ثبت تغییرات شرکت در تبریز

ثبت تغییرات شرکت در تبریز   کليات ثبت تغييرات شرکت در تبريز   اساسنامه هر شرکت حدود آزاديهاي اعضاي شرکت براي اعمال تغييرات در اين نهادها را مشخص مي سازد . بنابراين موسسين شرکتها مي توانند با عنايت به اختيارات داده شده در اساسنامه در رابطه با تغييرات مد نظر خود اتخاذ تصميم نمايند.  و پس از طي اين مرحله در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده بايد تغييرات مصوب را به ثبت رسانده تا اين تغييرات وجهه قانوني يابند.  به همين منظور  تهيه  و تحرير  صورتجلسه و يا صورتجلسات مرتبط با  نوع تغيير و ارجاع آن به اداره ثبت شرکتها  الزامي  مي باشد. تنظيم صورتجلسات و پيگيري روند اجراي تغييرات نيازمند دانش حقوقي و تا حدودي  تخصص در اجرا و پيگيري امور ثبتي  مي باشد. لذا پيشنهاد مي گردد جهت ثبت تغييرات شرکت در تبريز با کارشناسان مجتمع ثبت ايليا در ارتباط باشيد.   عمده ترين تغييرات شرکتها عبارتند از : تغيير موضوع شرکت ، تغيير نام شرکت ، تغيير آدرس، تغيير اعضاي شرکت ، تغيير سرمايه و نهايتا" انحلال شرکت   که در اينجا به اختصار هريک را توضيح مي دهيم :   تغيير موضوع شرکت : شرکت يا شخصيت حقوقي  در صورت تمايل يا نياز مي تواند اقدام به تغيير موضوع ثبت شده شرکت خود کند. اين تغييرات به صورت کم کردن يا افزودن  موردي به موضوع شرکت ( الحاق موضوع)  مي باشد.   لازم به تذکر است  که گاه افزودن به موضوع شرکت مستلزم اخذ مجوزهاي جديد است.   تغيير نام شرکت : نام تعيين شده و به ثبت رسيده شرکت ها و اشخاص حقوقي را مي توان در صورت نياز تغيير داد. تغيير نام شرکت هادر تبريز  مي تواند به علل مختلفي باشد که از لحاظ حقوقي تفاوتي ايجاد نمي کند. هنگام تغيير نام شرکت ، تاريخ ثبت آن و نيز شماره ثبت شده شرکت بلا تغيير خواهد ماند.   تغيير آدرس : تغيير آدرس شرکت يعني انتقال آن  از يک مکان جغرافيايي به منطقه اي ديگر که گاها" منجر به تغيير شماره ثبت نيز مي گردد. در اين مورد تنظيم دو صورتجلسه مورد نياز است .   تغيير اعضاي شرکت : اگر بنا به هر دليلي امکان ادامه همکاري موسسين يا اعضا با يکديگر وجود نداشته باشد مي توان براي خروج يک يا چند نفر از اعضا اقدام کرد .همچنين در صورت تمايل به استاده از تجربيات و برخورداري از همکاري اشخاص جديد مي توان با تنظيم صورتجلسه ورود اعضا نسبت به اين امر اقدام کرد. لازم به ذکر است که در اين مراحل اعضا  ميتوانند به منظور  اجتناب از خروج سرمايه از شرکت نسبت به انتقال سهام يا سهم الشرکه  اشخاصي که از شرکت خارج مي شوند  و ثبت تغییرات شرکت در تبریز اقدام نمايند.   تغيير سرمايه : تغيير سرمايه در تبريز  بر دو قسم است :   افزايش سرمايه  که به دليل فعاليت بيشتر ، اخذ تسهيلات بانکي، عقدقرارداد و به طور کلي کسب اعتبار بيشتر مي باشد.   کاهش سرمايه که  زماني مطرح است که شرکت به سرمايه موجود خود نياز ندارد و ترجيح مي دهد مقداري از آورده هاي شرکا را به آنها مسترد دارد.   انحلال شرکت : در صورت عدم فعاليت شرکت، عدم توافق اعضا براي ادامه همکاري،خسارت مالي ، انقضا مدت شرکت و ساير دلايل مي توان با تنظيم صورتجلسه انحلال شرکت در فارس براي اين امر اقدام کرد. لازم به ذکر است که همه اعضا بايد صورتجلسه انحلال را امضا نمايند.   کارگروه تخصصي ثبت تغييرات مجتمع ثبت ايليا آماده ارائه مشاوره جهت ثبت تغييرات  شرکت در تبريز  و نيز  ثبت شرکت به شما عزيزان مي باشد.   مدارک لازم جهت ثبت تغييرات شرکت در تبريز   ارائه اوراق ثبتي شرکت و آگهي تاسيس و روزنامه رسمي شرکت کپي آخرين آگهي تغييرات و يا روزنامه رسمي برابر اصل شناسنامه و کارت ملي اعضا هيئت مديره و سهامداران در برخي از شرکتها علاوه بر مدارک فوق ، اظهارنامه ثبت شرکت کليه صفحات و ارائه ليستي از آخرين  نقل و انتقالات سهام شرکت نيز لازم مي باشد.   نکته : ممکن است بر اساس نوع تغييرات مدارک خاصي علاوه بر مدارک فوق مورد نياز باشد که شما مي توانيد در اين خصوص یعنی ثبت تغییرات شرکت در تبریز  از  طريق مشاوره با کارشناسان ثبت شرکت ايليا اطلاعات لازم را کسب نماييد.