افزایش سرمایه شرکت ها

افزایش سرمایه شرکت ها در این مقاله به صورت کامل در خصوص افزایش سرمایه و مراحل ثبت افزایش سرمایه شرکتها پرداخته شده است.در صورت نیاز به تدوین صورتجلسه و ثبت تغییرات افزایش سرمایه در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران با کارشناسان حقوقی و حسابداران مجرب مجتمع حقوقی ثبت ایلیا به صورت کاملا رایگان مشاوره اخذ نمایید.در موسسه حقوقی ایلیا ثبت تخصصی کلیه صورتجلسات شرکتها از جمله افزایش سرمایه شرکت ها انجام میگردد. افزایش سرمایه چیست؟ روش‌های افزایش سرمایه کدام است؟ افراد و موسسین و سهامداران در شرکت هرگاه  بخواهند شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شرکت ، افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌دهند تا سرمایه شرکت از هر نوع شرکتی که باشد به میزان مورد نظر افزایش یابد ودر قالب تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت میرسد. روش‌های افزایش سرمایه کدام است؟
 • افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه در شرکتهای سهامی خاص
 • افزایش سرمایه محل آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم
 • افزایش سرمایه از محل صرف سهام
افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه در شرکتهای سهامی خاص در افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه در شرکتهای سهامی خاص   روش اول شرکت، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به سهامداران می‌دهد و برای این کار نیازی به پرداخت وجه توسط سه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه در قالب سهام جایزه در شرکتهای سهامی خاصامداران نمی‌باشد. در این حالت شرکت به دلیل اینکه سود انباشته قابل توجهی دارد، تصمیم می‌گیرد از محل سود انباشته افزایش سرمایه خود را انجام دهد. در نهایت شرکت پس از افزایش سرمایه، سود سهمی (سهام جایزه) به سهامداران خود پرداخت می‌کند. پس از افزایش سرمایه برآورد قیمت جدید سهام را می‌توان به صورت زیر انجام داد لازم است در این خصوص با کارشناسان مجرب حقوقی مشاوره نمایید در این مقاله به صورت کامل در خصوص افزایش سرمایه و مراحل ثبت افزایش سرمایه شرکتها پرداخته شده است.در صورت نیاز به تدوین صورتجلسه و ثبت تغییرات افزایش سرمایه در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران با کارشناسان حقوقی و حسابداران مجرب موسسه حقوقی ایلیا به صورت کاملا رایگان مشاوره اخذ نمایید.در موسسه حقوقی ایلیا ثبت تخصصی کلیه صورتجلسات شرکتها از جمله افزایش سرمایه انجام میگردد افزایش سرمایه محل آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم در افزایش سرمایه محل آورده نقدی و مطالبات در قالب حق تقدم  روش دوم شرکت، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به ازای دریافت ۱۰۰۰ ریال برای هر حق تقدم (به قیمت اسمی سهم) به سهامداران می‌فروشد. در این حالت شرکت یا سود انباشته کافی ندارد و یا تصمیم استفاده از سود انباشته را برای افزایش سرمایه ندارد. بنابراین هیات‌مدیره شرکت با تصویب مجمع فوق‌العاده تصمیم می‌گیرد از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش سرمایه خود را انجام دهد. بنابراین شرکت به منظور افزایش سرمایه ابتدا به سهامداران خود این حق را می‌دهد تا افزایش سرمایه دهند   افزایش سرمایه از محل صرف سهام در خصوص افزایش سرمایه ازمحل صرف سهام در افزایش سرمایه از محل صرف سهام برآورد قیمت جدید = (نسبت افزایش + ۱) ÷ قیمت قدیم + (۱۰۰۰× نسبت افزایش) در روش سوم با سلب حق تقدم سهامداران، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه به قیمت بازار مورد پذیره‌نویسی کلیه متقاضیان قرار می‌گیرد در شرکتها مثال: قیمت سهام شرکتی ۳۰ هزار ریال است. این شرکت ۲۰۰ درصد افزایش سرمایه می‌دهد. قیمت جدید سهم چقدر خواهد بود؟ مانده میزان افزایش سرمایه میباشد الف) از محل سود انباشته افزایش سرمایه ب) از محل آورده نقدی یا مطالبات در صورت نیاز به مشاوره میتوانیید با کارشناسان موسسه حقوقی ایلیا در شعبه کرج استان البرز تماس حاص نمایید. موارد لازم جهت تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت ها تذکرات مفید قبل از تنظیم صورتجلسه شرکت ها قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود و انواع شرکت کلاً پرداخت شده باشد و در اجرای رعایت ماده 161 شرکت بازرس داشته باشد و گواهی لازم به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. صورتجلسات افزایش سرمایه در شرکت ها می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد. صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود و انواع شرکت درچند نسخه تنظیم کلیه صفحات  به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد. در صورتیکه افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود و انواع شرکتاز محل تجدید نظر ارزیابی دارائیهای ثابت باشد ارائه تائید حسابرسی قانونی و لیست اموال منقول و غیرمنقول الزامی است. در این مقاله به صورت کامل در خصوص افزایش سرمایه و مراحل ثبت افزایش سرمایه شرکتها پرداخته شده است.در صورت نیاز به تدوین صورتجلسه و ثبت تغییرات افزایش سرمایه در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران با کارشناسان حقوقی و حسابداران مجرب موسسه حقوقی ایلیا به صورت کاملا رایگان مشاوره اخذ نمایید.در موسسه حقوقی ایلیا ثبت تخصصی کلیه صورتجلسات شرکتها از جمله افزایش سرمایه انجام میگردد. در صورتیکه مجمع با  حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد نام سهامداران حاضر در صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود و انواع شرکتمجمع  و تعداد سهام آنها در  یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. در صورتی که مجمع صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت ها با حضور اکثریت سهامداران تشکیل  شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه در شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود و انواع شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99)  الزامی است راههاي افزايش سرمايه محل های افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص به شرح ذیل می باشد
 • افزايش سرمايه  شرکت سهامی خاص از محل آورده نقدي سهامداران
 • افزايش سرمايه شرکت سهامی خاص از محل عرضه سهام جديد
 • افزايش سرمايه شرکت سهامی خاص از محل از محل سود انباشته
افزايش سرمايه شرکت سهامی خاص از محل از محل مطالبات سهامداران حاض در شرکت سهامی خاص تذکر: شرکت سهامی عام باید قبل از عرضه سهام جدید جهت پذیره نویسی مردم ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید برای افزایش سرمایه را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت نماید.طرح اعلامیه مزبور الزاماً به امضای مجاز شرکت رسیده، شامل نکات زیر می باشد : (موارد 174 و 177،ل.ا.ق.ت)
 • مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
 • تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند.
 • تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی.
 • مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافی ارزش سهم.
 • اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
 • هویت کامل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت.
 • نام، موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن
 • حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
 • نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن واریز و پرداخته شود.
 • مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
 • شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی.
 • مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه.
 • مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم.
 • ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن نشر می شود.
 • مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن.
 • مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
مبلغ افزایش سرمایه   در این مقاله به صورت کامل در خصوص افزایش سرمایه و مراحل ثبت افزایش سرمایه شرکتها پرداخته شده است.در صورت نیاز به تدوین صورتجلسه و ثبت تغییرات افزایش سرمایه در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران با کارشناسان حقوقی و حسابداران مجرب موسسه حقوقی ایلیا به صورت کاملا رایگان مشاوره اخذ نمایید.در موسسه حقوقی ایلیا ثبت تخصصی کلیه صورتجلسات شرکتها از جمله افزایش سرمایه انجام میگردد. 02632525232