ثبت تغییرات شرکت در کرمانشاه پس از پایان مراحل ثبت شرکت ممکن می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران مجتمع ثبت ایلیا تماس بگیرید.

ثبت تغییرات شرکت در کرمانشاه

ثبت تغییرات شرکت در کرمانشاه کليات ثبت تغييرات شرکت در کرمانشاه پس از پايان روند ثبت شرکت  و يا موسسه گاها" ممکن است شرايطي به وجود آيد که بخواهيم تغييراتي در شرکت يا موسسه خود ايجاد کنيم. مثلا بخواهيم از همکاري شخص جديدي برخوردار شويم ، اعتبارشرکت را افزايش دهيم و يا آن را تغيير مکان دهيم. در اين  صورت بايد ابتدا نسبت به انجام تغييرات تصميم گيري نمود و پس از تصويب تغييرات ، آنها را به مرحله اجرا درآورد. اتخاذ تصميم درشرکتها و موسسات از طريق  برگزاري مجامع عادي و عادي به طور فوق العاده  انجام مي گيرد. پس از اين مرحله با تنظيم صورتجلسه و ارسال آن به اداره ثبت  تغييرات مد نظر (ثبت تغييرات شرکت در کرمانشاه) اجرايي مي گردند. تنظيم و ثبت صورتجلسه تغييرات شرکت در کرمانشاه توسط مجتمع ثبتي ايليا به صورت کامل و تخصصي انجام مي گردد. مدت زمان لازم جهت ثبت تغييرات 20-15 روز کاري مي باشد. تغييرات شرکت ها عبارتند از :   تغيير آدرس دفتر مرکزي : در صورتي که اعضاي شرکت اقدام به نقل مکان به محلي ديگر نمايند مي بايست اين تغيير را از طريق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند و در حقيقت جهت ثبت تغييرات در کرمانشاه  ( تغيير آدرس ) اقدام کنند.   تغيير در فعاليت شرکت : اگر پس از ثبت شرکت اعضاي شرکت متوجه گردند که قادر به فعاليت در آن رشته کاري نمي باشند و يا فعاليت ديگري را ترجيح بدهند . ميتوانند موضوع فعاليت خود را  با ثبت صورتجلسه مربوطه تغيير دهند.   الحاق به موضوع فعاليت شرکت  :  در برخي موارد در هنگام ثبت موسسه يا شرکت ممکن است موضوعي به ثبت نرسد و پس از آن در حين فعاليت اعضا به اين نتيجه برسند که انجام آن موضوع نيز براي شرکت لازم يا مفيد است در اين صورت مي توانند  با تنظيم صورتجلسه ثبت تغييرات در کرمانشاه ،موضوعي به موضوعات شرکت يا موسسه اضافه نمايند.   تغيير نام شرکت : گاه پس از واگذاري يا انتقال شخص حقوقي به افراد جديد ، شرکا تمايل دارند اسم تازه اي براي شرکت يا موسسه در نظر بگيرند. گاهي نيز ممکن است با تغيير موضوع شرکت نام  متناسب با آن موضوع را در نظر بگيرند. به همين جهت از طريق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مي توان  براي تغيير نام  و ثبت تغييرات  شرکت در کرمانشاه  مبادرت نمايند.   تغيير  سرمايه ثبت شده  شرکت  : در شرايطي خاص مانند اخذ تسهيلات و يا شرکت در مناقصات و يا دلائل ديگر ممکن است موسسين تصميم بر افزايش سرمايه اوليه خود داشته باشند. در اين صورت مي توانند با برگزاري مجمع فوق العاده در اين مورد راي گيري نمايند کاهش سرمايه اوليه شرکت يا موسسه هم در مواردي پيش مي آيد  که شرکتها مقروض شده يا يکي از اعضا مايل به خروج از شرکت است .     ورود و خروج شرکا يا صاحبان سهام : در صورتي  که برخي از سهامداران يا شرکا به دليل عدم توافق يا دلايل مالي و غيره  تصميم داشته باشند از شرکت خارج شوند ميتوانند با تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده اين امر را به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده و در عين حال ميتوانند سهامداري را نيز  جايگزين نمايند.لازم به ذکر است که ثبت تغييرات شرکت در کرمانشاه  توسط کارگروه تخصصي تغييرات شرکتها و موسسات مجتمع ثبت ايليا در کوتاهترين زمان ممکن قابل انجام است.   انحلال شرکتها  : در صورتي که شرايط شرکت به گونه اي باشد که تصميم بر انحلال باشد و يا در صورت فوت يکي از شرکا يا سهامداران ، با برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مي توان انحلال را به تصويب رساند و سپس صورتجلسه آن را تنظيم نموده و به اداره ثبت شرکتها  جهت ثبت تغييرات شرکت در کرمانشاه ارجاع داد.     مدارک مورد نياز براي ثبت تغييرات شرکت در کرمانشاه   تحويل آگهي تاسيس و يا روزنامه رسمي تاسيس شرکت چنانچه شرکت داراي تغييرات باشد ارايه  آخرين آگهي تغيرات و يا روزنامه رسمي لازم است. نسخه اي  از اوراق ثبتي شرکت (  شامل شرکتنامه ، تقاضانامه  و يا اظهارنامه و اساسنامه تمامي صفحات ) ارائه فتو کپي  از مدارک شناسايي اعضا هيئت مديره و صاحبان  سهام در صورت ورود شريک و يا عضوهيئت مديره  تسليم کپي برابر اصل شده مدارک شناسايي اين افراد در صورتي که شرکا يا سهامداران  جديد اشخاص حقوقي باشند، تصوير آخرين روزنامه رسمي شرکت تصويري  از روزنامه رسمي شرکت حاوي آگهي تاسيس در صورتي که شرکت داراي تغييرات باشد  کپي از آگهي يا روزنامه رسمي آخرين تغييرات تمامي صفحات اظهارنامه در شرکت سهامي خاص چنانچه شرکت داراي نقل و انتقال باشد ارائه ليستي از آخرين  نقل و انتقالات الزامي مي باشد . فتوکپي برابر اصل شده مدارک مثبت هويت  تمامي سهامداران و اعضاء هيئت مديره داخل شرکت و اشخاص جديد الورود.   مجتمع ثبت ايليا با 18 سال سابقه فعاليت در امور ثبتي آماده ارائه خدمات ثبت تغييرات شرکت در کرمانشاه به شما عزيزان مي باشد.