ثبت تغییرات شرکت در خراسان رضوی بنابر شرایط یا به شکل اختیاری پیش می آید. در این خصوص با مشاوران مجتمع ثبت ایلیا تماس حاصل نمایید.

ثبت تغییرات شرکت در خراسان رضوی

ثبت تغییرات شرکت در خراسان رضوی

  کلیات ثبت تغییرات شرکت در خراسان رضوی   به منظور انجام تغییرات در شخصیتهای حقوقی قانون تجارت مواردی را مقرر نموده است. یکی از این موارد تصویب تغییرات در مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده به اتفاق آرا می باشد. پس از توافق موسسین شرکت و تصویب نمودن تغییرات لازم است صورتجلسه تنظیم شده و سپس با ارسال آن به اداره ثبت شرکتها تغییرات شخصیت حقوقی را به ثبت رساند. ثبت تغییرات در خراسان رضوی به مثابه مجوز اعمال تغییرات در شرکتها و موسسات می باشد. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت تغییرات در خراسان رضوی شما می توانید از مشاوره تلفنی کارشناسان مجتمع ثبت ایلیا برخوردار شوید .   تغییرات شرکت ها را می توان در یک دیدگاه کلی به موارد ذیل تقسیم بندی نمود :   تغییرآدرس دفتر مرکزی : در صورتی که  اعضای شرکت  اقدام جا به جایی دفتر  شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام نمایند . در بعضی مواقع ممکن است حوزه ثبتی نیز تغییر کرده که در آن صورت باید برای اخذ شماره ثبتی جدید نسز اقدام شود.     تغییر موضوع کاری شخصیت حقوقی : در شرایطی  که بعد از  به پایان رساندن مراحل  ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل  اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند. و با ثبت صورتجلسه نسبت به ثبت تغییرات در خراسان رضوی اقدام کنند.     الحاق به زمینه  فعالیت شرکت : این امکان وجود دارد که اگر  در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.     تغییر نام ثبت شده شرکت :  در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که  مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود  برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام  و ثبت تغییرات شرکت در خراسان رضوی اقدام کنند.   افزایش سرمایه ثبت شده شرکتها و موسسات  : در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.   کاهش سرمایه اولیه شخصیت حقوقی : چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود  و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود  شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه  نمایند.   ورود و خروج شریک یا سهامدار : در صورتی  که برخی از سهامداران یا شرکا  قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز  جایگزین نمایند و با تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به اداره ثبت نسبت به ثبت تغییرات در خراسان رضوی مبادرت نمایند.   انحلال شرکتها  : با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و … برای شخصیت های حقوقی و یا  با تصویب اکثریت  مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد. لازم به ذکر است که حین تنظیم صورتجلسه انحلال باید یک نفر به عنوان مدیر تصفیه به جهت تصفیه بدهی شرکت انتخاب و معرفی گردد.   مدارک لازم برای ثبت تغییرات در خراسان رضوی :   ارائه اوراق ثبت شرکت تصویر آگهی آخرین تغیرات و روزنامه رسمی مربوطه تصویر برابر اصل مدارک شناسایی مدیرعامل و سایر شرکا یا سهامداران لیست آخرین سهامداران در شرکت سهامی خاص   نکته : ممکن است بر اساس نوع تغییرات مدارک خاصی علاوه بر مدارک فوق مورد نیاز باشد که شما می توانید در این خصوص از  طریق مشاوره با کارشناسان ثبت شرکت ایلیا اطلاعات لازم را کسب نمایید.