ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع در حقیقت به منزله اعطای حق انحصاری مخترع برای استفاده از محصول جدید خود با فرآیند صنعتی می باشد. از مهم ترین ویژگی این فرآیند جدید و مبتکرانه بودن آن است. به طور کلی می توان گفت اختراع به معنای ایجاد راه حلی جدید و ابتکاری برای مشکل فنی محسوب می شود که به خلق ابزار ، دستگاه و یا یک کالای جدید منجر می گردد .البته ممکن است تنها جزئی از محصول ارتقاء یابد . باید توجه داشته باشید که تنها در صورتی اختراع شامل حفاظت و حمایت قانونی قرار می گیرد که با توجه به قوانین مصوبه کشوری به ثبت رسیده باشد.به منظور تکمیل اطلاعات خود در این زمینه به کادر مشخص شده در این صفحه با عنوان توضیحات تکمیلی مراجعه فرمایید.

جهت ثبت اختراع از کجا شروع کنم

ثبت اختراع در حقیقت ثبت یک ایده خلاق محسوب می گردد ، به منظور جلوگیری از افشاء طرح و استفاده دیگران از آن پیش از به ثب رسیدن آن ، اولین گام مطرح کردن آن با مشاورانی می باشد که با تجربه و آگاهی خود می توانند در این مسیر به شما هرچه بیشتر یاری رسانند. به همین منظور به شما پیشنهاد می کنیم که با دپارتمان های تخصصی مجتمع ثبتی ایلیا تماس گرفته و از مشاوره رایگان در این خصوص بهره مند شوید .

مراحل ثبت اختراع   

ابتدا ادعا نامه ثبت اختراع در قالب اظهارنامه باید تنظیم شود در این رابطه می توانید از دانش کارشناسان مجتمع ثبت ایلیا کمک بگیرید. .پس از آن جمع آوری و تدوین و تکمیل مدارک لازم به منظور ثبت اختراع ، اطلاع از هزینه های واریزی و پرداخت آن و در نهایت ارسال مدارک به اداره مالکیت صنعتی باید انجام گردد.

مدارک ثبت اختراع

اظهارنامه ثبت اختراع شامل : توصیف اختراع ، ادعا اختراع ، خلاصه ای از متن اختراع به همراه مدارک احراز هویت مخترع . در صورت لزوم ارائه نقشه ای از اختراع .اگر نمیخواهید نام مخترع ذکر گردد درخواست کتبی عدم افشاء نام را نیز ارسال می کنید، تهیه مدارک مربوط به حق تقدم همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز بعد از تاریخ تسلیم آن، ارائه رسید پرداخت هزینه های قانونی ، چنانچه دارای نماینده قانونی می باشید ارائه معرفی نامه الزامی می باشد.

زمان ثبت اختراع

مدت زمان لازم جهت ثبت اختراع بستگی به میزان وحجم پرونده های موجود در اداره ی مالکیت معنوی وهمچنین نوع اختراع ارائه شده دارد.اما تجربه نشان داده است که ثبت اختراع حدودا 45 تا 50 روز به طول می کشد وبعد از به ثبت رسیدن ثبت آن در قالب آگهیبه اطلاع عموم می رسد. .ثبت اختراع به مدت 20 سال معتبر خواهد بود.

هزینه ثبت اختراع

هزینه های ثبت با توجه به اختراع شما در تغییرو تحول است شما میتوانید جهت کسب اطلاع از هزینه های قانونی ثبت اختراع خود با کارشناسان متخصص مجتمع ثبتی ایلیا به صورت رایگان در ارتباط باشیدر

ثبت اختراع

به طور کلی اختراع به محصولی اطلاق می شود که طی یک فرآیند صنعتی خلق شده وجدید ، خلاقانه و دارای کاربری صنعتی می باشد. به عبارت دیگر اختراع به مفهوم راهی نو و مبتکرانه جهت حل یک نقص فنی می باشد . این راه پیشنهادی می تواند به ایجاد ابزار،دستگاه ،فرآورده های دارویی یا فرآیند صنعتی کاملا تازه ربط پیدا کند ،یا اینکه تنها ارتقا جزئی سطح محصول یا فرآیند از پیش شناخته شده ای باشد.

