آخرین مقالات

شرکت های مختلط چیست؟

شرکت های مختلط چیست؟

شرکت های مختلط چیست؟ در شرکت های مختلط دو دسته شریک وجود دارند  یک دسته از شرکا مسئولیتشان محدود به میزان ...

اساسنامه شرکت چیست؟

شرکت سرمایه ای چیست

 شرکت سرمایه ای چیست ؟ در این نوع شرکت آورده شرکا و میزان آن، مهم تر از شخصیت شرکا و میزان ...

شرکت های مختلط چیست؟

ثبت وتاسیس شرکت

ثبت وتاسیس شرکت از زبان مجتمع حقوقی ثبت ایلیا /شرکت تجارتی اصولا عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت ...

تفاوت شرکت تجارتی و شرکت مدنی

تفاوت شرکت تجارتی و شرکت مدنی

توضیحات تکمیلی در خصوص تفاوت شرکت تجارتی و شرکت مدنی ساختار، تعاریف، مبانی و ماهیت شرکت های تجارتی با شرکت های ...

اساسنامه شرکت چیست؟

سایت ثبت شرکتها

سایت ثبت شرکتها در صورت نیاز به ثبت شرکت و ثبت صورتجلسات و تغییرات شرکت میتوانید قبل از هر اقدام با ...

ثبت شرکت سند رسمی یا سند عادی

ثبت شرکت سند رسمی یا سند عادی

توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت سند رسمی یا سند عادی می باشد؟ یکی از مباحث حقوق شناسی ثبت شرکت ها ...

اساسنامه شرکت چیست؟

قانون راجع به ثبت شركت‌‌ها

قانون راجع به ثبت شركت‌‌ها ماده اول ـ هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد ...

اساسنامه شرکت چیست؟

اساسنامه شرکت چیست؟

اساسنامه شرکت چیست؟ اساسنامه در قانون تجارت وسایر قوانین تعریف نگردیده است وبه نظر می رسد یک واژه پهلوی برگرفته از ...

تفاوت شرکت تجارتی و شرکت مدنی

الزامات و تکالیف شرکت های تعاونی

توضیحات تکمیلی در خصوص الزامات و تکالیف شرکت های تعاونی : پذیرش صورت جلسات اشخاص حقوقی در مرحله تاسیس و تغییرات ، ...

ثبت شرکت سند رسمی یا سند عادی

انواع شرکت های تجارتی

 شرکت های تجارتی تجار و فعالان اقتصادی و بازرگانی به دو گروه عمده شامل شخص حقیقی تاجر و شخص حقوقی تاجر ...

شرکت های مختلط چیست؟

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی اگر شخص یا شرکتی تمایل به تجارت و بازرگانی در حوزه ی جهانی را داشته باشد و فعالیت ...

اساسنامه شرکت چیست؟

اخذ رتبه بندی شرکت

اخذ رتبه بندی شرکت ارزیابی تشخیص صلاحیت شرکت ها یا اخذ رتبه بندی شرکت ، از طریق آیین نامه ی دولتی ...