ثبت نام اولیه در سامانه و ثبت اطلاعات در پنجره ثبت نام و تایید آن، ایمیلی به آدرس پست الکترونیکی درج شده در سامانه ارسال می شود که با بازنمودن آن می توانید بر روي لینک فعالسازي موجود در پیغام دریافتی جهت فعالسازي حساب کاربري خود کلیک نمایید. 9-1. چرا وقتی همه اطلاعات تکمیل و برای ارسال نهایی اقدام می شود، ارسال نهایی موفق صورت نمیگیرد؟ پاسخ: پس از ورود اطلاعات، باید حتما بر روی کلید "ذخیره" کلیک نمایید. 10-1.آیا شرکتهایی که عضو مراکز رشد و یا پارکهای فناوری هستند جزشرکتهای دانش بنیان محسوب می گردند؟ پاسخ: شرکتهای مستقر در پارکهای فناوری و یا مراکز رشد بایستی همانند دیگر شرکتها در سامانه ثبت نام نموده و مراحل ارزیابی را طی نمایند. 11-1.آیا واحدهای تحقیق و توسعه فعال در یک شرکت خصوصی می توانند در قالب یک ثبت شرکت دانش بنيان مستقل شوند؟ پاسخ: شرکتهای بزرگی که شرایط استفاده از قانون شرکتهای دانش بنیان و یا شرکتهای دانش بنیان صنعتی را ندارند می توانند واحد تحقیق و توسعه خود را به صورت مستقل به ثبت برسانند به شرطی که که در راستای فهرست کالاهای اعلام شده توسط کارگروه فعالیت داشته باشند می توانند به صورت جداگانه در سامانه ثبت نام نمایند و فرآیند ارزیابی همانند دیگر شرکتها برای آنها نیز صورت پذیرد. 12-1. در صورتی که محصول شرکتی که در فهرست کالا/خدمات دانش بنیان مصوب قرار دارد در حد طرح و مستندات باشد آیا آن شرکت می تواند در سامانه ثبت درخواست نماید؟ پاسخ: با توجه به آیین نامه مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان بایستی حداقل (50) درصد از درآمد يك سال مالي گذشته شركت (كه در اظهارنامه مالياتي شركت ذكر شده است)، از محل فروش «كالاها/خدمات دانش‌بنيان»، «خدمات تخصصي تعمير و نگهداري مرتبط با كالاهاي توليد شده توسط آن شركت»، فروش «دانش ‌فني و فناوري» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان، و «خدمات طراحي مهندسي» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان حاصل نمایند. همچنین در صورتی که شرکت متمایل به ارائه درخواست شرکت دانش بنیان نوپا باشد محصول شرکت بايد داراي برنامه توليد يا توليدكننده كالاها/خدمات دانش‌بنيان، مطابق فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان مصوب كارگروه مربوطه باشد كه دانش فني كالاها/خدمات دانش بنيان توليد شده توسط شركت، بايد مبتني بر فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، ايجاد شده و يا از طريق انتقال فناوري جذب شده و بومي‌سازي شده باشد. بر این اساس اگر کالایی فقط در مرحله طرح و مستندات باشد و به تولید نرسیده باشد امکان ثبت نام شرکت مالک آن وجود ندارد. 13-1. آيا حضور اعضاي هيأت علمي در شرکت‌هاي دانش‌بنيان و داشتن سهام در آنها ضروري است؟ سهامداري دانشگاه‌ها در اين شرکت‌ها ضروري است؟ پاسخ: حضور اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها در شرکت‌هاي دانش‌بنيان و سهامداري دانشگاه‌ها در شرکت‌ها ضروري نيست و شرکت‌هاي فاقد اعضاي هيأت علمي نيز مي‌توانند بر مبناي معيارهاي ارزيابي شرکت‌هاي دانش‌بنيان، مشمول استفاده از حمايت‌هاي قانون شوند. ثبت شرکت دانش بنیان در کرج کلیه مراحل ثبت شرکت دانش بنیان در کرج توسط موسسه حقوقی ایلیا با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا به صورت کاملا حرف ای و ظرف مدت کوتاه انجام می گردد.