ثبت تغییرات شرکت ها

رتجلسه به شکل کامل و با دقت توسط متقاضی وارد سامانه شد، برای فرستادن صورتجلسه به شکل مکانیزه به ثبت شرکت ها، متقاضی می بایست کلیلک کند.بعداز کلیک برروی این دکمه رایانه “تاییدیه پذیرش” را در اختیار متقاضی قرارمی دهد که متقاضی می بایست به دقت آن را مطالعه کرده و بر مبنای آن عمل نماید.ضمنا متقاضی هر زمان نیاز داشت قادر است دوباره تاییدیه پذیرش را با کلیک بر روی دکمه چاپ رویت کند. (در صورت نیاز به مشاوره و یا اطلاعات تکمیلی ثبت تغییرات شرکت با کارشناسان مجرب مجتمع ثبت ایلیا همین حالا در ارتباط باشید)

ثبت تغییرات شرکت در کرج
در صورت نیاز به ثبت تغییرات شرکت درکرج و در حوزه ثبت شرکتهای استان البرز می توانید جهت تکمیل اطلاعات و مشاوره در مورد پرونده تغییرات شرکت خود و همچنین تدوین و تنظیم صورتجلسه تغییرات در حوزه ثبت شرکتهای استان البرزو شهر کرج با کارشناسان مجرب و متخصص موسسه ثبت شرکت ایلیا تماس گرفته و به صورت رایگان مشاوره دریافت نمایید.