اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی در شهرکرد را به ثبت ایلیا بسپارید تا در اسرع وقت دفاتر پلمپ مالیاتی توسط ثبت ایلیا برای شما اخذ شود

اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی در شهرکرد

پلمپ دفاتر قانونی شرکت درشهرکرد

پلمپ دفاتر چیست ؟ وچه مراحلی را باید طی کرد تا این پلمپ دفاتر را اخذ کرد؟ در این فصل از مقاله قصد داریم در مورد دفاتر پلمپ واینکه چه مراحلی دارد نکاتی مهم را بازگو کنیم .تمام سازمانها و شرکت هایی که قوانین مالیاتی شامل آنها میگردد باید دفاتر قانونی خود را از سازمان امور مالیاتی بگیرندوتمامی مراودات و معاملات خود و شرکت را از قبیل خرید وفروش در این دفاتر قانونی پلمپ وارد نمایند که خود این مسئلهباید با پیروی از دستورالعمل ها وآئین نامه نگارش صورت بگیرد،چرا که دفاتر قانونی پلمپ باید بی نقص و بدون خطخوردگی وکاملا به شکل خوانا ؛وبدون تراشیده شدن برگه ها و بدون لاک خوردگی باشد و در غیر این صورت از نظر اداره دارایی مورد قبول واقع نمیشود .از موارد مهم دفاتر پلمپ تکمیل کردن وتحویل دفاتر جهت مشخص نمودن عملکرد مالی شرکت در طول سال است و کاملاالزامی می باشد و در صورت عدم تکمیل این دفاتر و تحویل ندادنش موجب علی الرأس شدن مالیات خواهید شد. از موارد دیگردفاتر پلمپ که خیلی مهم می باشد اخذ پلمپ دفاتر قانونی شرکت است که باید جدی بگیرید. مهلت انجام دفاتر پلمپ مالیاتی چه زمانی‌ می باشد ؟ زمانی که بخواهید دفاتر پلمپ شده مالیاتی خود را دریافت کنید باید به اداره مالیات ودارایی شهرستان شهرکرد رفته وهر سال قبل باید برای سال قبل را اقدام به دریافت دفاتر پلمپ کنید. برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال 96 تا پایان اسفند سال 95 فرصت باقیست و با شروع سال 96 مهلت دریافت این دفاتر تمام شده و تحویل دفاتر سال 95 آغاز میشود.   اخذ دفاتر پلمپ در شهرکرد اخذ دفاتر پلمپ در شهرکرد

مدارک مورد نیاز جهت پلمپ دفاتر قانونی ( مالیاتی ) در شهرکرد

رونوشت شناسنامه مدیرعامل روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی هیئت مدیره شرکت در خواست دفاترآدرس دقیق پستی وکد پستی محل شرکت

زمان اخذ پلمپ دفاتر در شهرکرد

انجام مراحل اداری پلمپ دفاتر درشهرکرد بین 10 تا 15 روز زمان خواهد برد تا دفاتر قانونی پلمپ شده به دست موکل برسد. اقدامات لازم جهت اخذ پلمپ دفاتر مالیاتی : تکمیل مدارک مورد نیاز انعقاد قرارداد انجام پلمپ دفاتر به صورت حضوری یا غیر حضوری تحویل اسناد مذکور به کارشناس به صورت حضوری یا غیر حضوری روش و مراحل پلمپ دفاتر تجارتی شرکتها درشهرکرد جهت اخذ دفاتر مالیاتی کلیه مراحل تکمیل اظهارنامه و مراحل ثبت نام درسامانه ثبت شرکتهای درشهرکرد و همچنین اقدامات پستی تا رسیدن دفاتر پلمپمالیاتی در محل شما از طریق مجموعه ایلیا به صورت تخصصی انجام می گردد. موسسه حقوقی ایلیا همچنین ثبت برند در شهرکرد و سایر امور ثبتی شما را به انجام می رساند . آیا شرکتی که طی سال گذشته فعالیتی نداشته است نیز می‌بایست اقدام به پلمپ دفاتر نماید؟ در پاسخ باید گفت بله زیرا که تمام شرکتها اعم از شرکتهای فعال و غیر فعال پس از ثبت شرکت در شهرستان شهرکرد وثبت شرکت در واحد ثبتی آن شهر و کل ایران میبایست که جهت اخذ دفاتر پلمپ خود اقدام نمایند. در صورتی که شرکتی فعالیتی در سال گذشته نداشته است می‌بایست دفاتر آن سال را به صورت خالی تحویل اداره دارایی شهرکرد دهند.. پلمپ دفاتر قانونی شرکتها در واحد ثبتی شهرکرد پلمپ دفاتر سال 95 و سال 96 وسال 97 وسال 98 و سال 99توسط مجتمع ثبتی ایلیا با کمترین هزینه و زمان به صورت تخصصی انجام می گرددبا کارشناسان مجرب ما در دپارتمان حقوقی ایلیا در ارتباط باشید.