ثبت تغییرات شرکت در اردبیل با تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات امکانپذیر می شود. به همین منظور می توانید از کمکهای مجتمع ثبت ایلیا بهره جویید.

ثبت تغییرات شرکت در اردبیل

ثبت تغییرات شرکت در اردبیل   کليات ثبت تغييرات شرکت در اردبيل   اساسنامه هر شرکت چارچوب آزاديهاي اعضاي شرکت براي اجراي تغييرات در اين نهادها را مشخص مي سازد . بنابراين اعضاي شرکتها مي توانند با توجه به اختيارات داده شده در اساسنامه در رابطه با تغييرات مورد نظر خود تصميم گيري نمايند. و پس از طي اين مرحله در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده بايد تغييرات مصوب را به ثبت رسانده تا اين تغييرات وجهه قانوني يابند. به همين منظور تهيه و تحرير صورتجلسه و يا صورتجلسات مرتبط با نوع تغيير و ارجاع آن به اداره ثبت شرکتها الزامي مي باشد. تنظيم صورتجلسات و پيگيري روند اجراي تغييرات نيازمند دانش حقوقي و تا حدودي تخصص در اجرا و پيگيري امور ثبتي مي باشد. لذا پيشنهاد مي گردد جهت ثبت تغييرات شرکت در اردبيل با کارشناسان مجتمع ثبت ايليا در ارتباط باشيد. عمده ترين تغييرات شرکتها عبارتند از : تغيير موضوع فعاليت شرکت ، تغيير اسم شرکت ، تغيير آدرس، تغيير اعضاي شرکت ، تغيير سرمايه و در آخر انحلال شرکت که در اينجا به طور موجز هريک را توضيح مي دهيم : تغيير موضوع فعاليت شرکت : موسسين شرکت در صورت تمايل يا نياز مي تواند اقدام به تغيير موضوع ثبت شده شرکت خود کند. اين تغييرات به صورت کم کردن يا افزودن موردي به موضوع شرکت ( الحاق موضوع) مي باشد. لازم به تذکر است که گاه افزودن به موضوع شرکت مستلزم اخذ مجوزهاي جديد جهت آن موضوع است. تغيير نام شرکت : نام تعيين شده و به ثبت رسيده شرکت ها و اشخاص حقوقي را مي توان در صورت نياز تغيير داد. تغيير نام شرکت هادر فارس مي تواند به علل مختلفي باشد که از لحاظ حقوقي تفاوتي ايجاد نمي کند. هنگام تغيير نام شرکت ، تاريخ ثبت آن و نيز شماره ثبت شده شرکت بلا تغيير خواهد ماند . تغيير آدرس :تغيير آدرس شرکت يعني انتقال آن از يک مکان جغرافيايي به منطقه اي ديگر که گاها" منجر به تغيير شماره ثبت نيز مي گردد. در اين مورد تنظيم دو صورتجلسه مورد نياز است و با ثبت آنها می توان نسبت به ثبت تغییرات شرکت در اردبیل اقدام نمود. تغيير اعضاي شرکت : اگر بنا به هر دليلي امکان ادامه همکاري موسسين يا اعضا با يکديگر وجود نداشته باشد مي توان براي خروج يک يا چند نفر از اعضا اقدام کرد . همچنين در صورت تمايل به استفاده از تجربيات و برخورداري از همکاري اشخاص جديد مي توان با تنظيم صورتجلسه ورود اعضا نسبت به اين امر اقدام کرد. لازم به ذکر است که در اين مراحل اعضا ميتوانند به منظور اجتناب از خروج سرمايه از شرکت نسبت به انتقال سهام يا سهم الشرکه اشخاصي که از شرکت خارج مي شوند اقدام نمايند. تغيير سرمايه : تغيير سرمايه در اردبيل بر دو قسم است : افزايش سرمايه که به دليل فعاليت بيشتر ، اخذ تسهيلات بانکي، عقدقرارداد و به طور کلي کسب اعتبار بيشتر مي باشد. کاهش سرمايه که زماني مطرح است که شرکت به سرمايه موجود خود نياز ندارد و ترجيح مي دهد مقداري از آورده هاي شرکا را استرداد کند در این موارد می توان با تنظیم صورتجلسه مرتبط نسبت به ثبت تغییرات شرکت در اردبیل اقدام نمود. انحلال شرکت : در صورت عدم فعاليت شرکت، عدم توافق اعضا براي ادامه همکاري،ورشکستگي ، سپري شدن مدت فعاليت شرکت و ساير دلايل مي توان با تنظيم صورتجلسه انحلال شرکت در اردبيل براي اين امر اقدام کرد. لازم به ذکر است که همه اعضا بايد صورتجلسه انحلال را امضا نمايند.   کارگروه تخصصي ثبت تغييرات مجتمع ثبت ايليا آماده ارائه مشاوره جهت ثبت تغييرات شرکت در اردبيل و نيز ثبت شرکت به شما عزيزان مي باشد.   مدارک لازم جهت تغييرات شرکت در اردبيل • ارائه اوراق ثبتي شرکت و آگهي تاسيس و روزنامه رسمي شرکت • تصوير آخرين آگهي تغييرات و يا روزنامه رسمي • برابر اصل مدارک هويتي اعضا هيئت مديره و سهامداران • در برخي از شرکتها علاوه بر مدارک فوق ، اظهارنامه ثبت شرکت کليه صفحات و ارائه ليستي از آخرين نقل و انتقالات سهام شرکت نيز لازم مي باشد. نکته : ممکن است بر اساس نوع تغييرات مدارک خاصي علاوه بر مدارک فوق مورد نياز باشد که شما مي توانيد در اين خصوص و در خصوص ثبت تغییرات در اردبیل از طريق مشاوره با کارشناسان ثبت شرکت ايليا اطلاعات لازم را کسب نماييد.