مزایای ثبت اختراع چیست؟

ثبت اختراع ، ماحصل تلاش فکری و آفرینش ذهنی مخترع است که در کالبد یک فرآورده صنعتی نمود بیرونی وظهورمی یابد. اما ثبت اختراع در قوانین و ضوابط مختلف کشورها هنگامی تحت حمایت و پشتیبانی قرامی گیرد که این اختراعات براساس مناسبات روز آن کشور در مهلت معین ثبت شده باشد و استفاده از آن مشروط بر هزینه ثبت آن نزد متصدی ذی صلاح اداره ثبت اختراعات می باشد. وقتی قانون حق ثبت اختراع را به دارنده ی آن اعطا کرد، به دو صورت از ثبت اختراع پشتیبانی به عمل می آید : • 1.حمایت ایجابی ،به این معناست که دارنده، این حق را می یابد که ازابداع و تراوش ذهنی خود بهره جوید. • 2.حمایت سلبی ، دیگران را مکلف می کند که برای حق وحقوق حاصل ازآفرینشهای فکری احترام قائل شده و حق استفاده از این آثاربی اجازه ی مالک را از آنها سلب می نماید. بنابراین مخترع با ثبت اختراع حقوق انحصاری نسبت به ساخت ،صادرات، واردات ،عرضه برایر فروش ، استعمال از محصول و فرآورده هایی که مستقیما از طریق آن محصول یا فرآیند ایجاد آن محصول بدست می آیند را دارد. مضاف برموارد فوق الذکردر عالم رقابت و کسب و کار ثبت اختراعات دارای مزیتهای ذیل است: • 1.موقعیت مستحکم در بازار و امتیازات رقابتی • 2.سود بالاتر یا برگشت بیشتر سرمایه از راه ضوابط حاکم منحصربفرد • 3.درآمد اضافه از منبع واگذاری مجوز بهره مندی از اختراع و یا انتقال آن • 4.دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دو طرفه • 5.کسب بهره ازبازار های جدید محصول • 6.خطر کمتر نقص حقوق مخترع • 7.قابلیت بیشتر جهت اخذ وام و یا جمع آوری منابع مالی با توجه به نرخ منطقی سودآوری • 8.ابزاری نیرومند جهت اقدام قانونی علیه مقلدان و سوء استفاده کنندگان • 9.اعتبار مثبت شخص ، شرکت یا بنگاه دارنده اختراع • 10.برخورداری از مزیت های بنیاد ملی نخبگان • 11.استعمال از تسهیلات شرکتهای فناوری و دانش بنیان • 12.بهره مندی از مزایای عضویت در صندوق حمایت از پژوهشگران کشور مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع ثبت اختراع یک حق می باشد که به دارنده ی آن جهت آفرینش کالایی تازه اعطاء میگردد و عموما در کشور های متفاوت مدت زمان اعتبار ورقه اختراع برای بازه ی زمانی محدود 20 ساله تنظیم میگردد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و مدت اعتبار گواهی اختراع درکشور ما نیز 20 سال می باشد که البته پابرجا ماندن این اعتبار مشروط به پرداخت اقساط سالیانه از جانب متقاضی ثبت اختراع است و درحالت پرداخت نکردن هزینه سالانه با گواهینامه ثبت اختراع بی اعتبار خوانده می شود. اختراعات قابل ثبت جهت به ثبت رساندن یک اختراع مضاف بر شرط تازگی واقدام خلاقانه و کاربری صنعتی و رونمایی کامل و موثر اختراع ، این شرط وجود دارد که موضوعیت اختراع پتانسیل ثبت اختراع را دارا باشد در بیشتر قوانین ملی یا منطقه ای اختراعات درکلیه ی نواحی صنعتی ثبت اختراع در کلیه ی نواحی و زمینه های فناوری ها امکانپذیر است به جز قسمت هایی که درقانون بطور روشن و صریح مستثنی شده است . برهمین اساس اختراعات غیر قابل ثبت عبارتند از: الف کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری. ب طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی. ج روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان. این بند شامل محصولات منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود. د منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها به انضمام فپروسه های بیولوژیک تولید آنها. آنچه پیش از این در فنون و صنایع پیش بینی شده است.