بستنی نعمت ، از مشتریان قدیمی و ثابت ثبت شرکت ایلیا

بستنی نعمت

بستنی نعمت ، از مشتریان قدیمی و ثابت ثبت شرکت ایلیا است که افتخار داشته ایم کلیه امور ثبتی آن را  بر عهده بگیریم ،  ثبت شرکت - طرح توجیهی- اخذ جواز تاسیس- پروانه بهره برداری  و طرح صنعتی و ثبت برند و بین المللی کردن آن را با رضایت مندی انجام داده ایم.

                                                                                       بستنی نعمت