اخذ کد اقتصادی در قزوین برای همه شرکتهای ثبت شده در این شهر لازم است. ثبت شرکت ایلیا در خصوص اخذ کد اقتصادی در قزوین راهنمای شماست.

اخذ کد اقتصادی در قزوین

در صورتی که شرکتها و اشخاص بخواهند با اسودگی خاطر ، با سایر نهاد ها اعم از دولتی و خصوصی وارد معامله شوند ،و در قبال پرداختی و دریافتی های مالی خود فاکتور صادر نمایند ، اخذ کد اقتصادی برای آنه لازم است که پس از آن باید بر روی اوراق مالی آنها به خصوص فاکتورها درج شود . اخذ کداقتصادی در قزوین نیاز به انجام سلسله مراتب اداری خاص خود را دارد. از آنجا که کد اقتصادی ،به اداره مالیات و دارایی این امکان را می دهد که فعالیت های هر شرکت را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار داده ومیزان مالیات پرداختی بنگاه های تولیدی و خدماتی را تعیین کند،نیاز به ارائه مدارکی از سوی شخص متقاضی وجود دارد.با ارائه مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی در قزوین ،ابتدا پرونده ی مالیاتی تشکیل و سپس به هر واحد ،کد اقتصادی ویژه ایی تعلق می گیرد . ثبت شرکت ایلیا ثبت شرکت ایلیا

کد اقتصادی چیست؟

همانطور که گفتیم هر گونه فعالیت اقتصادی که در کشور انجام می شود باید تحت نظروزارت امور اقتصاد ودارایی و اداره امور مالیاتی و دارایی باشد.اخذ کد اقتصادی در قزوین نیز ، همانند سایر نقاط کشور ،در واحدهای اداره مالیات انجام میشود. اهداف اصلی از اخذ کد اقتصادی ،پرداخت مالیات توسط تولید کنند گان و ارائه کنندگان خدمات ،به دولت است. با این توضیح که در مورد کالاهای مصرفی ،گاهی تولید کنندگان و گاهی مصرف کنندگان بصورت غیر مستقیم مالیات می پردازند . به عنوان نمونه با اخذ کد اقتصادی و شناسایی واحد های تولیدی ، مالیات بر درآمد توسط تولید کنندگان انجام می شود.همچنین مصرف کننده گان نیز ممکن است در پرداخت بخشی از قیمت کالا در واقع مالیات بر مصرف را بپردازند.مثلا اگر بهای واقعی یک کالا ده واحد باشد و قیمت روی جلد آن دوازده واحد درج شود ،مصرف کننده در حقیقت بصورت غیر مستقیم، مالیات کالای مصرفی را پرداخته است.حال اگر اشخاص و شرکتها بخواهند تحت نظارت اهرمهای دولتی و در مسیر قانونی به انجام امور مربوط به خود مشغول باشند ،الزاما باید تحت یک شماره خاص مورد شناسایی و نظارت نهادهای مالیاتی کشور قرار بگیرند . برای این کار اخذ کد اقتصادی پیش بینی شده است.

مدارک لازم برای اخذ کد اقتصادی در قزوین

-مراجعه حضوری متقاضی و یا وکیل او در اداره مالیات و دارایی قزوین - تکمیل فرمها و اوراق مربوطه -ارائه نمونه امضای دارندگان حق امضای مجاز -ارائه روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت -ارائه اساسنامه و شرکتنامه و سایر اوراق اساسی شرکت -اجاره نامه معتبر ملکی مبنی بر قرار داد میان متقاضی و شخص ثالث -فیش تلفن –گاز- برق- آب از ملک مزبور -ارائه تاییدیه پستی ملک در صورت لزوم -ارائه وکالتنامه وکیل در صورت وجود -ارائه جواز تاسیس در صورت وجود -پرداخت حق التمبر مالیاتی در واحد مربوطه -ارائه مدارک شناسایی شخص حقیقی و یا مدیر عامل شرکت