که شامل هر موردی می گردد که در گوشه ای از جهان ازراه انتشار کتبی یا شفاهی یا از راه استفاده کاربردی و یا هرروش دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ، قبل از شروع حق تقدم ،افشاء شده باشددرصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه پیش از تاریخ تقاضا یا در مواردی بنا به اقتضا پیش از تاریخ حق تقدم .صورت گرفته باشد، مانع ثبت اختراع نخواهد بود. و اختراعاتی که بهره مندی از آنها بر خلاف ضوابط شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. شایان ذکر است که نظام ثبت اختراع در زمینه سلامت عمومی درمان بیماریهای صعب العلاج و سرطانها در گرو حمایت از تحقیق در زمینه اختراعات دارویی – بیوتکنولوژی است. لزوم وجود حق اختراع در حقوق و قوانین جامعه چیست ؟ در جهان امروز دسترسی به فناوری های تازه و اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت ملل به حساب می آیند و جهت ایجاد انگیزه درمیان محققین و مخترعین و واحد های توسعه وتحقیق یکی از مفیدترین راهکارها ، ایجاد نظام پشتیبانی از اختراعات است و کشورها با ایجاد نظام حقوق انحصاری جهت اختراعات و نوآوری ها در تلاش هستند تا درآمدهای واکاوی و توسعه مجدد نصیب صاحب ایده گردد تا بیشتر از گذشته به عملکردهای نوآورانه بپردازد زیرا با رشد وارتقای مهندسی معکوس ونسخه برداری، فناوری های با اصالت وبدیع که باعث تزریق خون تازه در کالبد صنعت کشور است به دست فراموشی داده می شود و روح تحقیق و نوآوری در میان افراد جامعه پژمرده می شود. بنابراین فقط در سایه یک نظام حمایتی درحوزه ی اختراعات می باشد که روح تحقیق و تفحص در جامعه افزایش می یابد و بنابراین می توان با اعطاء حقوق مورد نیاز به مخترعین این روحیه را گسترش داد. رونمایی از اختراع و ثبت اختراع و ترویج آن در جامعه باعث می شود تا ازانجام عملیات موازی و تکراری و اتلاف وقت و سرمایه ممانعت به عمل آید و بجای تفحص و تلاش جهت فناوری هایی که از پیش وجود داشته و مردم جامعه از آن محروم بوده اند ، به سوی فناوری های نو و یا پیشرفت فناوری های موجود قدم برداشته شود و در نتیجه زمینه منتقل کردن فناوری در سایه نظام حمایتی به شکل خودکاردر این بستر حمایتی فراهم خواهد شد. دستیابی به دانش و فن آوری از راه تحلیل اطلاعات مربوط به ثبت اختراع امکانپذیر می شود و نهایتا" می توان گفت اختراعات رمز جاودانگی وتداوم پیشرفت جوامع می باشند. آیا این ضمانت اجرای پیش بینی شده درقانون راه را بر ناقضین حق ثبت اختراع میبندد؟ مالکیت محصولات به دو صورت می باشد مالکیت فکری و مالکیت صنعتی .مالکیت فکری با بهره مندی از حق کپی رایت حفاظت می شود. مصادیق مالکیت صنعتی عبارتند از: • 1.اختراع • 2.علائم تجاری • 3.طرحهای صنعتی • 4.نشانهای جغرافیایی و اسرار تجاری و.... اساس و بنیان های مرتبط با مالکیت صنعتی باوجود پیشینه بسیار درمیان کشورهای تازه توسعه یافته یا تازه تاسیس چندان از سوی عموم مردم شناخته شده نمی باشد و علاوه بر پیش بینی مجازات به تناسب جرم، تشویق ملتها در راستای احترام به حقوق ماکیت صنعتی احتیاج به فرهنگ سازی در اجتماع دارد. در همین راستا لازم است که برای بالابردن اطلاعات عمومی در جامعه وبیان آثار تخریب گر نقض حق ثبت اختراع کوشش نمود و همه ی مردم جامعه را به طرق مختلف (فیلم سریال آموزش در قالب کتابهای آموزشی و یا تدریس در مقاطع تحصیلی و ... ) آگاه نمود. از سویی بی اطلاعی از قوانین نقض حق ثبت اختراع از افراد صلب مسئولیت نمی کند و از طرف دیگر تنها بیان و اجرای این حق انحصاری در روزنامه رسمی که حتی تحصیلکرده های رشته ی حقوق نیز گاهی اوقات از هستی آن بی خبرند نمی تواند تکیه گاه قابل اطمینانی برای بیان این قوانین محسوب بشود . به علاوه از پتانسیل های فقهی و اسلامی کشور نیز میشود جهت بالابردن فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری و یا صنعتی بهره جست. ساز و کار سازمان جهانی مالکیت معنوی در حمایت از آثار فکری چیست ؟ سازمان جهانی مالکیت معنوی در حقیقت یکی از آژانسهای سازمان ملل متحد میباشد که که از حق استفاده از مالکیت فکری«اختراعات، کپی رایت ،نشان های تجاری و طرحهای صنعتی» به عنوان یک ابزار و وسیله برای ایجاد انگیزه، جهت آفرینش نوآوری ها و خلق فکری پشتیبانی می کند. خدمات این سازمان بدین شرح می باشد: • .1پیشنهاد قوانین و انواع مدلهای حقوقی. • 2.توسعه زیر ساختهای شبکه ای وهمکاریهای تکنیکی • 3.ظرفیت سازی برای توسعه، از روش استعمال از سازوکار مالکیت فکری و تقویت رشد اقتصادی در همین مسیر،طی دومین ماده ی کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی ،نمونه های مالکیت فکری به شرح ذیل مشخص شده است: • 1.آثار ادبی ،هنری و علمی • نمایش های هنرمندان بازیگر ،صدا های ضبط شد و حقوق بنگاههای بخش رادیو و تلویزیون • 3.اختراعات در کلیه زمینه ها که ناشی از تلاشهای فکری انسان باشد • 4.کشفیات علمی • 5.طرحهای صنعتی • 6.اسامی علائم تجاری ، علائم خدماتی و نام تجاری و عناوین • 7.حمایت در مقابل رقابت مکارانه و دیگر حقوق پدیدآمده از همت مداوم فکری در صنعت ،علم ،ادبیات یا دیگر زمینه های هنری. اهداف سازمان مالکیت معنوی را اینگونه می شود بیان نمود : 1.به انجام رساندن حمايت مالكيت معنوي در اقصی نقاط جهان از روش همكاري در بین كشورها بنا به شرایط مقتضی با همكاري دیگر سازمان های بينالمللي 2.رسیدن به نقطه ی همكاريهاي اداري بین اتحاديهها وظایف سازمان جهانی مالکیت معنوی عبارتند از: سازمان با هدف رسیدن به اهداف درج شده در بند بالا با استفاده از نهاد های مرتبط و با نگهداری صلاحیت هر یک از اتحادیه ها به شکل ذیل عمل می نماید: 1. ارتقا سطح توسعه تدابیر پیش بینی شده جهت تسهیل و تسریع پشتیبانی موثر از مالکیت معنوی در همه جهان وایجاد نوعی یکپارچگی قوانین ملی در این حیطه؛ 2.عمل کردن به وظایف اداری اتحادیه پاریس و اتحادیه های اختصاص داده شده ای که در ارتباط با این اتحادیه به تاسیس رسیده اند؛ 3. پذیرش یا حضور در اجرای هر نوع توافقنامه بین المللی که با هدف ارتقای پشتیبانی از مالکیت معنوی شکل گرفته است؛ 4. تشویق انعقاد قراردادها در سطح بین المللی مرتبط با افزایش حمایت از مالکیت معنوی؛ 5.ارائه ی گزینه ی همکاری به کشور هایی که خواستار یاری رسانی حقوقی- فنی در حیطه و حوزه ی مالکیت معنوی می باشند . 6.جمع آوری و نشر اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت معنوی و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج بدست آمده؛ 7.پشتیبانی از خدماتی که حمایت بین المللی مالکیت معنوی را آسان می سازد و در شرایط مقتضی اقدام به ثبت در این حوزه و منتشر کردن اطلاعات مرتبط با آن ؛ 8.انجام هر نوع اقدام دیگر بنا به اقتضا؛ ضمنا سازمان جهانی مالکیت معنوی قادر است از راه استاندارد های بین المللی الگوای پشتیبانی تاثیرگذار را به کلیه کشور های جهان پیشنهاد نماید و درجهت وسعت بخشیدن ومنتقل ساختن فناوری در حوزه های امنیت غذایی ،بهداشت عمومی ،اختراعات سبز و از این قبیل موارد اقدامات مفیدی را درراستای آسان سازی استفاده انسان از این اختراعات مبذول دارد.

