برند مواد غذایی یکی از برندهایی است که تقاضای زیادی برای ثبت آن وجود دارد و در کرج نیز ثبت این برند به همان نسبت بسیار زیاد انجام می شود در این مقاله ضروری .

ثبت برند مواد غذایی در کرج

برند مواد غذایی یکی از برندهایی است که تقاضای زیادی برای ثبت آن وجود دارد و در کرج نیز ثبت این برند به همان نسبت بسیار زیاد انجام می شود زیرا علاوه بر اینکه بسیار ضروری است این طبقه یعنی مواد غذایی محصولات گسترده ای را پوشش می دهد . برای ثبت برند مواد غذایی در کرج حتما باید مجوز داشت . این مجوز را می توان بسته به نوع محصول از اتحادیه مربوطه ، جهاد کشاورزی و یا وزارت بهداشت دریافت کرد و برای ثبت برند تولید مواد غذایی می توان اخذ جواز تاسیس صنایع را انجام داد که هر کدام فرایند متفاوتی دارد ولی در هر صورت اخذ یک مجوز یا موافقت اصولی برای ثبت برند مواد غذایی به اسم شخص یا شرکت الزامی می باشد . ثبت برند مواد غذایی در کرج ثبت برند مواد غذایی در کرج

مراحل ثبت برند مواد غذایی در کرج

ابتدا باید یک برند برای مواد غذایی طراحی کنید آن هم برندی هوشمندانه که در عین مرتبط بودن با این شغل منحصر به فرد و متمایز هم باشد و قبلا به ثبت نرسیده باشد . سپس باید اظهارنامه ثبت برند را ارسال کنیدکه مشخصات مالک برند و خود برند و طبقه و محصولاتش در آن باشد و سپس اگر اظهارنامه تایید شد ، باید فیزیک مدارک ارسال شود و پس از تایید مدارک دونوبت برند در روزنامه رسمی کشور آگهی شود تا پس از طی کردن این 5 مرحله ثبت برند مواد غذایی در کرج تکمیل گردد.

هزینه و زمان ثبت برند مواد غذایی در کرج

هزینه ثبت برند بسته به تعداد محصولات و طبقات متفاوت می باشد علاوه بر حق الثبت ده ساله برند، هزینه آگهی های روزنامه نیز در صورت زیاد بودن محصولات و طبقات افزایش پیدا می کند و به همه اینها باید هزینه های پستی و حق الوکاله را نیز اضافه کنید . مدت زمان ثبت اظهارنامه برند 35-40 روز کاری است ولی باید در نظر گرفت که پس از آن سایر مراحل ثبت برند مواد غذایی در کرج نیز انجام شود .