ارتباط با ایلیا
موسسه حقوقی ثبت ایلیا

با استفاده از ماژول «خدمات الکترونیکی مشتری راهکاران» شرکت‌ها می‌توانند

کرج: ۳۲ ۵۲ ۵۲ ۳۲ - ۰۲۶
خط ویژه: ۳۷ ۱ ۳۲ - ۰۲۶
موبایل: ۹۶ ۱۵ ۲۶۱ ۰۹۱۲
تهران: ۱۱۹ ۵۵ ۲۶۶ - ۰۲۱
موبــایل: ۲۱ ۲۷ ۸۶۲ ۰۹۱۲
هم اکنـون منتظر تمـاس شمـا هستیم.
دفتر مرکزی :
 • البرز. کرج.میدان آزادگان، بلوار ظالقانی شمالی برج سایه طبقه ۲ (طبقه اختصاصی مجتمع ثبت ایلیا)
 • کدپستی: ۳۱۵۵۶۱۸۳۶۸
 • تلفن: ۳۲۵ ۱۱ ۳۲۵ - ۰۲۶
 • نمابر: ۶۷ ۹۷ ۵۵ ۳۲ - ۰۲۶
 • پیام کوتاه: ۳۰۰۰۴۰۸۰۲۰۲۰
صدای مشتری :
 • تلفن: ۵۲ ۹۷ ۵۴ ۳۲ - ۰۲۶
 • موبایل: ۲۶ ۲۱ ۸۶۲ - ۰۹۱۲
 • ایمیل:

صدای مشتری پذیرای نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شماست.

روابط عمومی :
 • تلفن: ۱۱۰ ۴۵ ۳۲۵ - ۰۲۶
 • نمابر: ۱۰۱ ۴۵ ۳۲۵ - ۰۲۶
 • ایمیل:
دفتر مرکزی :
 • البرز. کرج.عظیمیه،طالقانی شمالی جنب خیابان لاله ساختمان ۱۱۰
 • تلفن: ۸۵۳ ۵۴۹ ۳۲ - ۰۲۶
صدای مشتری :
 • تلفن: ۷۵۲ ۵۴۹ ۳۲ - ۰۲۶
 • ایمیل:
روابط عمومی :
 • تلفن: ۳۲ ۵۴ ۵۴ ۳۲ - ۰۲۶
 • ایمیل:

برای تماس مستقیم با مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا فرم زیر را پر کنید. مشخص کردن صحیح نوع پیام، به رسیدن آن به شخص مورد نظر و در نتیجه پاسخگویی دقیق و سریع تر کمک خواهد کرد.

تماس با ایلیا
شعبات ایلیا
تهران: نمابر
مشهد: نمابر
تبریز: نمابر
اصفهان: نمابر
شیراز: نمابر
اراک: نمابر