مدارک لازم جهت ثبت اختراع

ضمائم اظهارنامه ثبت اختراع به شرح ذیل میباشد: 1.توصیف اختراع توصیف اختراع می بایست کاملا روشن ،گویا و حاوی جزئیات تکیملی و نکات ذیل باشد: • عنوان اختراع همانطوری که در اظهارنامه ذکر گردیده است. • زمینه فنی اختراع مربوطه • نقص فنی که اختراع برای برطرف کردن آن به وجود آمده است و ذکر سایر اهداف اختراع • دانش فنی قبلی در این زمینه • دانش موجود • شرح تصاویر، نقشه ها، نمودارها درصورت وجود • بیان صریح و دقیق مزایای اختراع • شرح اقلا یک شیوه اجرایی جهت به کارگیری اختراع • قید روشن و واضح استفاده صنعتی اختراع درحالیکه ماهیت اختراع بیانگر این اتفاق نباشد. 2. ادعا نامه اختراع در تنظیم ادعا متقاضی ثبت اختراع موظف می باشد که نکات ذیل را مدنظر داشته باشد: • ادعای اختراع می بایست کاملا مختصر ومفید و صریح وشفاف باشد.نباید اختراع به چیز دیگری مشروط شده باشد. • اطلاعات مرتبط با نحوه ی ساخت و استعمال از اختراع می بایست در توصیف قید گردد و در ادعاها حق نداریم بیش از اطلاعات توصیفی، موارد دیگری گنجانده شود. • تعداد ادعاها نباید بیش از حد باشد.. • مشخصات فنی قابل پشتیبانی بااستفاده از کلام مثبت بیان شود. • مگر در مواردی که اجتناب از آن غیر ممکن است از ارجاع به نقشه ها یا توصیف خودداری بشود. • درشرایطی که جهت فهم ادعا ارجاع به نقشه ضروری باشد بعد از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص کننده آن در داخل پرانتز قید بشود. • در برگیرنده ی نحوه ی اجرا و مزایای ثبت اختراع نباشد؛ • 3. خلاصه ای از توصیف ا ثبت اختراع خلاصه ی اختراع شامل این نکات می باشد: • مقصود ثبت اختراع • برجستگیهای تکنیکی ثبت اختراع • زمینه فنی اظهارنامه ثبت اختراع • پیشنهاد جایگزین اگر مقتضی باشد. • مثالها و یا نقشه ها اگر مقتضی باشد. 4. نقشه یا نقشه ها ثبت اختراع درصورت نیاز در صورتی که نقشه ها، نمودارها، و جداول، قسمتی از ضمیمه اظهارنامه ثبت اختراع محسوب بشوند در رسم آن ها می بایست نکات ذبل رعایت شوند: 1.در روی کاغذ بادوام وبا خطوط پررنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و ترجیحاً در رسم آن ها از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود.حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا 2/5 سانتی متر از چپ 1/5 سانتی متر، از راست 2/5سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد. 2. وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری از آن وجود داشته باشد . 3. تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه ها و یا نمودار لازم باشد. 4. تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد،کلیه مدارک وضمائم اظهارنامه ثبت اختراع اعم از توصیف ادعا ،خلاصه ،نقشه ومدارک مثبت هویت متقاضی (کارت ملی )و... به صورت عمودی درصفحه قرارگیرد. 5. اعداد، حروف و نشانه ها به طور شفاف ذکر شده و خوانا باشند؛ 7. شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آ نها ارجاع داد؛ 8. صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد؛ 9. هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛ 10. اگر هریک از نقشه ها، نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن ها ، شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر مشخص سازد. 5. مدارک احرازهویت متقاضی ثبت اختراع و مخترع متقاضیان ثبت اختراع اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی اعم از شرکتها، دانشگاهها، مؤسسات و پژوهشگاهها ، می بایست مدارکی که هویت آنها را اثبات وتضمین میکند راضمیمه اظهارنامه نمایند . 6.درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی قید شود. یکی از نقاط قوت قانون جدید الزام جهت قید نام مخترع در گواهینامه ثبت اختراع می باشد. 7.مدارک مربوط به حق تقدم که همزمان باید با تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود. متقاضیانی که بر طبق کنوانسیون پاریس و بموجب حق تقدم مقرر در آن تقاضای حق تقدم در قلمرو سرزمینی یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس رامینمایند باید این بند را رعایت کنند 8.