جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص شرکت مختلط سهامی همین حالا با ما در ارتباط باشید.02632525232

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، به شرکتی گفته می شود که با عنوان اسم خاص فی ما بین تعدادی از شرکای سهامی و یا چند نفر شریک ضامن ایجاد می‌شود.شرکای سهامی کسانی می باشند که سرمایه‌ی آنها به شکل سهام یا قطعات سهام مساوی درآمده و مسئولیت آنان تا میزان همان سرمایه‌ای می باشد که در شرکت دارا هستند. شریک ضامن به شخصی گفته می شود که سرمایه‌ی او به شکل سهام درنیامده و مسئول همه ی قروضی می باشد که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت به وجود بیاید .در صورت متعدد بودن شرکای ضامن ، میزان مسئولیت آنان در مقابل طلبکاران و رابطه ی آنها با یکدیگر، بر طبق مقررات شرکت تضامنی می باشد.