به منظور اخذ استاندارد اخذ جواز و ثبت برند محصول الزامی است .جهت تکمیل اطلاعات خود در زمینه اخذ گواهی استاندارد با کارشناسان و مشاورین مجتمع ثبت شرکت ایلیا در تماس بوده و از تجربیات آنها به صورت رایگان برخوردار شوید همچنین با خواندن این مقاله اطلاعات خوبی کسب می کنید .

اخذ گواهی استاندارد در کرج

چگونگی اخذ گواهی استاندارد

اخذ گواهی استاندارد به هر آنچه گفته میشود که  میزان و سنگ محک پذیرش و مقبول بودن فعالیت یا محصولی باشد. استانداردها با توجه به تجربیات به دست آمده در حوزه های مختلف و حس نیاز به آن  شکل می‌گیرند و سبب انسجام  در عمل بین تکنولوژی و حیطه های اقتصادی می‌  گردند. استاندارد ملی ایران استاندارد ملی در ایران  به  شکل استاندارد اجباری  و استاندارد تشویقی برای محصولات و خدمات تعریف شده است که موسسه استاندارد ملی مسئولیت  تهیه و نشر  استاندارد ملی محصولات و خدمات و کنترل  اجرای آن را بر عهده دارد. استاندارد  را می توان اینطور هم معنی  کرد:  نظم دهی  ،قواعد و قانون و مفاهیم. استانداردهای ملی کیفیات  لازم در تولید یک فرآورده یا انجام یک خدمت را تعیین می کنند  مرجع تعریف استاندارد ملی ایران  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. همانطور که گفتیم دونوع استاندارد  وجود دارد استاندارد اجباری و استاندارد تشویقی که در اینجا به تعریفش می پردازیم.

استاندارد اجباری: استانداردی است که  تولیدکنندگان    وعرضه‌کنندگان محصولاتی  که اجرای استاندارد آنها بر اساس قوانین  اجباری اعلام‌شده  وظیفه دارند  محصولات خود را منطبق با آن استاندارد تولید کنند. معمولا" محصولاتی که مستقیما " بر سلامت مردم اثرگذارند مانند انواع مواد غذایی  دارای استانندارد اجباری هستند و نشان استاندارد بر روی این محصولات باید حتما " درج شود.

استاندارد تشویقی: استاندارد تشویقی  معمولا " برای  محصولی است  که استاندارد اجباری در موردش صدق نمی کند   اما تولید کننده خود پس از اخذ مجوز استاندارد  با رعایت استاندارد ملی محصول خود را به مرحله تولید رسانده و نشان استاندارد را بر روی آن درج کند.

اخذ استاندارد در کرج

مراحل اخذ استاندارد ملی ایران

در مرحله اول باید فرم‌های مربوط به اخذ استاندارد در کرج  را تهیه و تکمیل نمایید .این فرم‌ها شامل مشخصات عمومی و اطلاعات فنی در خصوص محصولات و خدمات و مجوزهای متقاضی می‌باشد. در مرحله دوم مسئول کنترل کیفی باید براساس شرایط احراز معین شده از طرف اداره استاندارد، مشخص  شود و اطلاعات فردی  مسئول کنترل کیفیت به همراه مدارک مربوطه ( معرفی نامه وی )  به اداره استاندارد اعلام شود. در مرحله بعد تمامی  مدارک و مجوزات لازم باید ارائه شود که شامل آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن، تصویر جواز تأسیس یا مجوز فعالیت ،  ارائه مدارک مبنی بر دارا بودن کد ملی ” ایران کد ” از وزارت بازرگانی نیز لازم می باشد. در مرحله بعد باید مستند سازی اخذ گواهی استاندارد انجام شود به این شکل که  مستندات و فرمهای استاندارد سازی محصولات و خدمات  که باید طبق آنها فرایند تولید صورت بگیرد  باید توسط متقاضی در محل کار او تهیه شود . این مستندات جهت استاندارد سازی محصولات و خدمات با توجه  به ملزومات و تعاریف استاندارد ملی مربوطه باید در سازمان تهیه شود. در تهیه این مستندات می توان از استاندارد ایزو 9001 استفاده کرد که یک استاندارد بین المللی است. در صورتی که سازمان متقاضی  سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را مستقر کرده  و گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را گرفته  است باید کپی گواهینامه ایزو معتبر بااعتبار از مراجع ملی و بین المللی به اداره استاندارد ارسال شود. مستندات مربوط به آزمون محصول یا خدمات ، مدارکی مبتنی  بر وجود آزمایشگاه تخصصی  جهت دست یافتن به استاندارد در سازمان متقاضی یا قرارداد یکساله با  آزمایشگاه باید به اداره استاندارد تحویل داده شود .پس از این مرحله باید استانداردهای تعیین شده را اجرایی نمود . مهم‌ترین مستنداتی که باید اجراء شوند : برگهای مربوط به  بازرسی و کنترل کیفیت ثبت نتایج آزمون محصول یا خدمات کالیبره کردن  تجهیزات  و لوازم اندازه‌گیری نظرسنجی از مشتریان رسیدگی به شکایات مشتریان پیس  از اجرای استاندارد و تهیه فرمهای فوق الذکر باید  ارزیابی محصول و خدمات  انجام شود .سیستم کنترل کیفی  برنامه ریزی شده، توسط کارشناس استاندارد  باید مورد ارزیابی قرار گرفته شود  و نمونه محصولات نیز جهت بررسی به آزمایشگاه موردتأیید اداره استاندارد تحویل داده شود و نهایتا " در مرحله نهایی اخذ گواهی استاندارد کاربرد استاندارد ملی تشویقی یا اجباری  است که  درصورتی‌که  تمامی مراحل فوق اجرایی گردد و نمونه‌های محصول و خدمات در آزمایشگاه مورد تأیید اداره استاندارد، با الزامات مشخص ‌شده تطابق داشته باشد ، پروانه استاندارد ملی برای  متقاضی به صدور می رسد.