تعیین طبقه اختراع براساس طبقه بندی بین الملی ثبت اختراع همانطورکه قبلاً ذکر شد اختراعات باتوجه به موضوع در بخش، زیربخش، گروه و زیرگروه خاص تکنولوژی قرار می گیرند و این طبقه بندی سلسله مراتبی مبنای جستجوی اختراعات و سوابق برای کارشناسان بررسی کننده اختراعات و مخترعین و استفاده کنندگان می باشد. 9..رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی . 10.مدارک نمایندگی درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی بعمل آید مراحل ثبت اختراع متقاضیان محترم عنایت داشته باشند که تحویل متن اظهارنامه ثبت اختراع فقط وفقط ازطریق سامانه الکترونیکی سایت اداره ثبت مالکیت صنعتی میسر میباشد.برای آگاهی از چگونگی تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع با موسسه ی حقوقی ثبت ایلیا تماس حاصل فرمایید.در مجموعه ایلیا کلیه فرایند ثبت اختراع توسط وکلای پایه یک دادگستری به صورت کاملا تخصصی در اداره مالکیت صنعتی انجام می شود.. پس از ثبت اظهارنامه اختراع در درگاه الکتریکی اداره مالکیت صنعتی: • در انتظاردریافت پیام کوتاه بعد از به ثبت رساندن اظهارنامه ثبت اختراع باشید. • توجه اگربعد از تحویل اظهارنامه ثبت اختراع و ضمائم آن اس ام اسی ارسال نشود قطع به یقین شماره تلفن همراه اعلام شده به اشتباه تایپ شده است. • بررسی مقدماتی » در صورت کامل نبودن مدارک و ضمائم اظهارنامه با ارسال پیامک روز 30جهت رفع نقص زمان داده می شود. بدین ترتیب پس از کامل کردن متن اظهارنامه ثبت اختراع وضمائم آن واصلاح آنها در صورت لزوم متقاضی باید با درخواست پاسخ به اخطار رفع نقص در قسمت خدمات الکترونیک – ثبت انواع درخواست (رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط،انتقال و...)درخواست مدنظر(درخواست رفع نقص) را کامل کرده و با الصاق کردن ضمائم آن را از راه سامانه ارسال نمایند. » در صورت تکمیل بودن تمامی مدارک و چنانچه مرجع صلاحیتدار بعد از رسیدگی، اختراع را از حیث «جدید بودن – گام ابتکاری و کاربرد صنعتی»مورد تایید قرار دهد مرجع ثبت در زمان ثبت اعلامیه «تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع می باشد را در اینترنت گذاشته که از راه گزینه پیگیری اظهارنامه و چکیده پرونده قابلیت دیدن آن وجود دارد . درخواست کننده در مدت 30 روز از زمان اعلامیه نسبت به پرداخت هزینه مبادرت ورزیده و با ورود به سامانه ثبت اختراع ، گزینه ثبت تصویر رسید هزینه پرداخت شده را فرستاده و به شکل حضوری جهت بقیه ی اقدامات که صدور آگهی میباشداقدام نمایند.شایان ذکر می باشد که در صورتی که متقاضی طی موعد مشخص بنا به ادله ی مشخص توان پرداخت هزینه فوق را نداشته باشد با بیان و ذکر دلایل و درخواست تمدید مهلت قادر است یکبار خواستار تمدید مهلت گردد. محتویات ومندرجات اظهارنامه ثبت اختراع بنا برآیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، اظهارنامه ثبت اختراع می بایست در برگیرنده مندرجات ذیل باشد: • 1.نام، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و درصورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و در صورت نیاز هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است. • .2.اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی نماینده قانونی متقاضی درصورت وجود • 3.اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد. • 4. اسم، نشانی و شغل مخترع درصورتیکه متقاضی شخص مخترع نباشد. • 5. عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل «بهتر» و غیره نبوده و ترجیحاً بین 3 تا 10 کلمه باشد. • 6. تاریخ، محل و شماره اظهارنامه ثبت اختراع یا گواهی نامه اختراع در خارج، درصورت درخواست حق تقدم. • 7. اطلاعات مرتبط با اظهارنامه اصلی درصورت تکمیلی بودن اختراع. • 8. تعداد صفحات توصیف، ادعا، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها، • 9. مشخص کردن طبقه ثبت اختراع برمبنای طبقه بندی بین المللی اختراعات ثبت اختراع در کرج مراحل ثبت اختراع در کرج توسط موسسه ثبت ایلیا به صورت کاملا تخصصی انجام می گردد.جهت اصلاعات بیشتر در خصوص ثبت اختراع در کرج با موسسه ثبت ایلیا و کارگروه ایلیا در کرج و استان البرز تماس حاصل فرمایید.