منو

تست

تماس با ما

contact
کرج: (۱۰۰ خط) ۳۲ ۵۲ ۵۲ ۳۲ – ۰۲۶
خط ویژه: ۳۷ ۱ ۳۲ – ۰۲۶
موبایل: ۹۶ ۱۵ ۲۶۱ ۰۹۱۲

دفتر مرکزی:
البرز ،کرج ،میدان آزادگان ،بلوار طالقانی شمالی ،برج سایه، طبقه ۲
کد پستی: ۳۱۵۵۶۱۸۳۶۸
تلفن: ۳۲۵ ۱۱ ۳۲۵-۰۲۶
نمابر: ۶۷ ۹۷ ۵۵ ۳۲-۰۲۶
پیام کوتاه: ۳۰۰۰۴۰۸۰۲۰۲۰

صدای مشتری:
تلفن: ۵۲ ۹۷ ۵۴ ۳۲-۰۲۶
موبایل: ۲۶ ۲۱ ۸۶۲-۰۹۱۲
ایمیل:

صدای مشتری پذیرای نظرات، انتقادات و پیشنهادات شماست.

روابط عمومی:
تلفن: ۱۱۰ ۴۵ ۳۲۵-۰۲۶
نمابر: ۱۰۱ ۴۵ ۳۲۵-۰۲۶
ایمیل:

ستاد پشتیبانی از مشتری:
البرز ،کرج ،عظیمیه ،طالقانی شمالی ،جنب خیابان لاله ،ساختمان ۱۱۰
تلفن: ۸۵۳ ۵۴۹ ۳۲-۰۲۶
واحد مدیریت منابع انسانی:
تلفن: ۷۵۲ ۵۴۹ ۳۲-۰۲۶
ایمیل:
شرکت برندسازی و ایده محور آراکس:
تلفن: ۳۲ ۵۴ ۵۴ ۳۲-۰۲۶
ایمیل: