پس از اخذ شماره ثبت و شناسه ملی ممکن است بخواهید یا مجبور شوید تا برای ثبت تغییرات شرکت در اصفهان لقدام کنید. بدین جهت با مجتمع ثبتی ایلیا تماس بگیرید.

ثبت تغییرات شرکت در اصفهان

کليات ثبت تغييرات شرکت در اصفهان

هنگامی که شرکتی را به ثبت می رسانید ، و در حال کار کردن با آن هستید پس از گذشت زمان ممکن است برخی از افراد با شما قطع رابطه کنند یا مثلا" یکی از شرکا به کشور دیگری مهاجرت کند و یا به دلیل اخذ وام و یا شرکت در مناقصات بخواهید سرمایه بیشتری برای شرکت خود در نظر بگیرید ، یا مثلا" اگر مکان شرکت استیجاری است بخواهید به جای جدیدی نقل مکان کنید همه این موارد تغییر در مشخصات شرکت است .این تغییرات باید حالت رسمی داشته باشند به این شکل که در یک صورتجلسه تغییرات ذکر شده  و با ارسال آن به اداره ثبت شرکتها تغییرات به اطلاع این اداره می رسد و سپس ثبت می شود ، تا جنبه قانونی به خودگیرد . تغییرات ذکر شده من جمله تغییرات شرکت در اصفهان ،  می تواند شامل این موارد باشد که هر کدام صورتجلسه مربوط به خود را دارند. تغيير يا الحاق به موضوع شرکت ، تغيير اسم شرکت ، تغيير آدرس، ورود و خروج  اعضاي شرکت ،  افزايش يا کاهش سرمايه و نهايتا" انحلال شرکت . نکته : تصميم در مورد تصدي اعضا يا تغيير تصدي آنها در مجمع هيات مديره شرکت به تصويب مي رسد. رتبه بندی ثبت ایلیا در اينجا هريک از تغييرات شرکت در اصفهان مختصرا "توضيح داده مي شود:  تغيير موضوع شرکت يا الحاق به موضوع آن:  شرکت يا شخصيت حقوقي در صورت تمايل يا نياز مي تواند اقدام به تغيير موضوع ثبت شده شرکت خود کند. اين تغييرات به صورت کم کردن يا افزودن  موردي به موضوع شرکت ( الحاق به موضوع)  مي باشد.شايان ذکر است که گاه الحاق به موضوع شرکت منوط بر دريافت  مجوزهاي جديد است.  تغيير اسم  شرکت : در صورت تمايل يا نياز به تغيير اسم شرکت مي توان با تنظيم صورتجلسه اقدام نمود . تغيير نام شرکت هادر اصفهان مي تواند به علل مختلفي باشد که از لحاظ حقوقي تفاوتي ايجاد نمي کند. هنگام تغيير اسم  شرکت ، تاريخ ثبت آن و نيز شماره ثبت و شناسه ملي شرکت بلا تغيير خواهد ماند. تغيير آدرس شرکت:  تغییر آدرس شرکت يعني نقل و  انتقال آن  شرکت به نقطه ديگر  که در صورت تغيير شهر يا تغيير شعبه ناگزير شماره ثبت شرکت نيز تغيير خواهد کرد. در اين مورد تنظيم دو صورتجلسه مورد نياز است و سپس این دو صورتجلسه جهت ثبت تغییرات شرکت در اصفهان به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد. ورود و خروج اعضاي شرکت : اگر بنا به عللي  امکان ادامه همکاري موسسين يا اعضا با يکديگر وجود نداشته باشد مي توان براي خروج يک يا چند نفر از اعضا اقدام کرد . همچنين در صورت تمايل به استفاده از تجربيات و برخورداري از همکاري اشخاص جديد مي توان با تنظيم صورتجلسه ورود اعضا نسبت به اين امر اقدام کرد. لازم به ذکر است که در اين مراحل اعضا  ميتوانند به منظور  اجتناب از خروج سرمايه از شرکت نسبت به انتقال سهام يا سهم الشرکه  اشخاصي که از شرکت خارج مي شوند اقدام نمايند. افزايش يا کاهش سرمايه: افزايش سرمايه  شرکت بعضا ممکن است  به دليل تصميم به  فعاليت  گسترده تر ، اخذ تسهيلات بانکي، عقدقرارداد و به طور کلي کسب اعتبار بيشتر باشد.کاهش سرمايه زماني مطرح مي شود  که شرکت به سرمايه موجود خود نياز ندارد و ترجيح مي دهد مقداري از آورده هاي شرکا را به دارندگان ( اعضا ) مسترد دارد و يا در صورت خروج سهامداران يا شرکا ممکن است کاهش سرمایه انجام شود در هردو صورت با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می توان نسبت به ثبت تغییرات شرکت در اصفهان اقدام نمود. انحلال شرکت: چنانچه مدت زمان شرکت که در اساسنامه پيش بيني شده منقضي شود و يا در صورت عدم فعاليت شرکت، عدم توافق اعضا براي ادامه همکاري،خسران مالي ، و ساير دلايل مي توان با تنظيم صورتجلسه انحلال شرکت در اصفهان برای اين امر اقدام کرد. لازم به ذکر است که همه اعضا بايد صورتجلسه انحلال را امضا نمايند. کارگروه تخصصي ثبت تغييرات مجتمع ثبت ايليا آماده ارائه مشاوره جهت ثبت تغييرات شرکت در اصفهان و ثبت شرکت در اصفهان به شما عزيزان مي باشد.

مدارک لازم جهت تغييرات شرکت در اصفهان

اسناد ثبت شرکت و آگهي تاسيس و روزنامه رسمي شرکت کپي آخرين آگهي تغييرات و يا روزنامه رسمي تصوير برابر اصل شناسنامه و کارت ملي اعضا هيئت مديره و سهامداران در شرکتهاي سهامي خاص علاوه بر مدارک فوق ، اظهارنامه ثبت شرکت کليه صفحات و  ارائه ليستي از آخرين  نقل و انتقالات سهام شرکت نيز لازم مي باشد.  ثبت ايليا با برخورداري از سالها تجربه در امر ثبت صورتجلسه تغييرات شرکتها ،آماده ارائه خدمات در زمينه تنظيم صورتجلسه و ثبت تغييرات شرکت در اصفهان  به شما عزيزان مي باشد.